Vápenopískové tvárnice Silka pro akustické a nosné stěny s vysokou pevností

 • Přesná a rychlá výstavba
 • Zdravý přírodní materiál
 • Příznivé mikroklima staveb
 • Vysoká akumulace tepla

Silka

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Zdicí vápenopískové tvárnice kategorie I

  Norma

  EN 771-2+A1 Specifikace zdicích prvků, část 2: Vápenopískové zdicí prvky.

  Použití

  Stěny s vysokou únosností, akustické a akumulační dělicí stěny. Výplňové a protipožární stěny.

  Provedení

  S dvojitým perem, drážkou a úchopovými kapsami (PDK)

  Rozměrová tolerance

  Délka/šířka: ±2,0 mm
  výška: ±1,0 mm
  Třída tolerance T2.

  Zpracování

  Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1–3 mm. Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Silka odpovídající šířky. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší Silka zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační nebo vápenocementová malta s pevností v tlaku 10 N/mm². Na založení je možné použít také zakládací tvárnice Ytong Start příslušné šířky. U příček užších než 250 mm použít zakládací tvárnici Ytong Start šířky 250 mm s tím, že příčka bude založená centricky. Tato zakládací řada bude schovaná v podlahových vrstvách.

  Zdicí malta

  Silka zdicí malta M10

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnitřní omítky:
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
  Sádrové a vápenosádrové omítky.

  Keramické obklady:
  Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.

  Vnější omítky:
  Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro vápenopískové tvárnice, paropropustné a vodoodpudivé.
  Doporučené vlastnosti:
  – objemová hmotnost 800 až 1200 Kg/m3,
  – pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm²,
  – pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²,
  – přilnavost ≥ 0,2 N/mm²,
  – nasákavost w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5,
  – faktor difúzního odporu μ ≤ 10,
  – dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem.
  ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

  Kombinace s jinými stavebními materiály

  Vzhledem k téměř identickému materiálovému složení se Silka snadno kombinuje s pórobetonovými výrobky na bázi písku Ytong. Při zohlednění rozdílů mezi materiály je možné tvárnice Silka kombinovat i s keramickým zdivem.
 • Technické vlastnosti

   

  Technické vlastnosti – vápenopískové tvárnice Silka

  Vlastnosti materiálu jednotka 12-1,4 12-1,6 12-1,8 12-2,0 15-1,4 15-1,6 15-1,8 20-1,4 20-1,6 20-1,8 20-2,0
  Max. průměrná objemová
  hmotnost materiálu
  v suchém stavu EN 678
  kg/m-3 1400 1600 1800 2000 1400 1600 1800 1400 1600 1800 2000
  Normalizovaná pevnost
  zdicích prvků fb
  N/mm2 12,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0
  Faktor difuzního
  odporu μ (EN 1745)
  - 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
  Měrná tepelná
  kapacita c (EN 1745)
  J/(kg.K) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  Součinitel tepelného
  přetvoření αb
  1/K 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6 8,0.10-6
  Vlhkostní přetvoření ε mm/m ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20
  Přídržnost N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Vlastnosti zdiva

  Charakteristická hodnota
  vlastní tíhy zdiva
  kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0 14,0 16,0 18,0 14,0 16,0 18,0 20,0
  Charakteristická pevnost
  zdiva v tlaku fk 1)
  N/mm2 6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 7,99 10,21 10,21 10,21 10,21

  1) * Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.

 • Základní údaje

  Základní údaje – vápenopískové tvárnice Silka výšky 200 mm

  výrobek
   
   
  tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  d × š × v
   
   
  tepelná
  vodivost
  tvárnic
  a zdiva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor
  návrhový
  RU
   
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  laboratorní 1)
  Rw
   
  požární
  odolnost
  nenosných
  dělicích
  stěn 2)
  požární
  odolnost
  nosných
  dělicích
  stěn 2)
  požární
  odolnost
  nedělicích
  stěn 2)
  hmotnost
  tvárnice
   
