Systémový komín Ytong

 • Jednoduchá montáž
 • Snadná a rychlá stavba
 • Přesné zdění
 • Omezení mokrého procesu
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost

Norma/předpis

STO č. 030-052547 Komínový systém YTONG
Komínový systém je navržen a dodáván v souladu s ČSN EN 1443

Typ komínu

T 400 N1 D3 G (50)

Popis výrobku a použití

Třísložkový jednoprůduchový komínový systém s keramickou vložkou, tepelnou izolací a pórobetonovým pláštěm. Dodávaná komínová sada je určena na výstavbu suchých komínů s jedním kouřovodem, bez trvalé kondenzace a s přirozeným tahem spalin. Komín je vhodný pro všechny druhy paliv. Předpokládá se použití zejména pro rodinné domy a nízkopodlažní objekty, vnitřní umístění, co nejblíže hřebenu střechy, výška cca do 9 m.

Stavba a montáž

Stavba a montáž komína je podrobně popsána v návodu „Systémový komín Ytong EKO – postup montáže“ který je dodáván společně se základní sadou a ke stažení na www.ytong.cz.

Důležitá upozornění

Při stavbě, před uvedením a při uvedení komína do provozu je nutné postupovat dle výše uvedeného postupu montáže a dbát veškerých informací a upozornění v návodu uvedených.

Komín musí být založen na únosné konstrukci, nesmí být součástí nosné konstrukce objektu, musí být od ostatních stavebních konstrukcí dilatačně oddělen a musí splňovat odstupové vzdálenosti od hořlavých stavebních materiálů. Před uvedením komína do provozu musí být provedena revize komína i připojených spotřebičů.

Provedení

Komínové hladké tvárnice s centrálním svislým válcovým prostupem. Keramické komínové vložky světlosti 160, 180 a 200 mm s polodrážkami.

Rozměrové tolerance

Komínové tvárnice pláště
±1,5 mm
Komínové součásti
– dle příslušných norem.

Spojovací materiál


Komínové tvárnice pláště:
Ytong zdicí malta
Komínové vložky:
Kamnářský tmel EKO

Požární odolnost

G – komín odolný proti vyhoření sazí

Povrchové úpravy

V interiéru se komínový plášť omítne standardním způsobem jako zdivo z tvárnic Ytong.
Nadstřešní část komína (exteriér) lze omítnout, opatřit prefabrikovaným komínovým návlekem nebo obezdívkou. Podrobně jsou povrchové úpravy popsány v návodu „Systémový komín Ytong EKO – postup montáže“.
 • Technické údaje – systémový komín

  Technické údaje – systémový komín

  Průměr průduchu 160, 180, 200 mm
  Materiál pláště pórobeton P4-500
  Vnější rozměry pláště 400 × 400 mm
  Průměr prostupu v plášti 300 mm
  Komínový průduch keramická (šamotová) vložka
  Průměr průduchu (vložky) 160, 180, 200 mm
  Tepelná izolace (vláknitá) minerální vata
  Teplotní třída* T400 | do 400 °C
  Třída odolnosti při vyhoření sazí* G | odolný proti vyhoření sazí
  Třída odolnosti proti působení kondenzátu* D | suchý provozní režim
  Třída odolnosti proti korozi* 3 | zemní plyn, LTO, dřevo, uhlí, rašelina
  Tlaková třída* N, N2 | komín s přirozeným tahem

  * Podrobně – viz ČSN EN 1443

 • Základní prvky systémového komína

  Základní prvky systémového komína

    rozměry (mm) hmotnost (kg/ks)
  Komínová tvárnice Ytong P4-500 400x400x249/DN300 16
  Komínová vložka základní KV 500/D200/DN160, 180, 200 12,314,114,5
  Komínová vložka – čistič KVA 600/D200/DN160, 180, 200 14,215,417
  Komínová vložka – odbočka 45° 500/D200/DN160, 180, 200 16,918,219,5
  Komínová vložka – odbočka 90° 500/D200/DN160, 180, 200 13,514,916,1
  Kondenzátní jímka základová 110/D200/DN160, 180, 200 6,110,910,9
  Komínová dvířka bílá s rámem 285 × 410 2,2
  Krycí komínová deska nerez KDNYZ 500x500 2,5
  Upevňovací sada krycí komínové desky - 0,6
  Tepelná izolace průběžná IPT 1 mb 3,43,52,7
  Kamnářský tmel TM.EKO - 0,5

  Komín se dodává na EUR paletách v základní sadě, která obsahuje výše uvedené komponenty pro stavbu komína výšky 6,0 m. Pro stavbu vyššího komína slouží tzv. prodlužovací sada, která obsahuje pouze komínové tvárnice, základní vložky KV, izolaci IPT a tmel pro 1 m, 2 m, 3 m a 4 m běžný komína.

 • Dokumenty ke stažení