Tepelněizolační tvárnice Lambda YQ

 • Unikátní kombinace pevnosti, hmotnosti a tepelné vodivosti
 • Vynikající tepelněizolační vlastnosti
 • Vhodné pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení
 • Splňuje požadavky na domy budoucích generací

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I

  Norma/předpis

  EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

  Použití

  Nosné i nenosné obvodové stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.

  Provedení

  S dvojitým perem, drážkou a úchopovými kapsami (PDK) nebo hladké (HL).

  Rozměrové tolerance

  Délka/šířka: ± 1,5 mm
  výška ± 1,0 mm

  Zpracování

  Přesné zdění na tenké maltovélože tl. 1–3 mm.Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší Ytong zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační.

  Malta

  Ytong zdicí malta
  Ytong zakládací malta tepelněizolační

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnitřní omítky:
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
  Sádrové a vápenosádrové omítky

  Keramické obklady:
  Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy

  Vnější omítky
  Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.

  Doporučené vlastnosti omítek:
  • objemová hmotnost 800 až 900 Kg/m3
  • pevnost v tlaku: 2–5 N/mm²
  • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • přilnavost ≥ 0,2 N/mm²
  • nasákavost w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5,
  • faktor difúzního odporu µ ≤ 10,
  • dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tepelněizolační tvárnice Lambda YQ

  vlastnosti materiálu: jednotka
  Lambda YQ P2-300
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 300
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 2,2
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,077
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,083
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3
  vlastnosti zdiva:
  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva [kN/m3] 4,0
  Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk [N/mm2] 1,25
  *) Stanoveno na základě zkoušek.    

 • Základní údaje

  Základní údaje - tepelněizolační tvárnice Lambda YQ

  prove-
  dení
  tl.
  zdiva bez omítek

  rozměry
  tvárnic


  d x v x š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnost
  laboratorní


  Rw

  požární odolnost spotřeba malty směrné časy zdění kusů na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m3] [ks]
  HL 550 375 × 249 × 549 7,14 6,63 0,147 50* REI 180 8,8 1,40 24
  HL 500 375 × 249 × 499 6,49 6,02 0,162 50* REI 180 8,0 1,40 24
  PDK 450 499 × 249 × 450 5,84 5,42 0,179 50* REI 180 4,5 1,25 18
  PDK 375 599 × 249 × 375 4,87 4,52 0,213 39 REI 180 3,8 1,20 24

  *) Stanoveno na základě zkoušek.
  HL - hladká, PD - pero, drážka, PDK - pero, drážka, úchopová kapsa.
  Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny. Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

 • Založení tvárnic a vazba zdiva

 • Ideový řez - šířky konstrukcí předepisuje projektant

  Ideový řez 1

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.