Správa věcí veřejných

Firemní řízení

Jsme spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky, obchodní partnery a zaměstnance. Při našich obchodních jednáních vždy dodržujeme etické a právní normy, které jsou pevně zakotveny v našich organizačních strukturách.

Správa věcí veřejných

Globální pakt OSN

Jsme členem UN Global Compact, největší celosvětové iniciativy pro odpovědnou správu a řízení společností. Podporujeme zásady globálního paktu OSN v oblasti udržitelného rozvoje napříč celou naší společností - od těžby surovin, vývoje produktů až po vztahy s našimi zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery.

Naše pravidla

Napříč celou skupinou Xella máme zavedené organizační postupy, jejichž cílem je předcházet nelegálnímu a neetickému chování či takovému chování zamezit. Máme jasně zakotveny procesy v rámci výběrových řízení a pevně daná pravidla ctíme i v otázce bezpečnosti dat a informací nebo při nakládání s dary či pozvánkami. Za tímto účelem vznikl etický kodex, který je závazný pro všechny zaměstnance společnosti Xella.

Kodex chování dodavatele 

Naším cílem je efektivní nákup a zajištění požadované kvality dodávaných služeb a zboží za nejvýhodnějších podmínek. Základním předpokladem je především výběr spolehlivého, prověřeného a konkurenceschopného dodavatele a následná kvalitní spolupráce. Výběr našich dodavatelů provádíme za přísného dodržení zásad transparentnosti a rovného zacházení.

Mezi hlavní nakupované komodity patří:

  • Suroviny (cement, vápno, písek, hliník, vápenec, ocel)
  • Obalový materiál (palety, fólie, pásky)
  • Investiční akce (automatizace, opravy, manipulační technika)
  • Náhradní díly
  • Servis strojů a zařízení
  • Opravy
  • Oleje, maziva, chemie
  • Marketingové služby, IT, kancelářské potřeby a vybavení

Pokud se i Vy chcete stát dodavatelem skupiny Xella, prosím kontaktujte nás na email: obchod@xella.com

Obchodní podmínky pro dodavatele: Všeobecné nákupní podmínky | PDF 150 kB
Kodex chování dodavatele: Supplier Code of Conduct (EN-CZ) | PDF 300 kB

Ochrana údajů a bezpečnost informací

Ochrana údajů a bezpečnost informací

Ochrana údajů a informací je pro celou skupinu Xella nanejvýš důležitá. Nejen, že nás k tomu zavazují právní předpisy, ale je také v našem vlastním zájmu chránit data a informace všech zúčastněných subjektů nejlepším možným způsobem.  Všichni naši zaměstnanci jsou povinni účastnit se školení v oblasti ochrany údajů a bezpečnosti informací, čímž zajišťujeme bezpečné a jednotné standardy v celé skupině.