  spotřeba
  malty
  směrné
  časy
  zdění
  J/Č3)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min     kg/ks kg/m2 h/m2
  Provedení: Pero + Drážka + úchopové Kapsy
  Silka HML 300 (15-1,6) 300 333 × 300 × 199 0,65 / 0,72 0,42 56 EI 180 REI 180 R 180 32,00 5,4 0,35 / 0,41
  Silka HM 250 (20-2,0) 250 248 × 250 × 199 0,75 / 0,83 0,30 57 EI 180 REI 180 R 180 25,00 4,5 0,48 / 0,56
  Silka HM 200 (15-1,8) 200 333 × 200 × 199 0,70 / 0,77 0,26 54 EI 180 REI 180 R 180 24,00 3,6 0,40 / 0,44
  Silka HM 175 (20-2,0) 175 333 × 175 × 199 0,70 / 0,77 0,23 53 EI 180 REI 180 R 180 23,19 3,2 0,37 / 0,43
  Silka HM 150 (20-2,0) 150 333 × 150 × 199 0,60 / 0,66 0,23 50 EI 180 REI 120 R 90 19,72 2,7 0,47 / 0,50
  Provedení: Pero + Drážka
  Silka HML 100 (12-1,6) 100 333 × 100 × 199 0,60 / 0,66 0,15 47 EI 120 -   10,60 1,5 0,38 / 0,42
  Silka HMLF 100 (12-1,6) 100 333 × 100 × 249 0,60 / 0,66 0,15 47 EI 120 -   12,62 1,2 0,38 / 0,42
   
  Provedení: Pero + Drážka
  Silka E240S (20-1,8)* 240 333 × 240 × 199 0,65 / 0,72 0,34 56 EI 180 REI 180 R 180 28,63 4,3 0,48 / 0,56
  Silka E240 (20-1,6)* 240 333 × 240 × 199 0,66 / 0,61 0,40 55 EI 180 REI 180 R 180 25,45 4,3 0,48 / 0,56
  Silka E180S (20-1,8)* 180 333 × 180 × 199 0,64 / 0,70 0,26 53 EI 180 REI 180 R 120 21,47 3,2 0,37 / 0,43
  Silka E180 (20-1,4)* 180 333 × 180 × 199 0,51 / 0,56 0,32 51 EI 180 REI 180 R 120 17,89 3,2 0,37 / 0,43
  Silka E120 (15-1,4)* 120 333 × 120 × 199 0,50 / 0,55 0,22 48 EI 120 - - 11,93 2,2 0,38 / 0,42
  Silka E80 (15-1,4)* 80 333 × 80 × 199 0,51 / 0,56 0,14 45 EI 60 - - 7,95 1,4 0,40 / 0,65
  *Průběžný svislý otvor. Možné použití pro vedení kabaláže o průměru < 40 mm.
  1) Vzduchová neprůzvučnost stanovena výpočtem při zohlednění plošné hmotnosti. Plošná hmotnost byla vypočtena jako střední hodnota rozsahu třídy dle EN 771-2+A1 s oboustrannými omítkami tl. 10 mm s obj. hmotností 1 300 kg/m³.
  2) Požární odolnost stěn – viz ČSN EN 1996-1-2.
  3) J = jednoduchá stěna / Č = členitá stěna. Pracovní četa 4členná.

   

  Vápenopískové tvárnice Silka výšky 200 mm

   

  Základní údaje – vápenopískové tvárnice Silka výšky 250 mm

  výrobek
   
   
  tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  d × š × v
   
   
  tepelná
  vodivost
  tvárnic
  a zdiva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor
  návrhový
  RU
   
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  laboratorní 1)
  Rw
   
  požární
  odolnost
  nenosných
  dělicích
  stěn 2)
  požární
  odolnost
  nosných
  dělicích
  stěn 2)
  požární
  odolnost
  nedělicích
  stěn 2)
  hmotnost
  tvárnice
   
