Tepelná technika

Stěny vnější těžké nezateplené:

 • - Jednovrstvé stěny Ytong a Silka

  STĚNA BEZ ZATEPLENÍ
  typ tvárnice šířka stěny
  (mm)
  λ10,dry Rdry Udry
  λU RU UU
  (W/m.K) (m².K/W) (W/m².K)
  Lambda YQ 549 0,077 7,20 0,136
  0,083 6,68 0,146
  Lambda YQ 499 0,077 6,55 0,149
  0,083 6,08 0,160
  Lambda YQ 450 0,077 5,91 0,164
  0,083 5,49 0,177
  Lambda YQ 375 0,077 4,94 0,196
  0,083 4,58 0,210
  Lambda+ 450 0,085 5,36 0,181
  0,089 5,12 0,189
  Lambda+ 375 0,085 4,48 0,215
  0,089 4,28 0,225
  Standard 375 0,100 3,82 0,251
  0,105 3,64 0,263
  Standard 300 0,100 3,07 0,309
  0,105 2,92 0,323
  Univerzal 375 0,110 3,48 0,274
  0,116 3,30 0,288
  Univerzal 300 0,110 2,79 0,337
  0,116 2,65 0,354
  Univerzal 250 0,110 2,34 0,399
  0,116 2,22 0,354
  Klasik 250 0,130 1,99 0,463
  0,137 1,89 0,485
  Klasik 200 0,130 1,61 0,563
  0,137 1,53 0,589
  P4-500 375 0,130 2,95 0,320
  0,137 2,80 0,336
  P4-500 300 0,130 2,37 0,393
  0,137 2,26 0,412
  P4-500 250 0,130 1,99 0,463
  0,137 1,89 0,485
  P4-500 200 0,130 1,61 0,563
  0,137 1,53 0,589
  Statik 375 0,140 2,75 0,343
  0,147 2,62 0,359
  Statik 300 0,140 2,21 0,420
  0,147 2,11 0,439
  Statik 250 0,140 1,85 0,494
  0,147 1,77 0,516
  Statik 200 0,140 1,50 0,601
  0,147 1,43 0,626
  Statik Plus 375 0,170 2,27 0,409
  0,179 2,16 0,429
  Statik Plus 300 0,170 1,83 0,500
  0,179 1,74 0,523
  Statik Plus 250 0,170 1,54 0,586
  0,179 1,46 0,612
  Silka S12-1800 300 0,700 0,50 1,503
  0,700 0,50 1,503
  Silka S15-1600 300 0,650 0,53 1,432
  0,650 0,53 1,432
  Silka S15-1800 200 0,700 0,35 1,914
  0,700 0,35 1,914
  Silka S20-2000 250 0,750 0,40 1,754
  0,750 0,40 1,754
  Silka S20-2000 240 0,750 0,39 1,796
  0,750 0,39 1,796
  Silka S20-2000 200 0,750 0,33 1,987
  0,750 0,33 1,987

  Požadované hodnoty UN,20 = 0,30 W/m². K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3

  Doporučené hodnoty Urec,20 = 0,25 W/m². K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3

  Doporučené hodnoty pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18-0,12 W/m². K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3


  Legenda:
  λ10,dry (W/m.K) součinitel tepelné vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) součinitel prostupu tepla
  UU (W/m².K) součinitel prostupu tepla návrhový


  Poznámka : ve výpočtu je zahrnuta vnitřní a vnější omítka
 • - Řešení detailů Ytong

  Přehled lineárních činitelů prostupu tepla Ψ [W/mK]

  Tloušťka stěny [mm]
  500 450 375
  1 Věnec v úrovni bez stropu 0,021 0,032 0,050
  2 Věnec v úrovni stropu 0,018 0,028 0,042
  3 Nosný překlad (TI požadavky) 0,020 0,034 0,055
  4 Nosný překlad (bez TI požadavků) - - -
  5 Překlad U-profil -0,008 -0,002 0,034
  6 Žaluziový kastlík (NOP) 0,023 0,012 -
  7 Žaluziový kastlík (U-profil) 0,005 0,023 0,051
  8 Žaluziový kastlík (U-profil, větší zatížení) 0,004 0,030 0,044
  9 Hřeben střechy -0,023 -0,037 -
  10 Žaluziový kastlík (PSF) 0,051 0,054 0,082
  11 Žaluziový kastlík (PSF, pozednice) pozn. pozn. pozn.
  12 Žaluziový kastlík (U-profil, pozdenice) pozn. pozn. pozn.
  13 Překlad PSF 0,051 0,059 0,041
  14 Překlad PSF (ŽB venec) pozn. pozn. pozn.
  15 Věnec z U-profilu pozn. pozn. pozn.
  16 Atika nízká -0,069 -0,073 -0,081
  17 Atika vyšší -0,070 -0,061 -0,080
  18 Ostění okna (var. EPS) -0,002 -0,003 -0,004

  Ostění okna (var. Multipor) 0,000 -0,003 -0,004
  19 Parapet -0,010 -0,012 -0,012
  20 Základové pasy (2x Start) -0,061 -0,055 -0,038
  21 Základová deska (2x Start) -0,127 -0,130 -0,142
  22 Základové pasy (1x Start) -0,057 -0,053 -0,050
  23 Základová deska (1x Start) -0,124 -0,129 -0,150
  24 Nároží -0,118 -0,119 -0,118
  25 Pilířová tvárnice (nároží) -0,125 -0,121 -0,106
  26 Pilířová tvárnice (ostení) 0,003 0,015 0,043
  27 Střecha Komfort, U = 0,1 W/m²K -0,032 -0,028 -0,015
  28 Střecha Komfort, U = 0,15 W/m²K -0,031 -0,026 -0,011
  * pozn.: z důvodu individuálního řešení dřevěné konstrukce krovu ponecháno bez tepelnětechnického výpočtu
  Požadavky dle ČSN 73 0540-2

  Požadované
  hodnoty ΨN
  Doporučené
  hodnoty Ψrec
  Doporučené hodnoty
  pro pasivní budovy Ψpas
    [W/(m.K)] [W/(m.K)] [W/(m.K)]
  Styk vnější stěny a další konstrukce s výjimkou výplně otvoru (např. styk se základem, stropem, jinou stěnou, střechou, balkonem apod.) 0,020 0,10 0,05
  Styk vnější stěny a výplně otvoru (parapet, ostění, nadpraží) 0,010 0,03 0,01
  Styk střechy a výplně otvoru (střešní okno, světlík apod.) 0,030 0,10 0,02

Stěny vnější těžké zateplené:

 • - Multipor

  Hodnoty Udry a UU (W/m².K)

  YTONG MULTIPOR s λU = 0,045 W/m.K
  typ tvárnice šířka
  stěny

  (mm)
  tloušťka zateplení (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
  Udry
  UU
  (W/m².K)
  Lambda YQ 549 0,103 0,098 0,094 0,090 0,086 0,082 0,079 0,076 0,074 0,071 0,069 0,067 0,065
  0,110 0,105 0,100 0,096 0,092 0,089 0,085 0,082 0,079 0,077 0,074 0,072 0,069
  Lambda YQ 499 0,110 0,105 0,100 0,095 0,091 0,087 0,084 0,080 0,078 0,075 0,072 0,070 0,068
  0,118 0,112 0,107 0,102 0,098 0,094 0,090 0,086 0,083 0,080 0,077 0,075 0,072
  Lambda YQ 450 0,118 0,112 0,106 0,101 0,097 0,092 0,088 0,085 0,082 0,078 0,076 0,073 0,071
  0,127 0,120 0,114 0,109 0,104 0,099 0,095 0,091 0,087 0,084 0,081 0,078 0,076
  Lambda YQ 375 0,134 0,126 0,119 0,112 0,107 0,101 0,097 0,092 0,089 0,085 0,082 0,079 0,076
  0,143 0,135 0,127 0,120 0,114 0,109 0,104 0,099 0,095 0,091 0,088 0,084 0,081
  Lambda+ 450 0,127 0,119 0,113 0,107 0,102 0,097 0,093 0,089 0,085 0,082 0,079 0,076 0,073
  0,133 0,126 0,119 0,113 0,108 0,103 0,098 0,094 0,090 0,087 0,084 0,081 0,078
  Lambda+ 375 0,142 0,133 0,125 0,118 0,112 0,106 0,101 0,097 0,092 0,088 0,085 0,082 0,079
  0,150 0,141 0,132 0,125 0,118 0,113 0,107 0,102 0,098 0,094 0,090 0,087 0,083
  Standard 375 0,157 0,146 0,137 0,128 0,121 0,114 0,108 0,103 0,098 0,094 0,090 0,086 0,083
  0,166 0,155 0,145 0,136 0,128 0,121 0,115 0,109 0,104 0,100 0,096 0,092 0,088
  Standard 300 0,178 0,164 0,152 0,142 0,133 0,125 0,118 0,112 0,106 0,101 0,096 0,092 0,088
  0,188 0,174 0,161 0,151 0,141 0,133 0,125 0,119 0,113 0,107 0,103 0,098 0,094
  Univerzal 375 0,166 0,154 0,143 0,134 0,126 0,119 0,113 0,107 0,102 0,097 0,093 0,089 0,085
  0,176 0,163 0,152 0,142 0,134 0,126 0,120 0,114 0,108 0,103 0,099 0,095 0,091
  Univerzal 300 0,187 0,172 0,159 0,148 0,138 0,130 0,122 0,115 0,109 0,104 0,099 0,095 0,090
  0,198 0,182 0,169 0,157 0,147 0,138 0,130 0,123 0,116 0,111 0,105 0,101 0,096
  Univerzal 250 0,205 0,187 0,171 0,158 0,147 0,138 0,129 0,122 0,115 0,109 0,104 0,099 0,094
  0,217 0,198 0,182 0,168 0,157 0,146 0,137 0,130 0,123 0,116 0,110 0,105 0,101
  Klasik 250 0,221 0,200 0,182 0,168 0,155 0,145 0,135 0,127 0,120 0,113 0,108 0,102 0,098
  0,234 0,212 0,194 0,178 0,165 0,154 0,144 0,135 0,128 0,121 0,115 0,109 0,104
  Klasik 200 0,241 0,216 0,196 0,179 0,165 0,153 0,143 0,134 0,126 0,119 0,112 0,107 0,101
  0,256 0,230 0,208 0,191 0,176 0,163 0,152 0,142 0,134 0,126 0,120 0,114 0,108
  P4-500 375 0,182 0,167 0,155 0,144 0,135 0,127 0,120 0,113 0,107 0,102 0,097 0,093 0,089
  0,193 0,178 0,165 0,153 0,144 0,135 0,127 0,120 0,114 0,109 0,104 0,099 0,095
  P4-500 300 0,203 0,185 0,170 0,158 0,147 0,137 0,129 0,121 0,115 0,109 0,103 0,098 0,094
  0,215 0,197 0,181 0,167 0,156 0,146 0,137 0,129 0,122 0,116 0,110 0,105 0,100
  P4-500 250 0,221 0,200 0,182 0,168 0,155 0,145 0,135 0,127 0,120 0,113 0,108 0,102 0,098
  0,234 0,212 0,194 0,178 0,165 0,154 0,144 0,135 0,128 0,121 0,115 0,109 0,104
  P4-500 200 0,241 0,216 0,196 0,179 0,165 0,153 0,143 0,134 0,126 0,119 0,112 0,107 0,101
  0,256 0,230 0,208 0,191 0,176 0,163 0,152 0,142 0,134 0,126 0,120 0,114 0,108
  Statik 375 0,189 0,173 0,160 0,149 0,139 0,130 0,123 0,116 0,110 0,104 0,099 0,095 0,091
  0,200 0,184 0,170 0,158 0,147 0,138 0,130 0,123 0,117 0,111 0,106 0,101 0,097
  Statik 300 0,210 0,191 0,175 0,162 0,150 0,140 0,131 0,124 0,117 0,111 0,105 0,100 0,096
  0,223 0,203 0,186 0,172 0,159 0,149 0,140 0,132 0,124 0,118 0,112 0,107 0,102
  Statik 250 0,227 0,205 0,187 0,172 0,159 0,148 0,138 0,129 0,122 0,115 0,109 0,104 0,099
  0,241 0,218 0,198 0,182 0,169 0,157 0,147 0,138 0,130 0,123 0,116 0,111 0,105
  Statik 200 0,248 0,221 0,200 0,183 0,168 0,156 0,145 0,136 0,127 0,120 0,114 0,108 0,103
  0,262 0,235 0,213 0,194 0,179 0,166 0,154 0,144 0,136 0,128 0,121 0,115 0,109
  Statik Plus 375 0,208 0,189 0,173 0,160 0,149 0,139 0,130 0,123 0,116 0,110 0,104 0,099 0,095
  0,220 0,200 0,184 0,170 0,158 0,148 0,139 0,131 0,123 0,117 0,111 0,106 0,101
  Statik Plus 300 0,229 0,206 0,188 0,172 0,159 0,148 0,138 0,130 0,122 0,115 0,109 0,104 0,099
  0,242 0,219 0,199 0,183 0,169 0,157 0,147 0,138 0,130 0,123 0,117 0,111 0,106
  Statik Plus 250 0,245 0,219 0,199 0,181 0,167 0,155 0,144 0,135 0,127 0,120 0,113 0,107 0,102
  0,260 0,233 0,211 0,193 0,178 0,165 0,153 0,144 0,135 0,127 0,121 0,114 0,109
  Silka S12-1800 300 0,329 0,284 0,251 0,224 0,202 0,184 0,170 0,157 0,146 0,137 0,128 0,121 0,114
  0,347 0,301 0,265 0,237 0,215 0,196 0,180 0,167 0,155 0,145 0,137 0,129 0,122
  Silka S15-1600 300 0,326 0,282 0,248 0,222 0,201 0,183 0,169 0,156 0,145 0,136 0,128 0,120 0,114
  0,343 0,298 0,263 0,235 0,213 0,195 0,179 0,166 0,155 0,145 0,136 0,128 0,121
  Silka S15-1800 200 0,345 0,297 0,260 0,231 0,208 0,189 0,174 0,161 0,149 0,139 0,131 0,123 0,116
  0,365 0,314 0,276 0,246 0,221 0,202 0,185 0,171 0,159 0,148 0,139 0,131 0,124
  Silka S20-2000 250 0,340 0,292 0,257 0,229 0,206 0,188 0,172 0,159 0,148 0,138 0,130 0,122 0,115
  0,359 0,310 0,272 0,243 0,219 0,200 0,183 0,170 0,158 0,147 0,138 0,130 0,123
  Silka S20-2000 240 0,341 0,294 0,258 0,229 0,207 0,188 0,173 0,160 0,148 0,139 0,130 0,122 0,116
  0,361 0,311 0,273 0,244 0,220 0,200 0,184 0,170 0,158 0,148 0,139 0,131 0,123
  Silka S20-2000 200 0,348 0,298 0,261 0,232 0,209 0,190 0,174 0,161 0,150 0,140 0,131 0,123 0,116
  0,368 0,316 0,277 0,247 0,222 0,202 0,186 0,172 0,159 0,149 0,140 0,131 0,124

  Požadované hodnoty UN,20 = 0,30 W/m².K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3

  Doporučené hodnoty Urec,20 = 0,25 W/m².K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3

  Doporučené hodnoty pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18-0,12 W/m².K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3


  Legenda:
  λ10,dry (W/m.K) součinitel tepelné vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) součinitel prostupu tepla
  UU (W/m².K) součinitel prostupu tepla návrhový


  Poznámka: ve výpočtu je zahrnuta vnitřní a vnější omítka, lepící stěrka

  Hodnoty Rdry a RU (m².K/W)

  YTONG MULTIPOR s λU = 0,045 W/m.K
  typ tvárnice šířka
  stěny

  (mm)
  tloušťka zateplení (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
  Rdry
  RU
  (m².K/W)
  Lambda YQ 549 9,57 10,05 10,52 11,00 11,48 11,95 12,43 12,90 13,38 13,86 14,33 14,81 15,28
  8,90 9,34 9,79 10,23 10,67 11,12 11,56 12,01 12,45 12,90 13,34 13,79 14,23
  Lambda YQ 499 8,92 9,40 9,87 10,35 10,83 11,30 11,78 12,25 12,73 13,21 13,68 14,16 14,64
  8,29 8,74 9,18 9,63 10,07 10,52 10,96 11,41 11,85 12,29 12,74 13,18 13,63
  Lambda YQ 450 8,28 8,76 9,24 9,71 10,19 10,67 11,14 11,62 12,09 12,57 13,05 13,52 14,00
  7,70 8,15 8,59 9,04 9,48 9,93 10,37 10,81 11,26 11,70 12,15 12,59 13,04
  Lambda YQ 375 7,31 7,79 8,26 8,74 9,22 9,69 10,17 10,64 11,12 11,60 12,07 12,55 13,03
  6,80 7,24 7,69 8,13 8,58 9,02 9,47 9,91 10,36 10,80 11,24 11,69 12,13
  Lambda+ 450 7,73 8,21 8,69 9,16 9,64 10,12 10,59 11,07 11,54 12,02 12,50 12,97 13,45
  7,34 7,78 8,23 8,67 9,12 9,56 10,00 10,45 10,89 11,34 11,78 12,23 12,67
  Lambda+ 375 6,85 7,33 7,80 8,28 8,76 9,23 9,71 10,19 10,66 11,14 11,61 12,09 12,57
  6,50 6,94 7,38 7,83 8,27 8,72 9,16 9,61 10,05 10,50 10,94 11,38 11,83
  Standard 375 6,19 6,67 7,14 7,62 8,10 8,57 9,05 9,52 10,00 10,48 10,95 11,43 11,90
  5,85 6,30 6,74 7,19 7,63 8,08 8,52 8,96 9,41 9,85 10,30 10,74 11,19
  Standard 300 5,44 5,92 6,39 6,87 7,35 7,82 8,30 8,77 9,25 9,73 10,20 10,68 11,15
  5,14 5,58 6,03 6,47 6,92 7,36 7,81 8,25 8,69 9,14 9,58 10,03 10,47
  Univerzal 375 5,85 6,33 6,80 7,28 7,75 8,23 8,71 9,18 9,66 10,14 10,61 11,09 11,56
  5,51 5,96 6,40 6,85 7,29 7,74 8,18 8,63 9,07 9,51 9,96 10,40 10,85
  Univerzal 300 5,17 5,64 6,12 6,60 7,07 7,55 8,03 8,50 8,98 9,45 9,93 10,41 10,88
  4,87 5,31 5,76 6,20 6,65 7,09 7,53 7,98 8,42 8,87 9,31 9,76 10,20
  Univerzal 250 4,71 5,19 5,67 6,14 6,62 7,09 7,57 8,05 8,52 9,00 9,48 9,95 10,43
  4,44 4,88 5,33 5,77 6,21 6,66 7,10 7,55 7,99 8,44 8,88 9,33 9,77
  Klasik 250 4,36 4,84 5,32 5,79 6,27 6,74 7,22 7,70 8,17 8,65 9,13 9,60 10,08
  4,11 4,55 5,00 5,44 5,88 6,33 6,77 7,22 7,66 8,11 8,55 9,00 9,44
  Klasik 200 3,98 4,46 4,93 5,41 5,88 6,36 6,84 7,31 7,79 8,26 8,74 9,22 9,69
  3,74 4,19 4,63 5,08 5,52 5,96 6,41 6,85 7,30 7,74 8,19 8,63 9,08
  P4-500 375 5,33 5,80 6,28 6,75 7,23 7,71 8,18 8,66 9,13 9,61 10,09 10,56 11,04
  5,02 5,46 5,91 6,35 6,80 7,24 7,69 8,13 8,57 9,02 9,46 9,91 10,35
  P4-500 300 4,75 5,22 5,70 6,18 6,65 7,13 7,61 8,08 8,56 9,03 9,51 9,99 10,46
  4,47 4,92 5,36 5,81 6,25 6,69 7,14 7,58 8,03 8,47 8,92 9,36 9,81
  P4-500 250 4,36 4,84 5,32 5,79 6,27 6,74 7,22 7,70 8,17 8,65 9,13 9,60 10,08
  4,11 4,55 5,00 5,44 5,88 6,33 6,77 7,22 7,66 8,11 8,55 9,00 9,44
  P4-500 200 3,98 4,46 4,93 5,41 5,88 6,36 6,84 7,31 7,79 8,26 8,74 9,22 9,69
  3,74 4,19 4,63 5,08 5,52 5,96 6,41 6,85 7,30 7,74 8,19 8,63 9,08
  Statik 375 5,12 5,60 6,07 6,55 7,02 7,50 7,98 8,45 8,93 9,40 9,88 10,36 10,83
  4,83 5,28 5,72 6,166 6,611 7,06 7,50 7,94 8,39 8,83 9,28 9,72 10,17
  Statik 300 4,58 5,06 5,54 6,01 6,49 6,96 7,44 7,92 8,39 8,87 9,35 9,82 10,30
  4,32 4,77 5,21 5,66 6,101 6,54 6,99 7,43 7,88 8,32 8,77 9,21 9,66
  Statik 250 4,23 4,70 5,18 5,65 6,13 6,61 7,08 7,56 8,04 8,51 8,99 9,46 9,94
  3,98 4,43 4,87 5,32 5,76 6,205 6,65 7,09 7,54 7,98 8,43 8,87 9,32
  Statik 200 3,87 4,35 4,82 5,30 5,77 6,25 6,73 7,20 7,68 8,15 8,63 9,11 9,58
  3,64 4,09 4,53 4,98 5,42 5,86 6,31 6,75 7,20 7,64 8,09 8,53 8,98
  Statik Plus 375 4,65 5,12 5,60 6,08 6,55 7,03 7,50 7,98 8,46 8,93 9,41 9,88 10,36
  4,38 4,82 5,27 5,71 6,15 6,60 7,04 7,49 7,93 8,38 8,82 9,27 9,71
  Statik Plus 300 4,21 4,68 5,16 5,63 6,11 6,59 7,06 7,54 8,01 8,49 8,97 9,44 9,92
  3,96 4,40 4,85 5,29 5,74 6,18 6,62 7,07 7,51 7,96 8,40 8,85 9,29
  Statik Plus 250 3,91 4,39 4,86 5,34 5,82 6,29 6,77 7,24 7,72 8,20 8,67 9,15 9,63
  3,68 4,12 4,57 5,01 5,46 5,90 6,35 6,79 7,23 7,68 8,12 8,57 9,01
  Silka S12-1800 300 2,87 3,35 3,82 4,30 4,77 5,25 5,73 6,20 6,68 7,15 7,63 8,11 8,58
  2,71 3,15 3,60 4,04 4,49 4,93 5,38 5,82 6,27 6,71 7,15 7,60 8,04
  Silka S15-1600 300 2,90 3,38 3,85 4,33 4,81 5,28 5,76 6,24 6,71 7,19 7,66 8,14 8,62
  2,74 3,19 3,63 4,08 4,52 4,97 5,41 5,85 6,30 6,74 7,19 7,63 8,08
  Silka S15-1800 200 2,73 3,20 3,68 4,15 4,63 5,11 5,58 6,06 6,54 7,01 7,49 7,96 8,44
  2,57 3,01 3,46 3,90 4,35 4,79 5,23 5,68 6,12 6,57 7,01 7,46 7,90
  Silka S20-2000 250 2,77 3,25 3,73 4,20 4,68 5,15 5,63 6,11 6,58 7,06 7,54 8,01 8,49
  2,62 3,06 3,50 3,95 4,39 4,84 5,28 5,73 6,17 6,62 7,06 7,50 7,95
  Silka S20-2000 240 2,76 3,24 3,71 4,19 4,67 5,14 5,62 6,09 6,57 7,05 7,52 8,00 8,47
  2,60 3,05 3,49 3,94 4,38 4,82 5,27 5,71 6,16 6,60 7,05 7,49 7,94
  Silka S20-2000 200 2,71 3,18 3,66 4,14 4,61 5,09 5,56 6,04 6,52 6,99 7,47 7,95 8,42
  2,55 2,99 3,44 3,88 4,33 4,77 5,22 5,66 6,10 6,55 6,99 7,44 7,88
  Legenda:
  λU (W/m.K) návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti
  Udry (W/m².K) součinitel prostupu tepla
  UU (W/m².K) součinitel prostupu tepla návrhový


  Poznámka: ve výpočtu je zahrnuta vnitřní a vnější omítka, lepící stěrka
 • - Řešení detailů Multipor

  Přehled lineárních činitelů prostupu tepla Ψ [W/mK]

  Tloušťka stěny [mm]
  300 + TI 200 250 + TI 250
  1 Věnec v úrovni bez stropu 0,017 0,008
  2 Věnec v úrovni stropu 0,015 0,007
  3 Nosný překlad (TI požadavky) 0,022 0,006
  4 Nosný překlad (bez TI požadavků) 0,027 0,010
  5 Překlad U-profil 0,027 0,008
  6 Žaluziový kastlík (NOP) 0,018 -0,002
  7 Žaluziový kastlík (U-profil) 0,028 0,006
  8 Žaluziový kastlík (U-profil, větší zatížení) - -
  9 Hřeben střechy - -
  10 Žaluziový kastlík (PSF) 0,006 0,000
  11 Žaluziový kastlík (PSF, pozednice) pozn. pozn.
  12 Žaluziový kastlík (U-profil, pozdenice) pozn. pozn.
  13 Překlad PSF 0,015 0,005
  14 Překlad PSF (ŽB venec) pozn. pozn.
  15 Věnec z U-profilu pozn. pozn.
  16 Atika nízká -0,042 -0,039
  17 Atika vyšší -0,042 -0,041
  18 Ostění okna (var. EPS) - -

  Ostění okna (var. Multipor) 0,000 -0,003
  19 Parapet -0,007 -0,003
  20 Základové pasy (2x Start) -0,038 -0,037
  21 Základová deska (2x Start) -0,102 -0,102
  22 Základové pasy (1x Start) -0,025 -0,041
  23 Základová deska (1x Start) -0,104 -0,102
  24 Nároží -0,087 -0,080
  25 Pilířová tvárnice (nároží) -0,071 -0,072
  26 Pilířová tvárnice (ostení) 0,021 0,004
  27 Střecha Komfort, U = 0,1 W/m²K - -
  28 Střecha Komfort, U = 0,15 W/m²K - -
  * pozn.: z důvodu individuálního řešení dřevěné konstrukce krovu ponecháno bez tepelnětechnického výpočtu
  Požadavky dle ČSN 73 0540-2

  Požadované
  hodnoty ΨN
  Doporučené
  hodnoty Ψrec
  Doporučené hodnoty
  pro pasivní budovy Ψpas
    [W/(m.K)] [W/(m.K)] [W/(m.K)]
  Styk vnější stěny a další konstrukce s výjimkou výplně otvoru (např. styk se základem, stropem, jinou stěnou, střechou, balkonem apod.) 0,020 0,10 0,05
  Styk vnější stěny a výplně otvoru (parapet, ostění, nadpraží) 0,010 0,03 0,01
  Styk střechy a výplně otvoru (střešní okno, světlík apod.) 0,030 0,10 0,02
 • - Běžný EPS / MW

  Hodnoty Udry a UU (W/m².K)

