Tepelněizolační desky Multipor

 • Kalcium silikátová minerální deska
 • Tvarová stálost
 • Vynikající paropropustnost
 • Nehořlavost
 • Jednoduchá aplikace
 • Venkovní i vnitřní izolace

Specifikace

Minerální, bezvláknitá tepelněizolační deska

Norma/předpis

ETA-05/0093

Použití

Tepelněizolační podhledy na stropy podzemních garáží, sklepů, přejezdů a podjezdů.Venkovní zateplení obvodových konstrukcí a střech.Vnitřní zateplení obvodových konstrukcí, stropů a střech. Speciální profily pro ostění tl. 20, 30 a 40 mm

Provedení

S hladkými styčnými plochami

Rozměrová tolerance

±2,0 mm

Zpracování

Desky Multipor se lepí k podkladu lehkou maltou Multipor. Lepené plochy desek se maltují celoplošně lžící se zuby 10 mm, platí pro desky tl. 140 mm a menší, nebo zuby 12 mm, platí pro desky tl. větší než 140 mm. Maltují se desky, nikoli obkládané konstrukce. Desky Multipor se vzájemně nelepí, tzn. zásadně se nemaltují styčné spáry desek. Podklad pro lepené desky musí být čistý, bez zbytků malty, oleje apod., pevný a rovný. Tolerovat lze nerovnosti podkladu do 5 mm. Desky Multipor se kotví k nosnému podkladu. Výjimku tvoří použití desek v interiéru, zde se kotvení provádět nemusí, pokud se neprovádí keramický obklad.Při použití desek na zateplení stropní konstrukce a ETICS se musí desky kotvit vždy.
V případě použití desek Multipor na zateplení podhledu je nutné je kotvit kotvami k podkladu v počtu 1 kotva na 1 ks desky. Kotvení se realizuje druhý den po nalepení desek. V případě použití desek na vnitřní zateplení stěn se kotvit nemusí. Fi-nální povrchová úprava se vytvoří pomocí Multipor malty celoplošně přesíťkované v tloušťce min. 5 mm. Výjimku tvoří použití keramického obkladu, kde kotvíme přes armovací síťku v počtu kotev 4 ks/m². Při vnějším zateplení (ETICS) je potřebné se řídit příslušnými ustanoveními v dokumentě ETA.

Malta

Multipor lehká malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Požární odolnost

Multiporem lze zvýšit požární odolnost železobetonových konstrukcí. V tom případě 1 mm Multiporu nahradí 1,5 mm betonové krycí vrstvy.

Povrchové úpravy

Vnitřní:
Multipor malta vyztužená výztužnou tkaninou jako podklad pro ᰀnální povrchovou úpravu. Je možné ponechat Multipor také bez povrchové úpravy, případně s protiprašným nátěrem.
Vnější:
Multipor malta vyztužená výztužnou tkaninou jako součást Vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému - ETICS Multipor.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Multipor tepelněizolační deska

    jednotka Multipor desky Multipor pro ostění
  Objemová hmotnost [kg/m3] 110-115 150
  Pevnost v tlaku [N/mm2] ≥0,3 ≥0,35
  Pevnost v tahu cca [N/mm2] 0,08 0,08
  Pevnost ve smyku [N/mm2] ≥0,03 -
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,Dry [W/m.K] 0,042 0,047
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/(m.K)] 0,045 0,05
  Faktor difuzního odporu μ - 3 3
  Měrná tepelná kapacita c [J/(kg.K)] 1300 -
  Absorpce vody při krátkodobém namočení (EN 1609) WP(24 h) [kg/m2] ≤ 2
  -
  Absorpce vody při dlouhodobém namočení (EN 12087) WLP(28 d) [kg/m2] ≤ 3
  -
  Sorpční vlhkost při 23 °C/80% rel. vl. [%] 6 -
  Ostatní   Stavebněbiologická a mikrobiologická nezávadnost,
  blokovací účinek na houby a mikroorganismy,
  stavební produkt nepoškozující životní prostředí
  podle AUB - Certifikát - AUB - XEL - 10106 - D, plně recyklovatelný.

 • Základní údaje

  Základní údaje - Multipor - tepelněizolační desky 600x500 mm

  tloušťka
  bez
  omítek
   
   
  rozměry
  d × v × š
   
   
  počet kusů objem
  na
  paletě
  plocha
  na
  paletě
  expediční
  hmotnost
  tepelný
  odpor
    RU
  spotřeba
  malty
   
   
  [mm] [mm] [ks/pal] [ks/m²] [ks/m3] [m3/pal] [m²/pal] [kg/pal] [m2K/W] [kg/m2]
  200 600 × 500 × 200 32 3,3 16,61 1,920 9,64 298 4,44 3,3
  175 600 × 500 × 175 32 3,3 18,98 1680 9,64 264 3,89 3,3
  150 600 × 500 × 150 40 3,3 22,14 1,800 12,04 281 3,33 3,3
  125 600 × 500 × 125 48 3,3 26,57 1,800 14,45 281 2,78 3,3
  100 600 × 500 × 100 64 3,3 33,21 1,920 19,27 298 2,22 3,3
  75 600 × 500 × 75 80 3,3 44,28 1,800 24,09 281 1,67 3,3
  50600 × 500 × 50 120 3,3 66,42 1,800 36,13 281 1,113,3

 • Vnitřní zateplení

  Simulace průběhu vlhkosti v konstrukci

  Jelikož se v materiálech stěn po zateplení změní průběh vlhkosti, je potřebné vypočítat celkové množství vlhkosti, aby se zabránilo možnosti vzniku kondenzace a případné degradace materiálu. Pro tento výpočet jsou určeny speciální softwary, které zohledňují výpočet s roční bilancí vodní páry.

  Hodnoty součinitele přestupu tepla pro různé podkladové konstrukce

  Hodnoty součinitele přestupu tepla pro různé podkladové konstrukce

 • Simulace průběhu vlhosti ve stěně

  Simulace průběhu vlhosti ve stěně
 • Konstrukční detaily

  Konstrukční detaily

 • Transport vodní páry a vody v konstrukci s Multiporem

  Transport vodní páry a vody v konstrukci s Multiporem

 • Dokumenty ke stažení