Snadné projektování staveb

Snadné projektování Ytong

Použití stěnových a střešních panelů (dílce) YTONG pro výstavbu průmyslových objektů usnadňuje projektování a umožňuje hospodárný způsob výstavby.

Výhody pórobetonového stavebnicového systému YTONG:

  • Projektování v šestimetrovém rastru
  • Svislá nebo vodorovná montáž pro individuální ztvárnění fasád
  • Snadné projektování univerzálních střešních konstrukcí
  • Výstavba i změny projektu v krátké době
  • Možná demontáž stavebních dílů s nízkými náklady
  • Projektování vyvolané stavbou

Spolehlivé projektování

Stěnové a střešní panely (dílce) YTONG jsou dostatečně velké pro hospodárnou výstavbu a zároveň optimální pro flexibilní projektování a architektonickou podobu kvalitní haly. Standardní rozměry panelů je vhodné zohlednit při plánování projektu již v úvodní fázi. Z osového rastru 6 m se dá účelně odvodit počet možností ztvárnění stavby.

Dílce YTONG umožňují i snadné projektování univerzálních střešních konstrukcí. Šestimetrové panely třídy pevnosti 4,4 zvládnou v závislosti na sklonu střechy zatížení větrem i sněhem, podle druhu spojení a vyztužení je možné počítat také s různým provozním zatížením. U jednotlivých případů se předkládá statický důkaz podle platných atestů a DIN 1055.

Atraktivní kompozice

Na šířku stěnových a stropních dílců se přihlíží i při efektivním projektování otvorů ve fasádách nebo střechách. Dveře a okna je vhodné umístit ve výšce vrstvy dílců, velké otvory lze překlenout třeba i kombinací svisle a vodorovně umístěných panelů. Zabudování vertikálně probíhajících světelných pásů přes celou výšku fasády vytváří také atraktivní kompoziční prvek. Modulární systém YTONG pro průmyslové haly a objekty nabízí tuto variabilitu bez nutnosti nákladného řezání panelů na staveništi.

Chcete změnu?

Se stěnovými a stropními dílci YTONG je možná změna, a to v krátkých lhůtách. Díky flexibilitě stavebnicového systému není problémem ani dnes často nutné projektování vyvolané stavbou. Vybrání nebo přidání otvorů v rámci statických mezí je možné provést kdykoliv a kdekoliv.