  BĚŽNÝ EPS / MW s λU = 0,040 W/m.K

  typ tvárnice
  šířka stěny (mm) tloušťka zateplení (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
  Udry
  UU
  (W/m².K)
  Lambda YQ 549 0,102 0,097 0,092 0,088 0,085 0,081 0,078 0,075 0,072 0,070 0,067 0,065
  0,107 0,102 0,097 0,092 0,088 0,085 0,081 0,078 0,075 0,072 0,070 0,068
  Lambda YQ 499 0,109 0,103 0,098 0,094 0,089 0,086 0,082 0,079 0,076 0,073 0,071 0,068
  0,115 0,109 0,103 0,098 0,093 0,089 0,085 0,082 0,079 0,076 0,073 0,070
  Lambda YQ 450 0,117 0,111 0,105 0,100 0,095 0,091 0,087 0,083 0,080 0,077 0,074 0,071
  0,123 0,116 0,110 0,104 0,099 0,094 0,090 0,086 0,083 0,079 0,076 0,073
  Lambda YQ 375 0,132 0,124 0,117 0,110 0,105 0,099 0,095 0,090 0,086 0,083 0,080 0,077
  0,139 0,130 0,122 0,115 0,108 0,103 0,098 0,093 0,089 0,085 0,082 0,079
  Lambda+ 450 0,125 0,118 0,111 0,105 0,100 0,095 0,091 0,087 0,083 0,080 0,077 0,074
  0,129 0,121 0,114 0,108 0,103 0,098 0,093 0,089 0,085 0,082 0,078 0,075
  Lambda+ 375 0,141 0,131 0,123 0,116 0,110 0,104 0,099 0,094 0,090 0,086 0,083 0,079
  0,145 0,135 0,126 0,119 0,112 0,106 0,101 0,096 0,092 0,088 0,084 0,081
  Standard 375 0,155 0,144 0,134 0,126 0,118 0,112 0,106 0,101 0,096 0,091 0,087 0,084
  0,159 0,148 0,138 0,129 0,121 0,114 0,108 0,102 0,097 0,093 0,089 0,085
  Standard 300 0,175 0,161 0,149 0,139 0,130 0,122 0,115 0,109 0,103 0,098 0,093 0,089
  0,180 0,165 0,153 0,142 0,132 0,124 0,117 0,110 0,105 0,099 0,095 0,090
  Univerzal 375 0,164 0,151 0,141 0,131 0,123 0,116 0,110 0,104 0,099 0,094 0,090 0,086
  0,169 0,155 0,144 0,135 0,126 0,119 0,112 0,106 0,101 0,096 0,091 0,087
  Univerzal 300 0,184 0,169 0,156 0,144 0,135 0,126 0,119 0,112 0,106 0,101 0,096 0,092
  0,189 0,173 0,159 0,147 0,137 0,128 0,121 0,114 0,108 0,102 0,097 0,093
  Univerzal 250 0,201 0,183 0,167 0,155 0,143 0,134 0,125 0,118 0,111 0,106 0,100 0,095
  0,206 0,187 0,171 0,157 0,146 0,136 0,127 0,120 0,113 0,107 0,101 0,097
  Klasik 250 0,216 0,195 0,178 0,163 0,151 0,140 0,131 0,123 0,116 0,110 0,104 0,099
  0,221 0,199 0,181 0,166 0,153 0,142 0,133 0,125 0,117 0,111 0,105 0,100
  Klasik 200 0,236 0,211 0,191 0,174 0,160 0,148 0,138 0,129 0,121 0,114 0,108 0,103
  0,240 0,215 0,194 0,177 0,162 0,150 0,140 0,131 0,123 0,115 0,109 0,104
  P4-500 375 0,179 0,164 0,152 0,141 0,132 0,124 0,117 0,110 0,104 0,099 0,094 0,090
  0,184 0,168 0,155 0,144 0,134 0,126 0,119 0,112 0,106 0,101 0,096 0,091
  P4-500 300 0,200 0,182 0,166 0,154 0,143 0,133 0,125 0,118 0,111 0,105 0,100 0,095
  0,205 0,186 0,170 0,157 0,145 0,135 0,127 0,119 0,113 0,107 0,101 0,096
  P4-500 250 0,216 0,195 0,178 0,163 0,151 0,140 0,131 0,123 0,116 0,110 0,104 0,099
  0,221 0,199 0,181 0,166 0,153 0,142 0,133 0,125 0,117 0,111 0,105 0,100
  P4-500 200 0,236 0,211 0,191 0,174 0,160 0,148 0,138 0,129 0,121 0,114 0,108 0,103
  0,240 0,215 0,194 0,177 0,162 0,150 0,140 0,131 0,123 0,115 0,109 0,104
  Statik 375 0,186 0,170 0,157 0,145 0,136 0,127 0,119 0,113 0,107 0,101 0,096 0,092
  0,190 0,174 0,160 0,148 0,138 0,129 0,121 0,114 0,108 0,103 0,098 0,093
  Statik 300 0,207 0,187 0,171 0,158 0,146 0,136 0,128 0,120 0,113 0,107 0,102 0,097
  0,211 0,191 0,174 0,160 0,148 0,138 0,129 0,121 0,114 0,108 0,103 0,098
  Statik 250 0,223 0,201 0,182 0,167 0,154 0,143 0,134 0,125 0,118 0,111 0,105 0,100
  0,227 0,204 0,185 0,170 0,156 0,145 0,135 0,127 0,119 0,112 0,106 0,101
  Statik 200 0,242 0,216 0,195 0,178 0,163 0,151 0,140 0,131 0,123 0,116 0,110 0,104
  0,246 0,219 0,198 0,180 0,165 0,152 0,142 0,132 0,124 0,117 0,110 0,105
  Statik Plus 375 0,204 0,185 0,169 0,156 0,145 0,135 0,127 0,119 0,112 0,106 0,101 0,096
  0,209 0,189 0,173 0,159 0,147 0,137 0,128 0,121 0,114 0,108 0,102 0,097
  Statik Plus 300 0,224 0,201 0,183 0,168 0,155 0,144 0,134 0,126 0,118 0,112 0,106 0,100
  0,229 0,205 0,186 0,170 0,157 0,145 0,136 0,127 0,119 0,113 0,107 0,101
  Statik Plus 250 0,240 0,214 0,193 0,176 0,162 0,150 0,139 0,130 0,122 0,115 0,109 0,103
  0,244 0,218 0,196 0,179 0,164 0,152 0,141 0,132 0,124 0,116 0,110 0,104
  Silka S12-1800 300 0,320 0,276 0,242 0,216 0,195 0,178 0,163 0,151 0,140 0,131 0,123 0,116
  0,320 0,276 0,242 0,216 0,195 0,178 0,163 0,151 0,140 0,131 0,123 0,116
  Silka S15-1600 300 0,316 0,273 0,240 0,215 0,194 0,177 0,162 0,150 0,140 0,131 0,123 0,115
  0,316 0,273 0,240 0,215 0,194 0,177 0,162 0,150 0,140 0,131 0,123 0,115
  Silka S15-1800 200 0,335 0,287 0,251 0,223 0,201 0,182 0,167 0,154 0,143 0,134 0,125 0,118
  0,335 0,287 0,251 0,223 0,201 0,182 0,167 0,154 0,143 0,134 0,125 0,118
  Silka S20-2000 250 0,330 0,283 0,248 0,221 0,199 0,181 0,166 0,153 0,142 0,133 0,124 0,117
  0,330 0,283 0,248 0,221 0,199 0,181 0,166 0,153 0,142 0,133 0,124 0,117
  Silka S20-2000 240 0,331 0,284 0,249 0,221 0,199 0,181 0,166 0,153 0,142 0,133 0,125 0,117
  0,331 0,284 0,249 0,221 0,199 0,181 0,166 0,153 0,142 0,133 0,125 0,117
  Silka S20-2000 200 0,337 0,289 0,252 0,224 0,201 0,183 0,168 0,155 0,144 0,134 0,126 0,118
  0,337 0,289 0,252 0,224 0,201 0,183 0,168 0,155 0,144 0,134 0,126 0,118

