Sociální odpovědnost

Jako společnost jsme odpovědní za své zaměstnance. Podporujeme talenty, motivujeme k rozvoji a odměňujeme špičkový výkon. Nabízíme flexibilní pracovní koncepty a kulturu otevřenosti a respektu. Díky vývojovým a školicím programům šitým na míru vám pomůžeme plně využít váš potenciál.

Firemní kultura ve společnosti Xella

Sociální odpovědnost

Živé hodnoty

Firemní hodnoty společnosti Xella jsou orientovány na každodenní činnosti našich zaměstnanců a tvoří tak základ naší firemní kultury: dialog, otevřenost, odpovědnost a profesionalita. Vice o našich hodnotách se dozvíte zde.

Dialogy se zaměstnanci

Názory našich kolegů zjišťujeme v pravidelných průzkumech. Nejde nám pouze o to znát míru spokojenosti, ale také to, kde jsou naše silné a slabé stránky z pohledu zaměstnanců. Na základě těchto průzkumů jsou vypracována a implementována vhodná opatření vedoucí k viditelným změnám. Těmito kroky chceme udělat z Xelly lepší a atraktivnější společnost.

Rozvoj zaměstnanců

Rozvoj zaměstnanců hraje ve společnosti Xella důležitou roli. Pravidelné dialogy mezi zaměstnancem a jeho vedoucím umožňují vytvářet individuální rozvojové plány, které zohledňují potřeby pracovníka. Ten má následně možnost využít řadu klasických či e-learningových kurzů v různých oblastech osobního a profesního rozvoje.

Rozvoj zaměstnanců

Trainee programy

Xella je atraktivní zaměstnavatel, který podporuje mladé lidi. Trainee programy jsou určeny pro studenty, kteří tímto získávají své mnohdy první a důležité zkušenosti v praxi. Tyto programy nabízíme napříč celou firmou, své uplatnění tak naleznete nejen v technickém, marketingovém, či HR oddělení, ale například i v tom výrobním.

Podpora škol

Podporujeme školy a jejich studenty od učňovských oborů přes střední průmyslové školy až po univerzity. Pravidelně pořádáme prestižní soutěže, ve kterých je odměnou studentům nejen finanční ohodnocení, ale i praktická zpětná vazba na jejich projekty od předních odborníků.
Více o studentských soutěžích

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Bezpečnost je u společnosti Xella vždy nejvyšší prioritou. Je to pro nás více než jen dodržování zákonů. Všichni ve firmě klademe mimořádný důraz na bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, kolegů, obchodních partnerů, zhotovitelů a třetích stran. Zajišťujeme školení, vzdělávání, technická hodnocení i bezpečnostní audity. Více se dozvíte zde:
Naše prohlášení o úkolech v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci