Středoškolská soutěž

Podporujeme mladé studenty středních průmyslových škol se stavebním zaměřením, pro které každoročně vyhlašujeme studentskou soutěž o nejlepší studentský projekt rodinného nebo bytového domu s využitím systému Ytong.

Zapálení studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, kteří se zapojí do naší soutěže, si mohou na praktickém příkladu vyzkoušet svůj um, dovednosti a kreativitu v přípravě a následné vizualizaci projektu rodinného či bytového. V případě, že studenti se svým originálním projektem v nabité konkurenci uspějí a umístí se mezi třemi nejlepšími, čekají je velmi zajímavé finanční odměny a certifikát o účasti v soutěži!

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je pomoc budoucím stavitelům a projektantům z řad středoškolských studentů, využít svých teoretických znalostí v praktickém návrhu a nechat je nahlédnout pod pokličku práce v projektových kancelářích.


15. ročník studentské soutěže Ytong

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je ročníkový projekt rodinného nebo bytového domu nebo občanské výstavby.

Vyhrát můžete v celostátním kole až 10 000,- Kč (v celostátním kole odměny i pro školy vítězů).

 
Termíny
Zadání: září 2020
Odevzdání projektů ve školách: 18. týden 2021
Regionální kola: 20.–22. týden 2021
Celostátní kolo: 23.–24. týden 2021

Vyhlašovatel soutěže
Xella CZ, s.r.o. se sídlem Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna
Xella Slovensko, spol. s r.o. se sídlem Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín-Stráže

Sekretariát soutěže
PaedDr. Hana Šimánová
e-mail: hanka.simanova@gmail.com
tel.: +420 602 295 350

Podmínky účasti
Soutěž je určena pro studenty 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních a středních a vyšších odborných škol stavebního směru. K tomu, aby se student platným způsobem zúčastnil soutěže, musí v řádném termínu odevzdat soutěžní projekt v náležité formě zpracování. Každý projekt se může této soutěže zúčastnit pouze jedenkrát.

Předmět soutěže
Žáci 3. ročníků projektují rodinný dům s využitím kompletního stavebního systému Ytong, který je součástí školních učebních osnov. Žáci 4. ročníků projektují bytový dům nebo objekt občanské výstavby s využitím kompletního stavebního systému Ytong, který je součástí školních učebních osnov a který zpracovávají v rámci výuky, nebo mohou projektovat také rodinný dům.

Účel soutěže
Účelem soutěže je podpořit práci na ročníkových projektech a naučit se používat stavební systém Ytong v celé jeho šíři a rozmanitosti včetně všech doplňků a novinek. Zároveň soutěž připravuje rozvojem samostatné tvůrčí činnosti ke studiu na vysoké škole.

Podpora soutěže
Vyhlašovatel zajistí podklady o stavebním systému Ytong a poskytne odborné přednášky a konzultace v průběhu zpracování soutěžních prací.

Průběh soutěže
Soutěž je organizována dvoukolově.
1. kolo je regionální.
1. V České republice proběhnou 3 regionální kola: jihozápadní Čechy
Praha a severovýchodní Čechy
Morava

Na Slovensku proběhnou dvě regionální kola:
západní Slovensko
východní Slovensko

2. kolo je celostátní.
Postupují do něj práce, které se umístily na prvních třech místech v regionálních kolech.

CENY
Regionální kola:
1. místo 5.000 Kč
+ vedoucí učitel 1.000 Kč
2. místo 3.000 Kč
3. místo 1.000 Kč

Celostátní kolo:
1. cena 10.000 Kč + škola 10.000 Kč
jako sponzorský dar
2. cena 7.000 Kč + škola 7.000 Kč
jako sponzorský dar
3. cena 4.000 Kč + škola 4.000 Kč
jako sponzorský dar

Odměna bude ponížena o příslušné platby ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Na Slovensku jsou částky vyjádřeny v Eur a přepočteny aktuálním kurzem v době výplaty odměn. Sponzorský dar školám se vyplácí prostřednictvím darovací smlouvy, kterou poskytne vyhlašovatel.

 

Odměna bude ponížena o příslušné platby ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Na Slovensku jsou částky vyjádřeny v Eur a přepočteny aktuálním kurzem v době výplaty odměn. Sponzorský dar školám se vyplácí prostřednictvím darovací smlouvy, kterou poskytne vyhlašovatel.

 

Archív středoškolské soutěže

Výsledky 14. ročníku
Výsledky 13. ročníku
Výsledky 12. ročníku
Výsledky 11. ročníku
Výsledky 10. ročníku
Výsledky 9. ročníku
Výsledky 8. ročníku
Výsledky 7. ročníku
Výsledky 6. ročníku
Výsledky 5. ročníku
Výsledky 4. ročníku