  Požadované hodnoty UN,20 = 0,30 W/m².K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3

  Doporučené hodnoty Urec,20 = 0,25 W/m².K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3

  Doporučené hodnoty pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18-0,12 W/m².K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3


  Legenda:
  λ10,dry (W/m.K) součinitel tepelné vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) součinitel prostupu tepla
  UU (W/m².K) součinitel prostupu tepla návrhový


  Poznámka:ve výpočtu je zahrnuta vnitřní a vnější omítka, lepící stěrka

   

  Hodnoty Rdry a RU (m².K/W)

  BĚŽNÝ EPS / MW s λU = 0,040 W/m.K
  typ tvárnicešířka stěny (mm) tloušťka zateplení (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
  Rdry
  RU
  (m².K/W)
  Lambda YQ 549 9,66 10,16 10,66 11,16 11,66 12,16 12,66 13,16 13,66 14,16 14,66 15,16
  9,14 9,64 10,14 10,64 11,14 11,64 12,14 12,64 13,14 13,64 14,14 14,64
  Lambda YQ 499 9,01 9,51 10,01 10,51 11,01 11,51 12,01 12,51 13,01 13,51 14,01 14,51
  8,54 9,04 9,54 10,04 10,54 11,04 11,54 12,04 12,54 13,04 13,54 14,04
  Lambda YQ 450 8,37 8,87 9,37 9,87 10,37 10,87 11,37 11,87 12,37 12,87 13,37 13,87
  7,95 8,45 8,95 9,45 9,95 10,45 10,95 11,45 11,95 12,45 12,95 13,45
  Lambda YQ 375 7,40 7,90 8,40 8,90 9,40 9,90 10,40 10,90 11,40 11,90 12,40 12,90
  7,05 7,55 8,05 8,55 9,05 9,55 10,05 10,55 11,05 11,55 12,05 12,55
  Lambda+ 450 7,82 8,32 8,82 9,32 9,82 10,32 10,82 11,32 11,82 12,32 12,82 13,32
  7,58 8,08 8,58 9,08 9,58 10,08 10,58 11,08 11,58 12,08 12,58 13,08
  Lambda+ 375 6,94 7,44 7,94 8,44 8,94 9,44 9,94 10,44 10,94 11,44 11,94 12,44
  6,74 7,24 7,74 8,24 8,74 9,24 9,74 10,24 10,74 11,24 11,74 12,24
  Standard 375 6,28 6,78 7,28 7,78 8,28 8,78 9,28 9,78 10,28 10,78 11,28 11,78
  6,10 6,60 7,10 7,60 8,10 8,60 9,10 9,60 10,10 10,60 11,10 11,60
  Standard 300 5,53 6,03 6,53 7,03 7,53 8,03 8,53 9,03 9,53 10,03 10,53 11,03
  5,39 5,89 6,39 6,89 7,39 7,89 8,39 8,89 9,39 9,89 10,39 10,89
  Univerzal 375 5,94 6,44 6,94 7,44 7,94 8,44 8,94 9,44 9,94 10,44 10,94 11,44
  5,76 6,26 6,76 7,26 7,76 8,26 8,76 9,26 9,76 10,26 10,76 11,26
  Univerzal 300 5,26 5,76 6,26 6,76 7,26 7,76 8,26 8,76 9,26 9,76 10,26 10,76
  5,12 5,62 6,12 6,62 7,12 7,62 8,12 8,62 9,12 9,62 10,12 10,62
  Univerzal 250 4,80 5,30 5,80 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30 8,80 9,30 9,80 10,30
  4,68 5,18 5,68 6,18 6,68 7,18 7,68 8,18 8,68 9,18 9,68 10,18
  Klasik 250 4,45 4,95 5,45 5,95 6,45 6,95 7,45 7,95 8,45 8,95 9,45 9,95
  4,35 4,85 5,35 5,85 6,35 6,85 7,35 7,85 8,35 8,85 9,35 9,85
  Klasik 200 4,07 4,57 5,07 5,57 6,07 6,57 7,07 7,57 8,07 8,57 9,07 9,57
  3,99 4,49 4,99 5,49 5,99 6,49 6,99 7,49 7,99 8,49 8,99 9,49
  P4-500 375 5,41 5,91 6,41 6,91 7,41 7,91 8,41 8,91 9,41 9,91 10,41 10,91
  5,27 5,77 6,27 6,77 7,27 7,77 8,27 8,77 9,27 9,77 10,27 10,77
  P4-500 300 4,84 5,34 5,84 6,34 6,84 7,34 7,84 8,34 8,84 9,34 9,84 10,34
  4,72 5,22 5,72 6,22 6,72 7,22 7,72 8,22 8,72 9,22 9,72 10,22
  P4-500 250 4,45 4,95 5,45 5,95 6,45 6,95 7,45 7,95 8,45 8,95 9,45 9,95
  4,35 4,85 5,35 5,85 6,35 6,85 7,35 7,85 8,35 8,85 9,35 9,85
  P4-500 200 4,07 4,57 5,07 5,57 6,07 6,57 7,07 7,57 8,07 8,57 9,07 9,57
  3,99 4,49 4,99 5,49 5,99 6,49 6,99 7,49 7,99 8,49 8,99 9,49
  Statik 375 5,21 5,71 6,21 6,71 7,21 7,71 8,21 8,71 9,21 9,71 10,21 10,71
  5,08 5,58 6,08 6,58 7,08 7,58 8,08 8,58 9,08 9,58 10,08 10,58
  Statik 300 4,67 5,17 5,67 6,17 6,67 7,17 7,67 8,17 8,67 9,17 9,67 10,17
  4,57 5,07 5,57 6,070 6,57 7,07 7,57 8,07 8,57 9,07 9,57 10,07
  Statik 250 4,31 4,81 5,31 5,81 6,31 6,81 7,31 7,81 8,31 8,81 9,31 9,81
  4,23 4,73 5,23 5,73 6,229 6,73 7,23 7,73 8,23 8,73 9,23 9,73
  Statik 200 3,96 4,46 4,96 5,46 5,96 6,46 6,96 7,46 7,96 8,46 8,96 9,46
  3,89 4,39 4,89 5,39 5,889 6,39 6,89 7,39 7,89 8,39 8,89 9,39
  Statik Plus 375 4,73 5,23 5,73 6,23 6,73 7,23 7,73 8,23 8,73 9,23 9,73 10,23
  4,62 5,12 5,62 6,12 6,62 7,12 7,62 8,12 8,62 9,12 9,62 10,12
  Statik Plus 300 4,29 4,79 5,29 5,79 6,29 6,79 7,29 7,79 8,29 8,79 9,29 9,79
  4,20 4,70 5,20 5,70 6,20 6,70 7,20 7,70 8,20 8,70 9,20 9,70
  Statik Plus 250 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50
  3,93 4,43 4,93 5,43 5,93 6,43 6,93 7,43 7,93 8,43 8,93 9,43
  Silka S12-1800 300 2,96 3,46 3,96 4,46 4,96 5,46 5,96 6,46 6,96 7,46 7,96 8,46
  2,96 3,46 3,96 4,46 4,96 5,46 5,96 6,46 6,96 7,46 7,96 8,46
  Silka S15-1600 300 2,99 3,49 3,99 4,49 4,99 5,49 5,99 6,49 6,99 7,49 7,99 8,49
  2,99 3,49 3,99 4,49 4,99 5,49 5,99 6,49 6,99 7,49 7,99 8,49
  Silka S15-1800 200 2,81 3,31 3,81 4,31 4,81 5,31 5,81 6,31 6,81 7,31 7,81 8,31
  2,81 3,31 3,81 4,31 4,81 5,31 5,81 6,31 6,81 7,31 7,81 8,31
  Silka S20-2000 250 2,86 3,36 3,86 4,36 4,86 5,36 5,86 6,36 6,86 7,36 7,86 8,36
  2,86 3,36 3,86 4,36 4,86 5,36 5,86 6,36 6,86 7,36 7,86 8,36
  Silka S20-2000 240 2,85 3,35 3,85 4,35 4,85 5,35 5,85 6,35 6,85 7,35 7,85 8,35
  2,85 3,35 3,85 4,35 4,85 5,35 5,85 6,35 6,85 7,35 7,85 8,35
  Silka S20-2000 200 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30
  2,80 3,30 3,80> 4,30 4,80 5,30 5,80 6,30 6,80 7,30 7,80 8,30
  Legenda:
  λU (W/m.K) návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti
  Udry (W/m².K) součinitel prostupu tepla
  UU (W/m².K) součinitel prostupu tepla návrhový


