Stropní, střešní a stěnové dílce

 • Rozměry a únosnost na zakázku
 • Velmi rychlá a snadná montáž
 • Omezení mokrého procesu na stavbě
 • Bez montážního podepření a bednění
 • Okamžitá únosnost

Specifikace

Vyztužené velkoformátové dílce z autoklávovaného pórobetonu

Norma/předpis

EN 12602

Použití

Dílce jsou určené pro nosnou konstrukci stropů a střech v bytové, občanské a průmyslové výstavbě. Po uložení jsou dílce okamžitě nosné. Použití jako stěny v občanské a průmyslové výstavbě či jako protipožární stěny

Provedení

Čela: Hladká
Boky: Pero, drážka
(příp. zalévací drážka)

Rozměrové tolerance

Délka ±5 mm, šířka a výška ±3 mm

Reakce na oheň

Třída A1 – nehořlavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
Sádrové a vápenosádrové omítky.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
Vnější povrchové úpravy:
Konstrukce vrstev podlahy podle projektové dokumentace.Konstrukce střešního pláště podle projektové dokumentace. Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
Doporučené vlastnosti omítek:
- objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
- přilnavost ≥ 0,2 MPa
- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
- faktor difúzního odporu µ ≤ 10, - dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – stropní, střešní, stěnové dílce

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P3,3-500 P4,4-550 P4,4-600 P4,4-700
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 500 550 600 700
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 4,0 5,0 5,0 5,0
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,150 0,160 0,180
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,143 0,165 0,176 0,198
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10 5/10 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1050 1050 1050 1050
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20     -
  Přídržnost [N/mm2] 0,3     -
  Tloušťka [mm] 50     75

 • Základní údaje

  Základní údaje - stropní, střešní, stěnové dílce

  Rozměry
  h × d1) × š
   
  2) Návrhové zatížení
  bez vlastní tíhy
  v závislosti od
  délky a použití dílu
  Normová požární
  odolnost stropního
  a střešního dílu
  Normová požární
  odolnost stěnového
  dílu
  [mm] [kN/m²] [mm] [min]
  300 × 6 000 × 300 – 625 min. 3,00 – max. 8,00 REI 60 nebo 90 EI 240
  240 × 6 000 × 300 – 625 min. 3,00 – max. 8,00 REI 60 nebo 90 EI 240
  200 × 5 000 × 300 – 625 min. 3,00 – max. 8,00 REI 60 nebo 903) EI 240
  175 × 4 500 × 300 – 625 min. 2,60 – max. 7,80 REI 60 nebo 90 EI 180
  150 × 3 800 × 300 – 625 min. 2,00 – max. 8,00 REI 60 nebo 90 EI 1204)
  125 × 3 800 × 300 – 625 min. 2,00 – max. 7,00 REI 60 EI 120

  1) Uváděné jsou maximální délky.
  2) Orientační hodnoty zatížení bez vl. tíhy - viz graf závislosti max. provozních zatížení.
  3) Protokol o klasifikaci požární odolnosti výrobku FIRES-CR-143-08-AUPE.
  4) Protokol o klasifikaci požární odolnosti výrobku FIRES-CR-142-08-AUPE.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.


  Minimální uložení stropních nebo střešních dílců podle podkladu

  podklad
   
  minimální
  uložení
    [mm]
  Betonová konstrukce 100
  Železobetonová konstrukce 100
  Ocelová konstrukce 50
  Stěnové dílce Ytong 100
  Zděná konstrukce 100
  Dřevěná konstrukce 100
 • Nákresy použití dílců

  Dílce - nákresy použití

 • Dokumenty ke stažení