Vápenopísková tvárnice Silka

Vápenopísková tvárnice Silka vyniká jedinečnými zvukově izolačními schopnostmi. Splňuje tak vysoké akustické požadavky na mezibytové stěny nebo na konstrukce oddělující provozy s nadměrným hlukem.

Díky bezkonkurenční únosnosti přenesou štíhlé akustické stěny ze Silky i extrémní statická zatížení. Jednoduchá skladba stěn, vysoká přesnost, nízká cena materiálu a minimální staveništní pracnost vytvářejí z vápenopískových tvárnic nejdostupnější a mimořádně spolehlivé řešení.

Díky prakticky identickému surovinovému složení jsou vápenopískové tvárnice Silka dokonale kompatibilní s uceleným stavebním systémem YTONG.

Výroba tvárnic SilkaTvárnice Silka odpovídají mimořádným požadavkům na statiku a zvukovou izolaci. Výroba těchto vápenopískových tvárnic vyžaduje ve srovnání s podobnými stavebními materiály pouze nízkou spotřebu energie, navíc je ekologická, nezatěžuje hlukem a nepředstavuje žádné zdravotní riziko.

  • Suroviny k výrobě, tedy vápno a písek jsou uskladněny v silech a dávkují se podle hmotnosti. Vápno a písek se intenzivně promíchají v poměru 1:12 a směs se přivede dopravníkem do reakční nádoby. V reakčních nádobách se pálené vápno hasí na vápenný hydrát. V domíchávači se pak směs nastaví na vlhkost optimální pro lisování.
  • Lisování tvárnic probíhá v plně automatických lisech, které vytvarují přesné surové tvárnice. Ty se vytvrzují v dlouhých, válcovitých tlakových nádobách (autoklávech). Vytvrzování surových tvárnic probíhá při teplotě 160 až 220 ˚C. Požadované tvrdosti dosáhnou tvárnice pod tlakem páry přibližně za šest hodin.
  • Po vytvrzení a zchlazení jsou vápenopískové tvárnice připraveny k použití. Jejich kvalita musí vyhovovat požadavkům předepsaných norem, což je ověřováno pomocí pravidelných namátkových kontrol kvality.