YQ U profily, U profily

 • YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací
 • Minimalizace tepelných mostů
 • Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí
 • Snadná a rychlá montáž

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Výrobek slepený z pórobetonu a EPS grafit.

  Norma/předpis

  EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

  Popis výrobku a použití

  U profily jsou bednící prvky - ztracené bednění z pórobetonu. Jsou určeny ke zhotovení pozedních věnců, železobetonových překladů, průvlaků a sloupů. YQ U profily jsou opatřeny tepelnou izolací EPS.

  Provedení

  Hladké

  Rozměrové tolerance

  Délka, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

  Zpracování

  Věnce - U profily se zabudovávají stejně jako hladké tvárnice, tj. zdění na tenkovrstvé maltové lože, maltování ložných i styčných spar.
  Překlady - U profily se „vyzdí“ na předem připravené montážní podepření - bednění, styčné spáry se plně maltují.
  Uložení na zdivo - tenkovrstvé maltové lože 1 - 3 mm.

  Malta

  Ytong zdicí malta

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1
  EPS: Třída E

  Povrchové úpravy

  Vnitřní omítky:
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
  Sádrové a vápenosádrové omítky.
  Keramické obklady:
  Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
  Vnější omítky:
  Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
  Doporučené vlastnosti: - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
  - pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
  - pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
  - přilnavost ≥ 0,2 MPa
  - nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
  - faktor difúzního odporu µ ≤ 10, - dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
  ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

  Důležitá upozornění

  U profily nejsou nosné. Montážní podepření lze odstranit až po předepsané době - viz normy pro provádění betonových konstrukcí.


 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - YQ U profily, U profily

   
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P4-550 EPS
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 550 30-40
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 5,0 -
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,140  
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,147 0,035
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10 -
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 -
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6 -
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20 -
  Přídržnost [N/mm2] 0,3 -

 • Základní údaje

  Základní údaje - YQ U Profily, U Profily

  výrobek
   
  rozměry
  d × v × š 
  tloušťka stěny
  t1
  tloušťka stěny
  t2
  šířka výřezu
  d
  tloušťka dna
  h1
  hloubka výřezu
  h2
  expediční
  hmotnost
  kusů na
  1 m’
  typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] [ks/m’]
  U 375 599 × 249 × 375 75 75 225 75 174 21,0 1,67
  U 300 599 × 249 × 300 50 50 200 75 174 15,5 1,67
  U 250 599 × 249 × 250 50 50 150 75 174 14,0 1,67
  YQ U 225 599 × 249 × 225 50 75 100 75 174 8,5 3,33*
  U 200599 × 249 × 200505010075174 12,5 1,67

  * pro 2 ks vedle sebe.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.


 • Skladba U Profilů - nákres

  Skladba YQ U profilu
 • Tepelně technické vlastnosti překladu (věnce)

  Tepelně technické vlastnosti překladu (věnce)
  se železobetonovým jádrem (beton C20/25) bez omítky

  U profily šířka nosníku Rdry RU* U*
  [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m²K]
  U 375 s TI 75 375 3,41 3,33 0,29
  U 375 375 1,32 1,24 0,71
  U 300 300 0,92 0,86 0,97
  U 250 250 0,88 0,82 1,01
  U 200 200 0,84 0,79 1,04
  2× YQ U 225 450 5,20 5,14 0,19
  2× YQ U 225 500 6,63 6,57 0,15

  * Hodnoty bez omítek
 • Statické parametry nosníku vybetonovaného v Ytong U profilu

 • Statické parametry nosníku vybetonovaného v Ytong U profilu a spřaženého s věncem výšky 200 mm

 • Statické parametry nosníku vybetonovaného v Ytong U profilu a spřaženého s věncem výšky 250 mm

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.