Tepelněizolační desky Multipor

  • Kalcium silikátová minerální deska
  • Tvarová stálost
  • Vynikající paropropustnost
  • Nehořlavost
  • Jednoduchá aplikace
  • Venkovní i vnitřní izolace

Specifikace

Minerální, bezvláknitá tepelněizolační deska

Norma/předpis

ETA-05/0093

Použití

Tepelněizolační podhledy na stropy podzemních garáží, sklepů, přejezdů a podjezdů. Venkovní zateplení vodorovných, svislých i šikmých konstrukcí. Vnitřní zateplení obvodových konstrukcí, stropů a střech.

Provedení

S hladkými styčnými plochami

Rozměrová tolerance

±2,0 mm

Zpracování

Desky Multipor se lepí k podkladu lehkou maltou Multipor. Lepené plochy desek se maltují celoplošně lžící se zuby 12 mm, platí pro desky tl. 50–125 mm, nebo zuby 15 mm, platí pro desky tl. 150 mm a větší. Maltují se desky, nikoli obkládané konstrukce. Desky Multipor se vzájemně nelepí, tzn. zásadně se nemaltují styčné spáry desek. Podklad pro lepené desky musí být čistý, bez zbytků malty, oleje apod., pevný a rovný. Tolerovat lze nerovnosti podkladu do 5 mm. Finální povrchová úprava se vytvoří pomocí Multipor malty celoplošně přesíťkované v tloušťce min. 5 mm. Kotvení desek v exteriéru se provádí na základě statického návrhu. Pokud statický návrh neurčí jinak, desky Multipor se kotví k nosnému podkladu v počtu 1 kotva do středu 1 Multipor desky. Doporučené jsou výhradně šroubovací hmoždinky s talířem o průměru minimálně 60 mm (např. Rawlplug TFIX-8S viz tab. str. 79) nebo injektážní nerezové kotvy (např. Spiral Anksys).
Při realizaci vnějšího zateplení (ETICS) je třeba dodržovat příslušná ustanovení uvedené v dokumentu ETA. V případě aplikace desek Multipor na vnitřní zateplení stěn mechanické kotvení není nutné. Výjimku tvoří použití keramického obkladu, kde kotvíme přes výztužnou síťku v počtu kotev 4 ks/m². Při použití desek na zateplení stropní konstrukce se desky musí vždy kotvit. Kotvení se provádí nejdříve druhý den po nalepení desek.

Malta

Multipor lehká malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Požární odolnost

Multiporem lze zvýšit požární odolnost železobetonových konstrukcí. V tom případě 1 mm Multiporu nahradí 1,5 mm betonové krycí vrstvy.

Povrchové úpravy

Vnitřní:
Multipor malta vyztužená výztužnou tkaninou jako podklad pro ᰀnální povrchovou úpravu. Je možné ponechat Multipor také bez povrchové úpravy, případně s protiprašným nátěrem.
Vnější:
Multipor malta vyztužená výztužnou tkaninou jako součást Vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému - ETICS Multipor.