Zateplení stropu, teplá podlaha

Zateplení stropu - jednoduchý způsob úspory energie

Unikátním řešením pro teplé podlahy jsou masivní minerální tepelněizolační desky Ytong Multipor. Ty po upevnění na strop sklepa či místnosti o patro níž dokonale tepelně izolují, odpuzují vodu a navíc díky svým difuzním vlastnostem doslova dýchají.

Cenná energie k vytápění neuniká pouze stěnami, ale také přes nedostatečnou izolaci stropů podzemních garáží a podchodů, nebo u stropů nad sklepy. Takto vzniká efekt studené podlahy, který je v bytech a obytných prostorech nepříjemný. Izolace podhledů stropů minerálními izolačními deskami Ytong Multipor řeší tento problém bez větších nákladů. Tímto jednoduchým opatřením uspoříte až 54 % energie, která uniká přes stropní konstrukce. Jednoduchou aplikací izolačního podhledu s minerálních desek Ytong Multipor si zvýšíte povrchovou teplotu vaší podlahy o +3°C.

Účinek zateplení stropu izolačním podhledem z minerálních desek Ytong Multipor

Původní strop Zateplený strop
Keramická dlažba10 mmKeramická dlažba10 mm
Cementový potěr50 mmCementový potěr50 mm
Desky z minerální vlny40 mmDesky z minerální vlny40 mm
Železobetonová stropní konstrukce170 mmŽelezobetonová stropní konstrukce5 mm
  Lehká malta Multipor5 mm
  Izolační desky Ytong Multipor50 mm
Povrchová teplota na podlaze 14,5°C při
venkovní teplotě -11°C
Povrchová teplota na podlaze 17,5°C při
venkovní teplotě -11°C

Masivní, minerální a tvarově stálá izolace

Tepelněizolační desky Ytong Multipor jsou minerální, přičemž neobsahují vlákna a poskytují tepelněizolační vlastnosti nové kvality: jsou masivní a navzdory tomu tepelně izolují. Kromě toho jsou desky Ytong Multipor nehořlavé, stabilně drží formu, odpuzují vodu a jsou odolné vůči tlaku.

Šetřit energii a myslet ekologicky

Desky Ytong Multipor zlepšují tepelnou pohodu interiérů, šetří energii a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Složení výhradně z prvotřídních přírodních surovin, jakými jsou: vápno, písek, cement a voda, do kterých se přimíchává prostředek na tvorbu pórů, zaručuje absolutní zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu.

Protipožární ochrana

Tepelněizolační desky Ytong Multipor jsou nehořlavé a splňují kritéria třídy A1, podle normy EN 13501–1. Toto umožňuje využití v mnoha oblastech, kde není možné použít jiné tepelné izolanty. Multiporem lze zvýšit požární odolnost železobetonových konstrukcí. V tom případě 1 mm Multiporu nahradí 1,5 mm betonové krycí vrstvy.