  Poznámka:ve výpočtu je zahrnuta vnitřní a vnější omítka, lepící stěrka
 • - Grafitový EPS

  Hodnoty Udry a UU (W/m².K)

  GRAFITOVÝ EPS s λU = 0,032 W/m.K
  typ tvárnicešířka stěny (mm) tloušťka zateplení (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240
  Udry
  UU
  (W/m².K)
  Lambda YQ 549 0,096 0,090 0,085 0,081 0,077 0,074 0,070 0,067
  0,101 0,095 0,089 0,085 0,080 0,077 0,073 0,070
  Lambda YQ 499 0,102 0,096 0,090 0,086 0,081 0,077 0,074 0,071
  0,107 0,100 0,094 0,089 0,084 0,080 0,076 0,073
  Lambda YQ 450 0,109 0,102 0,096 0,091 0,086 0,081 0,077 0,074
  0,114 0,107 0,100 0,094 0,089 0,084 0,080 0,076
  Lambda YQ 375 0,122 0,113 0,106 0,099 0,094 0,088 0,084 0,080
  0,128 0,118 0,110 0,103 0,097 0,091 0,086 0,082
  Lambda+ 450 0,116 0,108 0,101 0,095 0,090 0,085 0,081 0,077
  0,119 0,111 0,104 0,098 0,092 0,087 0,082 0,078
  Lambda+ 375 0,129 0,120 0,111 0,104 0,098 0,092 0,087 0,083
  0,133 0,123 0,114 0,106 0,100 0,094 0,089 0,084
  Standard 375 0,141 0,130 0,120 0,112 0,104 0,098 0,092 0,087
  0,145 0,133 0,123 0,114 0,106 0,100 0,094 0,089
  Standard 300 0,158 0,144 0,132 0,122 0,113 0,106 0,099 0,093
  0,162 0,147 0,135 0,124 0,115 0,107 0,101 0,095
  Univerzal 375 0,149 0,136 0,125 0,116 0,108 0,101 0,095 0,090
  0,153 0,139 0,128 0,119 0,110 0,103 0,097 0,091
  Univerzal 300 0,165 0,150 0,137 0,126 0,117 0,109 0,102 0,096
  0,169 0,153 0,140 0,128 0,119 0,111 0,104 0,097
  Univerzal 250 0,179 0,161 0,146 0,134 0,124 0,115 0,107 0,100
  0,183 0,164 0,149 0,136 0,125 0,116 0,108 0,101
  Klasik 250 0,191 0,170 0,154 0,140 0,129 0,119 0,111 0,104
  0,194 0,173 0,156 0,142 0,131 0,121 0,112 0,105
  Klasik 200 0,206 0,182 0,164 0,148 0,136 0,125 0,116 0,108
  0,209 0,185 0,166 0,150 0,137 0,126 0,117 0,109
  P4-500 375 0,161 0,146 0,134 0,124 0,115 0,107 0,100 0,094
  0,165 0,150 0,137 0,126 0,117 0,109 0,102 0,096
  P4-500 300 0,178 0,160 0,145 0,133 0,123 0,114 0,107 0,100
  0,181 0,163 0,148 0,135 0,125 0,116 0,108 0,101
  P4-500 250 0,191 0,170 0,154 0,140 0,129 0,119 0,111 0,104
  0,194 0,173 0,156 0,142 0,131 0,121 0,112 0,105
  P4-500 200 0,206 0,182 0,164 0,148 0,136 0,125 0,116 0,108
  0,209 0,185 0,166 0,150 0,137 0,126 0,117 0,109
  Statik 375 0,167 0,151 0,138 0,127 0,118 0,110 0,103 0,096
  0,170 0,154 0,140 0,129 0,119 0,111 0,104 0,098
  Statik 300 0,183 0,164 0,149 0,136 0,126 0,116 0,108 0,102
  0,186 0,167 0,151 0,138 0,127 0,118 0,110 0,103
  Statik 250 0,196 0,174 0,157 0,143 0,131 0,121 0,113 0,105
  0,199 0,177 0,159 0,145 0,133 0,123 0,114 0,106
  Statik 200 0,210 0,186 0,167 0,151 0,138 0,127 0,118 0,110
  0,213 0,188 0,169 0,152 0,139 0,128 0,119 0,110
  Statik Plus 375 0,181 0,162 0,147 0,135 0,125 0,116 0,108 0,101
  0,185 0,165 0,150 0,137 0,126 0,117 0,109 0,102
  Statik Plus 300 0,197 0,175 0,158 0,144 0,132 0,122 0,113 0,106
  0,200 0,178 0,160 0,145 0,133 0,123 0,114 0,107
  Statik Plus 250 0,209 0,185 0,165 0,150 0,137 0,126 0,117 0,109
  0,212 0,187 0,167 0,152 0,138 0,127 0,118 0,110
  Silka S12-1800 300 0,266 0,228 0,200 0,178 0,160 0,145 0,133 0,123
  0,266 0,228 0,200 0,178 0,160 0,145 0,133 0,123
  Silka S15-1600 300 0,264 0,227 0,199 0,177 0,159 0,145 0,133 0,123
  0,264 0,227 0,199 0,177 0,159 0,145 0,133 0,123
  Silka S15-1800 200 0,277 0,236 0,206 0,182 0,164 0,148 0,136 0,125
  0,277 0,236 0,206 0,182 0,164 0,148 0,136 0,125
  Silka S20-2000 250 0,273 0,234 0,204 0,181 0,162 0,147 0,135 0,124
  0,273 0,234 0,204 0,181 0,162 0,147 0,135 0,124
  Silka S20-2000 240 0,274 0,234 0,204 0,181 0,163 0,148 0,135 0,125
  0,274 0,234 0,204 0,181 0,163 0,148 0,135 0,125
  Silka S20-2000 200 0,279 0,237 0,207 0,183 0,164 0,149 0,136 0,126
  0,279 0,237 0,207 0,183 0,164 0,149 0,136 0,126

