Universální stavebnicový systémInteligentní stavební řešení musí být hospodárné a zároveň flexibilní. Oba požadavky moderní průmyslové výstavby v sobě kombinuje univerzální modulární systém v podobě stěnových a střešních panelů (dílců) YTONG.

Optimální velikost = hospodárnost

Stěnové a střešní panely (dílce) YTONG z pórobetonu se vyrábějí na míru v libovolné délce podle projektové dokumentace. Doporučená délka šest metrů v různých tloušťkách však nabízí optimální základ pro efektivní plánování a z pohledu hospodárnosti výstavby jde o nejvýhodnější rozměr.

Průmyslově prefabrikované stavební díly přesných rozměrů se pak pouze za sucha namontují na místě instalace. Jejich rozměry přitom zvyšují pracovní výkon. Náklady přímo na staveništi se tak redukují na minimum.

Rychle a za každého počasí

YTONG nabízí modulární systém, který nalezne uplatnění v celé budově. Vyztužené velkoformátové dílce (panely) YTONG lze využít pro vodorovnou i svislou montáž vnějších nebo vnitřních stěn, komplexních stěnových příček či protipožárních bariér. Základní desky doplňuje variace střešních a stropních panelů (dílců).

Využití všech prvků vede k snadné a bezpečné výstavbě. Charakter stěnových a střešních panelů YTONG umožňuje rychlý stavební postup za každého počasí, a to i v teplotách pod bodem mrazu. Pórobeton je jistou investicí i z dlouhodobého hlediska. Modulární stavební postup totiž usnadňuje opatření týkající se budoucí přestavby anebo rozšíření budovy.

Stěnové panely YTONG jsou jednak dostatečně malé pro individuální plánování a zároveň mají masivní charakter zaručující nekomplikovaný modulární způsob montáže a bezpečnost stavby.

Univerzální řešení může být flexibilní

Standardizace umožňující rychlost a hospodárnost výstavby nemusí být vždy na úkor kreativity. Nabídka vzájemně propojitelných prvků vyniká přehledností a umožňuje individuální plánování.

  • Univerzální stavebnicový systém umožňuje vybudování nových průmyslových objektů nebo center logistiky i bezproblémové úpravy výrobních a skladovacích hal.