FAQ - nejčastěji kladené otázky

 • Co je Multipor, na co je určený?

  Multipor jsou minerální tepelněizolační desky a mezi hlavní výhody patří jejich tvarová stálost, vynikající paro-propustnost, nehořlavost, tj. reakce na oheň třídy A1.

  Složení výlučně z prvotřídních přírodních surovin, jakými jsou vápno, písek, cement a voda, čímž zaručuje absolutní zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu. Zároveň si ale zachovává všechny důležité vlastnosti pórobetonu.

  Je primárně vyvinut jako zateplení podhledů stropů, izolant pro vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS), izolaci střech a hlavně jako izolace pro vnitřní zateplení bez parozábrany.

 • Jakou stěnu domu si mám vybrat?

  Už ve fázi hrubé stavby je možné ovlivnit budoucí úsporný provoz domu. Volba obvodových stěn je klíčovým krokem při plánovaní každé stavby, protože přímo ovlivňuje energetickou spotřebu domu.

  My Vám nabízíme řešení dvě varianty obvodových stěn, které splňují nejpřísnější požadavky 2020: Pasivní dům s úsporou energie až 65 %, složený z dvouvrstvového zdiva Ytong o tloušťce 300 mm a Multipor o tloušťce 200 mm.

  Dům s velmi nízkou spotřeba energie (NZEB) bez nutnosti dalšího kontaktního zateplení, kde obvodové steny jsou vyzděné z tvárnic Ytong Lambda YQ o tloušťce 450, 499 a 550 mm.

 • Jak kotvit příčky?

  Příčky se napojí kotvením každé druhé řady (vrstvy) pórobetonových tvárnic pomocí Ytong originálních nerezových kotevních pásků neboli spojka zdiva (tj. nerezový pásek ohnutý do tvaru L) přičemž pásky připevníme pomocí vrutů a hmoždinek nebo nerezovými hřebíky.

  Příčky se zakládají na kluzné podložce (stačí základní asfaltová lepenka) a první řada se klade na "klasickou" maltu a až další řady se zdí na tenkovrstvou zdicí maltu Ytong.

  Mezi příčkou a zdivem se ponechává mezera cca 0,5 až 1 cm, která se vyplní minerální vatou nebo montážní pěnou. V omítce se styk ošetří omítkovým rohovým profilem se síťovinou.

 • Udrží příčky z Ytongu těžké předměty, jako jsou například kotel či kuchyňská linka?

  Na stěny z tvárnic Ytong upevňujeme běžně zásobníky s teplou vodou, kotle a podobné těžké předměty. Vždy však musíme zvolit správný upevňovací prostředek. Když potřebujeme upevnit například kuchyňskou skříňku, vhodným řešením je sáhnout po hmoždinkách určených na pórobeton. Nikoliv po „univerzálních“ či určených pro jiný typ zdiva.

  Výrobci kotvící techniky nám nabízejí širokou škálu možností pod různým označením (Fischer - GB, Hilti - HGN, Allmedia - TOX). Na menší zatížení jsou vhodné i univerzální hmoždinky, pokud výrobce udává vhodnost pro pórobeton

 • Jaké omítky použít na Ytong?

  Doporučujeme použít venkovní silnovrstvou omítku v min. tloušťce 10 mm celoplošně zpevněnou sklosíťovinou a vnitřní tenkovrstvou omítku v minimální tloušťce 4 mm.

  Pro zdivo Ytong, zvláště pro systém YQ, dodáváme vlastní tepelně-izolační vnitřní i vnější omítky.

  U vnitřních omítek se vyztužují pouze kritická místa, jako jsou např. přechody různých materiálů, rohy dveřních a okenních otvorů, uložení překladů, parapety apod.

  Je nutné přesně dodržet stavební zásady a technologické postupy jednotlivého výrobce, aby nedocházelo k poruchám stavby.

  Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete kdykoliv kontaktovat naše technické poradce.

 • Je YTONG radioaktivní?

  Hmota Ytong sa řadí mezi stavební materiály s nejmenší přirozenou radioaktivitou. Všechny suroviny na výrobu stavebních materiálů obsahují určité množství přírodních radionuklidů.

  Například limity slovenské vyhlášky jsou přísné, dokonce přísnější než v Německu nebo v České republice. Nejvyšší naměřené hodnoty hmoty Ytong jsou hluboko pod limitní úrovní. Při porovnání s jinými stavebními materiály zjistíme, že Ytong má nižší hodnoty hmotnostní aktivity radionuklidů než beton, pálené cihly nebo keramické obklady.

 • Je YTONG nasákavý?

  Pórovitá struktura materiálu Ytong často svádí k předpokladu, že velmi silně nasává vodu. Není to tak. Uzavřené póry, které jsou pro tento materiál charakteristické, sotva vyvíjejí kapilární síly. Vodu tedy absorbuje velmi pomalu a nemůže ani dojít k úplnému nasycení vodou až do středu tvárnice. Navíc póry jsou kulovitého tvaru, proto v zimě nedochází k popraskání zdiva vlivem mrazu.

  Průběh zkoušky podle normy ČSN EN 772- 11 simuluje působení vody na nechráněné zdivo. Pro tvárnice Ytong P2-400 jsou deklarované hodnoty nasákavosti po 10 minutách maximálně 40 g/dm², po 30 minutách maximálně 55 g/dm², po 90 minutách maximálně 75 g/dm². Tyto hodnoty jsou v porovnání s jinými zdicími materiály velmi dobré.

 • Jaké služby poskytujete bezplatně?

 • Jaká je minimální tloušťka příčky?

  Celá stěna by měla být vyzděna s použitím tvárnic o tloušťce minimálně 100 mm. Pro kratší stěny například pro vestavěný nábytek je vhodná tloušťka 75 mm. Příčky tloušťky 50 mm jsou určeny pouze k vyzdívkám van apod.

 • Jak se řeší obklady na zdivo Ytong?

  Obklady lepíme přímo na tvárnice bez penetračního nátěru, lepidlo používáme běžně dostupné, vhodné pro obklady.

 • Lze kotvit do zateplení Multipor?

  Do samotného zateplení Multipor kotvit nelze. Vždy kotvíme až do nosného zdiva za Multiporem. Hmoždinka je ukotvena do tohoto zdiva a k její délce je nutno přičíst tloušťku zateplení.

 • Jakou zvolit tloušťku tepelné izolace Multipor?

  Tloušťka izolantu se volí dle požadavků na tepelněizolační vlastnosti konstrukcí, které vycházejí z rozhodnutí investora. Může se jednat o dům s téměř nulovou spotřebou energie či pasivní dům. Obecně se zatepluje Multiporem o šířce v rozmezí 50–200 mm.

 • Kde mohu koupit nářadí Ytong?

  Kompletní sortiment nabízeného nářadí najdete na https://eshop.ytong.cz/. Veškeré nářadí navrženo přímo výrobcem, tak abych manipulace s ním byla co nejefektivnější.

Máte další otázky? Naši odborní poradci Vám jsou k dispzici

Odborný poradce pro obchod


V rámci služeb poskytovaných pod značkou Xella vám nabízíme odborné poradenství, praktickou pomoc při stavbě, založení rohů zdiva nebo např. zapůjčení pásové pily.
Naši poradci vám poskytnou odborné konzultace a podrobně vás též seznámí se službami poskytované nejen pro výrobky Ytong, ale i naše další značky, jako jsou vápenopískové tvárnice Silka, či tepelně izolační desky Multipor.