  Požadované hodnoty UN,20 = 0,30 W/m².K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3

  Doporučené hodnoty Urec,20 = 0,25 W/m².K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3

  Doporučené hodnoty pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18-0,12 W/m².K dle ČSN 730540-2, Tabulka 3


  Legenda:
  λ10,dry (W/m.K) součinitel tepelné vodivosti
  λU (W/m.K) návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový
  Udry (W/m².K) součinitel prostupu tepla
  UU (W/m².K) součinitel prostupu tepla návrhový


  Poznámka: ve výpočtu je zahrnuta vnitřní a vnější omítka, lepící stěrka

   

  Hodnoty Rdry a RU (m².K/W)

  GRAFITOVÝ EPS s λU = 0,032 W/m.K
  typ tvárnicešířka stěny (mm) tloušťka zateplení (mm)
  100 120 140 160 180 200 220 240
  Rdry
  RU
  (m².K/W)
  Lambda YQ 549 10,28 10,91 11,53 12,16 12,78 13,41 14,03 14,66
  9,77 10,39 11,02 11,64 12,27 12,89 13,52 14,14
  Lambda YQ 499 9,63 10,26 10,88 11,51 12,13 12,76 13,38 14,01
  9,17 9,79 10,42 11,04 11,67 12,29 12,92 13,54
  Lambda YQ 450 9,00 9,62 10,25 10,87 11,50 12,12 12,75 13,37
  8,58 9,20 9,83 10,45 11,08 11,70 12,33 12,95
  Lambda YQ 375 8,02 8,65 9,27 9,90 10,52 11,15 11,77 12,40
  7,67 8,30 8,92 9,55 10,17 10,80 11,42 12,05
  Lambda+ 450 8,45 9,07 9,70 10,32 10,95 11,57 12,20 12,82
  8,21 8,83 9,46 10,08 10,71 11,33 11,96 12,58
  Lambda+ 375 7,57 8,19 8,82 9,44 10,07 10,69 11,32 11,94
  7,37 7,99 8,62 9,24 9,87 10,49 11,12 11,74
  Standard 375 6,90 7,53 8,15 8,78 9,40 10,03 10,65 11,28
  6,73 7,35 7,98 8,60 9,23 9,85 10,48 11,10
  Standard 300 6,15 6,78 7,40 8,03 8,65 9,28 9,90 10,53
  6,01 6,64 7,26 7,89 8,51 9,14 9,76 10,39
  Univerzal 375 6,56 7,19 7,81 8,44 9,06 9,69 10,31 10,94
  6,39 7,01 7,64 8,26 8,89 9,51 10,14 10,76
  Univerzal 300 5,88 6,51 7,13 7,76 8,38 9,01 9,63 10,26
  5,74 6,37 6,99 7,62 8,24 8,87 9,49 10,12
  Univerzal 250 5,43 6,05 6,68 7,30 7,93 8,55 9,18 9,80
  5,31 5,93 6,56 7,18 7,81 8,43 9,06 9,68
  Klasik 250 5,08 5,70 6,33 6,95 7,58 8,20 8,83 9,45
  4,98 5,60 6,23 6,85 7,48 8,10 8,73 9,35
  Klasik 200 4,69 5,32 5,94 6,57 7,19 7,82 8,44 9,07
  4,61 5,24 5,86 6,49 7,11 7,74 8,36 8,99
  P4-500 375 6,04 6,66 7,29 7,91 8,54 9,16 9,79 10,41
  5,89 6,52 7,14 7,77 8,39 9,02 9,64 10,27
  P4-500 300 5,46 6,09 6,71 7,34 7,96 8,59 9,21 9,84
  5,34 5,97 6,59 7,22 7,84 8,47 9,09 9,72
  P4-500 250 5,08 5,70 6,33 6,95 7,58 8,20 8,83 9,45
  4,98 5,60 6,23 6,85 7,48 8,10 8,73 9,35
  P4-500 200 4,69 5,32 5,94 6,57 7,19 7,82 8,44 9,07
  4,61 5,24 5,86 6,49 7,11 7,74 8,36 8,99
  Statik 375 5,83 6,46 7,08 7,71 8,33 8,96 9,58 10,21
  5,70 6,330 6,95 7,58 8,20 8,83 9,45 10,08
  Statik 300 5,30 5,92 6,55 7,17 7,80 8,42 9,05 9,67
  5,19 5,82 6,445 7,07 7,69 8,32 8,94 9,57
  Statik 250 4,94 5,56 6,19 6,81 7,44 8,06 8,69 9,31
  4,85 5,48 6,10 6,73 7,35 7,98 8,60 9,23
  Statik 200 4,58 5,21 5,83 6,46 7,08 7,71 8,33 8,96
  4,51 5,14 5,76 6,39 7,01 7,64 8,26 8,89
  Statik Plus 375 5,36 5,98 6,61 7,23 7,86 8,48 9,11 9,73
  5,25 5,87 6,50 7,12 7,75 8,37 9,00 9,62
  Statik Plus 300 4,92 5,54 6,17 6,79 7,42 8,04 8,67 9,29
  4,83 5,45 6,08 6,70 7,33 7,95 8,58 9,20
  Statik Plus 250 4,62 5,25 5,87 6,50 7,12 7,75 8,37 9,00
  4,55 5,18 5,80 6,43 7,05 7,68 8,30 8,93
  Silka S12-1800 300 3,58 4,21 4,83 5,46 6,08 6,71 7,33 7,96
  3,58 4,21 4,83 5,46 6,08 6,71 7,33 7,96
  Silka S15-1600 300 3,62 4,24 4,87 5,49 6,12 6,74 7,37 7,99
  3,62 4,24 4,87 5,49 6,12 6,74 7,37 7,99
  Silka S15-1800 200 3,44 4,06 4,69 5,31 5,94 6,56 7,19 7,81
  3,44 4,06 4,69 5,31 5,94 6,56 7,19 7,81
  Silka S20-2000 250 3,49 4,11 4,74 5,36 5,99 6,61 7,24 7,86
  3,49 4,11 4,74 5,36 5,99 6,61 7,24 7,86
  Silka S20-2000 240 3,47 4,10 4,72 5,35 5,97 6,60 7,22 7,85
  3,47 4,10 4,72 5,35 5,97 6,60 7,22 7,85
  Silka S20-2000 200 3,42 4,05 4,67 5,30 5,92 6,55 7,17 7,80
  3,42 4,05 4,67 5,30 5,92 6,55 7,17 7,80
  Legenda:
  λU (W/m.K) návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti
  Udry (W/m².K) součinitel prostupu tepla
  UU (W/m².K) součinitel prostupu tepla návrhový
  Rdry (m².K/W) tepelný odpor
  RU (m².K/W) tepelný odpor návrhový


  Poznámka: ve výpočtu je zahrnuta vnitřní a vnější omítka, lepící stěrka