Stěnové panely SWE

Nejhospodárnější řešení obvodových a vnitřních nosných stěn, alternativa k tradiční výstavbě

 • Výrazně zkracuje čas výstavby
 • Snižuje náklady na výstavbu
 • Zpracování výkresů skladby stěn
 • Bezodpadové řešení
 • Snižuje fyzickou námahu

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Vyztužené stěnové dílce z pórobetonu.

  Norma/předpis

  EN 12602

  Použití

  Vnitřní a vnější nosné stěny. Ideální jsou na velké plochy s malým členěním a s požadavkem na rychlou výstavbu.

  Provedení

  Ytong stěnové panely se vyrábí na míru, na výšku podlaží. Max. výška panelu je 2,96 m. Panely jsou vyztužené konstrukční výztuží. Vyhotovení styčných ploch je hladké.

  Rozměrové tolerance

  délka(výška panelu): ± 3 mm
  šířka ± 1,5 mm
  tloušťka: ± 1,5 mm

  Malta

  Ytong fix P – malta M/P10

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1

  Zpracování

  Při přepravě, manipulaci, opracování a montáži panelů je bezpodmínečně nutné dodržovat platné předpisy BOZP.
  Logistika na místě / příprava práce
  Panely jsou v balení svázány páskami, uloženy a přepravovány na paletách naležato na styčné ploše.
  Na stavbě je možné skladovat zapáskované neporušené balení pouze na rovných zpevněných plochách, maximálně ve dvou vrstvách. Vykládku ucelených balení z kamionu lze provádět vysokozdvižným vozíkem. Na manipulaci ucelených balení na stavbě se použije vysokozdvižný nebo paletový vozík. Při naskladňování a rozmisťování balení do podlaží je nutné respektovat pokyny projektanta, aby nedošlo k lokálnímu přetížení stávajících stropních konstrukcí. Na přesun a rozmísťování palet s materiálem po podlaží poslouží paletovací vozík nebo autojeřáb.
  Montáž
  Montáž stěn z panelů vyžaduje montážní plán. Pro přesnost a kvalitu stěny je zásadní perfektní provedení první vrstvy, jejíž tloušťku je třeba zohlednit v objednací výšce panelů. První vrstva stěn se zdí z maloformátových tvárnic Ytong o minimální pevnosti P4-550 v hladkém provedení (např. Ytong Start výšky 125 mm) do Ytong zakládací malty tepelněizolační. Styčné spáry tvárnic první vrstvy se k sobě lepí rovněž touto maltou v tl. do 10 mm. Stěnové nosné panely SWE jsou pak lepeny zdicí maltou Ytong fix P. První řadu lze také provést pomocí vyrovnávací nivelační soupravy a následně již do malty fix P ukládat panely SWE. Pro zvedání a přesouvání panelů z palety na místo osazení se používá autojeřáb nebo elektrický minijeřáb s únosností přizpůsobenou hmotnosti panelu vč. speciálního závěsu pro uchopování stěnových prvků SWE YH_SWE_200-300- 1_E-I (dále jen závěs SWE).
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti materiálů používaných na vyztužené prvky podle EN 12602 – Ytong stěnový panel

  vlastnosti materiálu: jednotka hodnota
  Pórobeton   AAC 4,5–600
  Třída pevnosti v tlaku [N/m³] AAC 4,5
  Třída objemové hmotnosti v suchém stavu [kg/m³] 600
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,160
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,176
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1050
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3
  Modul pružnosti Eb [N/mm2] 2 250

 • Základní údaje

  Základní údaje – Ytong stěnové panely

  výrobek tloušťka
  konstrukce

  rozměry 1)


  dl x š x tl
  tepelná vodivost

  R10,dry
  tepelný odpor2)

  RDRY/RU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnost
  laboratorní3)


  RW

  vzduchová
  neprůz-
  vučnost

  W
  požární odolnost panelu/stěny 4),5) spotřeba malty6) směrný čas montáže
  typ [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [dB]   [min] [kg/m²] [h/m²]
  Standardní výrobek
  SWE 250 250 2 620 × 598 × 250 0,160 1,56 / 1,42 47 45 REI 180 / EI 180 / R 120 1,9 0,15
  SWE 250 250 2 620 × 498 × 250 0,160 1,56 / 1,42 47 45 REI 180 / EI 180 / R 120 2,2 > 0,15
  Atypický výrobek
  SWE 300 300 2 440–2 960 × 598 / 498 × 300 0,160 1,88 / 1,70 48 46 REI 180 / EI 180 / R 120 2,3 / 2,7 > 0,15
  SWE 250 250 2 440–2 960 × 598 / 498 × 250 0,160 1,56 / 1,42 47 45 REI 180 / EI 180 / R 120 1,9/ 2,2 > 0,15
  Doplňkový výrobek
  SWE 300 300 2 000 / 2 250 / 2 500 × 250 × 300 0,160 1,88 / 1,70 48 46 REI 180 / EI 180 / R 120 5,0 > 0,15
  SWE 250 250 2 000 / 2 250 × 250 × 250 0,160 1,56 / 1,42 47 45 REI 180 / EI 180 / R 120 4,2 > 0,15

  Atypický výrobek lze vyrobit v délkách 2 440–2 960 mm v modulu po 20 mm a šířce 598 nebo 498 mm.
  1) Výrobní rozměry prefabrikátů s tolerancí délka ± 3 mm, šířka ± 1,5 mm, tloušťka ± 1,0 mm.
  2) Tepelnětechnické vlastnosti prefabrikátu ve vysušeném stavu / Návrhová hodnota tepelného odporu prefabrikátu.
  3) Index vzduchové neprůzvučnosti, laboratorní hodnota.
  4) Požární odolnost nosných dělicích stěn / nenosných dělicích stěn / nedělicích stěn.
  5) Požární odolnost smontované stěny se spárami vyplněnými maltou a ohnivzdornou pěnou. Dle ČSN EN 1996-1-2.
  6) Spotřeba malty v kg/m² plochy stěny je orientační.

 • Dokumenty ke stažení

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.