  spotřeba
  malty
  směrné
  časy
  zdění
  J/Č3)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min     kg/ks kg/m2 h/m2
  Provedení: Pero + Drážka
  Silka KSRP 300 (12-1,8) 300 248 × 300 × 248 0,90 / 0,99 0,30 57 EI 180 REI 180 R 180 31,70 4,5 0,35 / 0,41
  Silka KSRP 240 (20-2,0) 240 248 × 240 × 248 0,98 / 1,10 0,22 57 EI 180 REI 180 R 180 27,80 3,6 0,37 / 0,45
  Silka KSRP 200 (20-2,0) 200 248 × 200 × 248 0,98 / 1,10 0,19 54 EI 180 REI 180 R 120 23,70 3,0 0,40 / 0,44
  Silka KSRP 175 (20-2,0) 175 248 × 175 × 248 0,98 / 1,10 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 20,50 2,6 0,37 / 0,43
  Silka KSRP 150 (20-2,0) 150 248 × 150 × 248 0,98 / 1,10 0,14 52 EI 180 REI 120 R 90 17,98 2,3 0,47 / 0,50
  Silka KSRP 115 (12-1,4) 115 498 × 115 × 248 0,64 / 0,70 0,16 47 EI 120 - - 19,88 1,7 0,38 / 0,42
  Silka KSBP 70 (12-2,0) 70 498 × 70 × 248 0,98 / 1,10 0,06 42 EI 60 - - 16,43 1,1 0,40 / 0,65
  1) Vzduchová neprůzvučnost stanovena výpočtem při zohlednění plošné hmotnosti. Plošná hmotnost byla vypočtena jako střední hodnota rozsahu třídy dle EN 771-2+A1 s oboustrannými omítkami tl. 10 mm s obj. hmotností 1 300 kg/m³.
  2) Požární odolnost stěn – viz ČSN EN 1996-1-2.
  3) J = jednoduchá stěna / Č = členitá stěna. Pracovní četa 4členná.

   

  Vápenopískové tvárnice Silka výšky 250 mm

   

  Základní údaje – vápenopískové tvárnice výšky < 200 mm – doplňkové

  výrobek
   
   
  tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  d × š × v
   
   
  tepelná
  vodivost
  tvárnic
  a zdiva
  λdry / λU
  tepelný
  odpor
  návrhový
  RU
   
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  laboratorní 1)
  Rw
   
  požární
  odolnost
  nenosných
  dělicích
  stěn 2)
  požární
  odolnost
  nosných
  dělicích
  stěn 2)
  požární
  odolnost
  nedělicích
  stěn 2)
  hmotnost
  tvárnice
   
  spotřeba
  malty
  směrné
  časy
  zdění
  J/Č3)
  typ mm mm W/(m.K) m2K/W dB min     kg/ks kg/m2 h/m2
  Provedení: Pero + Drážka
  Silka EQ175/240 (20-1,8)* 240 333 × 240 × 174 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 25,03 4,9 0,48 / 0,56
  Silka EQ125/240 (20-1,8)* 240 333 × 240 × 124 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 17,84 6,9 0,48 / 0,56
  Silka EQ100/240 (20-1,8)* 240 333 × 240 × 98 1,05 / 1,15 0,21 56 EI 180 REI 180 R 180 14,10 8,9 0,48 / 0,56
  Silka EQ175/180 (20-1,8)* 180 333 × 180 × 174 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 18,77 3,7 0,48 / 0,55
  Silka EQ125/180 (20-1,8)* 180 333 × 180 × 124 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 13,38 5,1 0,48 / 0,55
  Silka EQ100/180 (20-1,8)* 180 333 × 180 × 98 1,05 / 1,15 0,16 53 EI 180 REI 180 R 120 10,57 6,7 0,48 / 0,55
  *Průběžný svislý otvor. Možné použití pro vedení kabaláže o průměru < 40 mm.
  1) Vzduchová neprůzvučnost stanovena výpočtem při zohlednění plošné hmotnosti. Plošná hmotnost byla vypočtena jako střední hodnota rozsahu třídy dle EN 771-2+A1 s oboustrannými omítkami tl. 10 mm s obj. hmotností 1 300 kg/m³.
  2) Požární odolnost stěn – viz ČSN EN 1996-1-2.
  3) J = jednoduchá stěna / Č = členitá stěna. Pracovní četa 4členná.


  Hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti jsou stanoveny na základě výpočtů.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.


  Pro jiné rozměry výšky stěn než základní výškový modul 200 mm je možné použít doplňkové tvárnice Silka se skladebnou výškou 100, 125 a 175 mm. Tvárnice volíme podle potřebné výšky stěny s ohledem na výškovou pozici překladů nad otvory.

   

  Vápenopískové tvárnice výšky < 200 mm – doplňkové

   

 • Pracovní postup

 • Detail - Propojení zdiva se sloupkem skeletu

  Detail Silka

 • Detail - Akustická stěna tl. 250 mm

  Detail Silka

 • Detail - Pata a koruna zdiva

  Pata a koruna zdiva

 • Detail - Kombinace zdiva Silka a Ytong

  Kombinace zdiva Silka a Ytong

 • Detail - Provedení vyzdívky suterénu

  Provedení vyzdívky suterénu

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.