Společenská odpovědnost

Naše vize

„Energeticky efektivní a cenově dostupné bydlení.“

Společnost Xella reprezentuje inovativní, bezpečný a udržitelný způsob výroby stavebních materiálů a poskytuje řešení pro energeticky úsporné, zdravé a nákladově optimalizované stavby. Jednáme udržitelně nejen v oblasti výroby našich produktů, ale i v otázce lidských, přírodních a finančních zdrojů.

V roce 2020 jsme analyzovali a částečně revidovali naši strategii udržitelnosti s ohledem na životní prostředí, sociální otázky a firemní řízení. Zaměřili jsme se na témata, která jsou pro nás klíčová a kde můžeme vytvořit největší přidanou hodnotu. Naší metou je co možná nejlepší environmentální, sociální a firemní chování, což se odráží nejen v našich produktech a službách, ale i ve výrobních a řídicích procesech a v našich dodavatelských řetězcích.

Naše mise

Již téměř 100 let dodáváme energeticky účinná řešení, která nejen že splňují požadavky našich zákazníků, ale přispívají také ke globálním energetickým úsporám. Díky našemu produktovému portfoliu směrujeme k dekarbonizaci a rozvoji směrem k nízkouhlíkovému stavebnímu sektoru. Vysokou úrovní digitalizace se nám daří snižovat náklady a množství odpadu ve stavebnictví.

Jako společnost s globálním přesahem a zaměstnavatel v různých regionech Evropy jsme si vědomi toho, že zaměstnanci tvoří základ našeho úspěchu. Je pro nás samozřejmostí dlouhodobě a systematicky podporovat jejich zdraví, profesní rozvoj a celkovou spokojenost. Naší snahou je zajistit spravedlivé, a hlavně bezpečné pracovní prostředí.

Naše etické standardy jsou na vysoké úrovni, korektní komunikace je pro nás základ při všech jednáních. Máme nulovou toleranci vůči podvodům a úplatkům, jakémukoli protisoutěžnímu chování a diskriminaci. K tomu jsou rovněž vázáni všichni naši dodavatelé.

Udržitelnost tvoří jádro našich firemních hodnot a každodenních aktivit. O našich aktivitách a cílech v jednotlivých oblastech můžete zjistit více.