Stropní, střešní a stěnové dílce

 • Rozměry a únosnost na zakázku
 • Velmi rychlá a snadná montáž
 • Omezení mokrého procesu na stavbě
 • Bez montážního podepření a bednění
 • Okamžitá únosnost

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Vyztužené velkoformátové dílce z autoklávovaného pórobetonu

  Norma/předpis

  EN 12602

  Použití

  Dílce jsou určené pro nosnou konstrukci stropů a střech v bytové, občanské a průmyslové výstavbě. Po uložení jsou dílce okamžitě nosné. Použití jako stěny v občanské a průmyslové výstavbě či jako protipožární stěny

  Provedení

  Čela: Hladká
  Boky: Pero, drážka
  (příp. zalévací drážka)

  Rozměrové tolerance

  Délka ±5 mm, šířka a výška ±3 mm

  Reakce na oheň

  Třída A1 – nehořlavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnitřní omítky:
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
  Sádrové a vápenosádrové omítky.
  Keramické obklady:
  Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
  Vnější povrchové úpravy:
  Konstrukce vrstev podlahy podle projektové dokumentace.Konstrukce střešního pláště podle projektové dokumentace. Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
  Doporučené vlastnosti omítek:
  - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
  - pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
  - pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
  - přilnavost ≥ 0,2 MPa
  - nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
  - faktor difúzního odporu µ ≤ 10, - dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
  ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

  Nátěry

  Akrylátové, vysoko odolné vůči povětrnostním vlivům, dostatečně pružné.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – stropní, střešní, stěnové dílce

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P3,3-500 P4,4-550 P4,4-600 P4,4-700
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 500 550 600 700
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 4,0 5,0 5,0 5,0
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,150 0,160 0,180
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,143 0,165 0,176 0,198
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10 5/10 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1050 1050 1050 1050
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3 0,3 0,3 0,3
  Modul pružnosti Eb [N/mm²] 1 575 1 575 2 250 2 250

 • Základní údaje

  Základní údaje - stropní, střešní, stěnové dílce

  Rozměry
  h × d1) × š
   
  2) Návrhové zatížení
  bez vlastní tíhy
  v závislosti od
  délky a použití dílu
  Normová požární
  odolnost stropního
  a střešního dílu
  Normová požární
  odolnost stěnového
  dílu
  [mm] [kN/m²] [mm] [min]
  300 × 6 000 × 300 – 625 min. 3,00 – max. 8,00 REI 60 nebo 90 EI 240
  240 × 6 000 × 300 – 625 min. 3,00 – max. 8,00 REI 60 nebo 90 EI 240
  200 × 5 000 × 300 – 625 min. 3,00 – max. 8,00 REI 60 nebo 903) EI 240
  175 × 4 500 × 300 – 625 min. 2,60 – max. 7,80 REI 60 nebo 90 EI 180
  150 × 3 800 × 300 – 625 min. 2,00 – max. 8,00 REI 60 nebo 90 EI 1804)
  125 × 3 800 × 300 – 625 min. 2,00 – max. 7,00 REI 60 EI 120

  1) Uváděné jsou maximální délky.
  2) Orientační hodnoty zatížení bez vl. tíhy - viz graf závislosti max. provozních zatížení.
  3) Protokol o klasifikaci požární odolnosti výrobku FIRES-CR-143-08-AUPE.
  4) Protokol o klasifikaci požární odolnosti výrobku FIRES-CR-142-08-AUPE.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.


  Minimální uložení stropních nebo střešních dílců podle podkladu

  podklad
   
  minimální
  uložení
    [mm]
  Betonová konstrukce 100
  Železobetonová konstrukce 100
  Ocelová konstrukce 50
  Stěnové dílce Ytong 100
  Zděná konstrukce 100
  Dřevěná konstrukce 100
 • Nákresy použití dílců

  Dílce - nákresy použití

 • Důležitá upozornění

  • Dílce jsou vyrobeny z vyztuženého pórobetonu, nesmí se zkracovat ani jinak tvarově upravovat (možné pouze po dohodě s výrobcem).
  • Délkový rozměr je odstupňovaný po 10 mm.
  • Standardní šířkový rozměr je 625 mm. Ostatní šířkové rozměry 300–624 mm odstupňované po 1 mm jsou doplňkové.
  • Na čelech dílců jsou vyznačeny šipky, které musí vždy směrovat vzhůru (tj. i při dopravě a montáži).
  • Po dohodě s výrobcem je možné na základě statického posouzení vyrobit dílce pro vyšší návrhové zatížení jako je uvedeno v tabulce.
  • Před začátkem projektování je vhodné informovat se u výrobce na možné atypické rozměry.
  • Kompletní soubor detailů kotvení na různé typy stavebních konstrukcí je zpracovaný v příručkách Bytová výstavba – Konstrukční detaily a Průmyslová výstavby – Ytong vyztužené dílce.
  • Dílce se vyrábí „na míru“ dle požadavků zákazníka. Výroba a dimenzování dílců se prování dle EN 12602.
 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.