Vápenopískové tvárnice Silka pro akustické a nosné stěny s vysokou pevností

 • Kompatibilní se systémem Ytong
 • Přesná a rychlá stavba
 • Zdravý přírodní materiál
 • Příznivé mikroklima staveb
 • Vysoká akumulace tepla

Specifikace

Zdicí vápenopískové tvárnice kategorie I

Norma

EN 771-2 Specifikace zdicích prvků, Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

Použití

Nosné a ztužující stěny s vysokou únosností a akustické dělicí stěny
Výplňové a požární stěny

Provedení

S dvojitým perem, drážkou a úchopovými kapsami (PDK)

Rozměrová tolerance

Délka/šířka: ±2,0 mm
výška: ±1,0 mm
pro maltu GPLM, TLM a TLMP

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltovélože tl. 1–3 mm.Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky.Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší Ytong zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační. Na založení je možné použít také zakládací tvárnice Ytong Start příslušné šířky. U příček užších jako 250 mm použít zakládací tvárnici Ytong Start šířky 250 mm s tím, že příčka bude založená centricky. Tato zakládací řada bude schovaná v podlahových vrstvách.

Zdicí malta

Silka zdicí malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
Sádrové a vápenosádrové omítky.

Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.

Vnější omítky:
Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
Doporučené vlastnosti:
- objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
- přilnavost ≥ 0,2 MPa
- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
- faktor difúzního odporu µ ≤ 10, - dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

Kombinace s jinými stavebními materiály

Vzhledem k téměř identickému materiálovému složení se Silka snadno kombinuje s pórobetonovými výrobky na bázi písku Ytong.
Při zohlednění rozdílů mezi materiály je možné tvárnice Silka kombinovat i s keramickým zdivem.
 • Technické vlastnosti

  Silka Technické vlastnosti materiálů používaných pro zdicí prvky EN 771 - 2

  Vlastnosti materiálu jednotka S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000
  Max. průměrná objemová
  hmotnost materiálu
  v suchém stavu EN 772-13
  kg/m-3 1400 1600 1800 2000 1600 1800 2000
  Normalizovaná pevnost
  zdicích prvků fb
  N/mm2 12 12 12 12 15 15 20
  Součinitel tepelné
  vodivosti λ10DRY
  W/mK 0,600 0,650 0,700 0,750 0,650 0,700 0,750
  Návrhová hodnota
  součinitele tepelné
  vodivosti λU
  W/mK 0,660 0,715 0,770 0,825 0,715 0,770 0,825
  Faktor difuzního
  odporu μ (ČSN EN 1745)
  - 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
  Měrná tepelná
  kapacita c (ČSN EN 1745)
  J/(kg.K) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  Součinitel tepelného
  přetvoření αb
  1/K 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6
  Vlhkostní přetvoření ε mm/m ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20
  Přídržnost N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Vlastnosti zdiva

  Charakteristická hodnota
  vlastní tíhy zdiva
  kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0 16,0 18,0 20,0
  Charakteristická pevnost
  zdiva v tlaku fk 1)
  N/mm2 6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 10,21

  1) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K=0,80.

 • Základní údaje

  Základní údaje - vápenopískové tvárnice Silka

  výrobek
   
   
    tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  š x v x d
   
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normalizovaná
  pevnost
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  Rw*
   
  požární
  odolnost
  hmotnost
  tvárnice
   
  spotřeba
  malty
  kusů na
  paletě
    prove-
  dení
  [mm] [mm] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/ks] [kg/m2] [ks/pal]
  S15-1600 PD 300 300 x 199 x 333 0,460 15,0 58 REI 180 31,8 5,4 30
  S20-2000 PDK 250 250 x 199 x 248 0,330 20,0 58 REI 180 24,7 4,5 40
  S15-1800 PDK 200 200 x 199 x 333 0,290 15,0 56 REI 180 23,9 3,6 45
  S20-2000 PDK 150 150 x 199 x 333 0,200 20,0 52 EI 120 18,8 2,7 60
  S12-1400 PD 100** 100 x 199 x 333 0,170 12,0 47 EI 90 9,6 1,8 90
  S12-1600 PD 100** 100 x 249 x 333 0,150 12,0 47 EI 90 12,5 1,5 72

  *) Pohledový povrch**)
  Průběžný svislý otvor ve středu tvárnice

  Základní údaje - vápenopískové tvárnice Silka

  výrobek
   
   
    tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  š x v x d
   
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normalizovaná
  pevnost
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  Rw*
   
  požární
  odolnost
  hmotnost
  tvárnice
   
  spotřeba
  malty
  kusů na
  paletě
    prove-
  dení
  [mm] [mm] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/ks] [kg/m2] [ks/pal]
  S12-1800 PD 300 300 x 248 x 248 0,430 12,0 58 REI 180 37,3 4,5 48
  S20-2000 PD 240 240 x 248 x 248 0,320 20,0 59 REI 180 32,8 3,6 64
  S20-2000 PD 200 200 x 248 x 248 0,270 20,0 56 REI 180 27,3 3,0 60
  S20-2000 PD 175 175 x 248 x 248 0,230 20,0 53 REI 180 24,1 2,63 48
  S12-1600* PD 100** 100 x 249 x 333 0,150 12,0 47 EI 90 12,5 1,50 72

  *) Pohledový povrch
  **) Průběžný svislý otvor ve středu tvárnice
  HL - hladká, PD - pero, drážka, PDK - pero, drážka, úchopová kapsa.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.
 • Pracovní postup

  Pracovní postup

 • Dokumenty ke stažení