Vápenopískové tvárnice Silka pro akustické a nosné stěny s vysokou pevností

 • Přesná a rychlá stavba
 • Zdravý přírodní materiál
 • Příznivé mikroklima staveb
 • Vysoká akumulace tepla

Silka

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Zdicí vápenopískové tvárnice kategorie I

  Norma

  EN 771-2 Specifikace zdicích prvků, Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

  Použití

  Nosné a ztužující stěny s vysokou únosností a akustické dělicí stěny
  Výplňové a požární stěny

  Provedení

  S dvojitým perem, drážkou a úchopovými kapsami (PDK)

  Rozměrová tolerance

  Délka/šířka: ±2,0 mm
  výška: ±1,0 mm
  pro maltu GPLM, TLM a TLMP

  Zpracování

  Přesné zdění na tenké maltovélože tl. 1–3 mm.Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky.Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. U hladkých tvárnic se nanáší Ytong zdicí malta stejným způsobem i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu). Pro založení 1. řady zdiva se používá Ytong zakládací malta tepelněizolační. Na založení je možné použít také zakládací tvárnice Ytong Start příslušné šířky. U příček užších jako 250 mm použít zakládací tvárnici Ytong Start šířky 250 mm s tím, že příčka bude založená centricky. Tato zakládací řada bude schovaná v podlahových vrstvách.

  Zdicí malta

  Silka zdicí malta

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1

  Povrchové úpravy

  Vnitřní omítky:
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
  Sádrové a vápenosádrové omítky.

  Keramické obklady:
  Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.

  Vnější omítky:
  Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
  Doporučené vlastnosti:
  - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
  - pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
  - pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
  - přilnavost ≥ 0,2 MPa
  - nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
  - faktor difúzního odporu µ ≤ 10, - dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
  ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

  Kombinace s jinými stavebními materiály

  Vzhledem k téměř identickému materiálovému složení se Silka snadno kombinuje s pórobetonovými výrobky na bázi písku Ytong.
  Při zohlednění rozdílů mezi materiály je možné tvárnice Silka kombinovat i s keramickým zdivem.
 • Technické vlastnosti

  Silka Technické vlastnosti materiálů používaných pro zdicí prvky EN 771 - 2

  Vlastnosti materiálu jednotka S12-1400 S12-1600 S12-1800 S12-2000 S15-1600 S15-1800 S20-2000
  Max. průměrná objemová
  hmotnost materiálu
  v suchém stavu EN 772-13
  kg/m-3 1400 1600 1800 2000 1600 1800 2000
  Normalizovaná pevnost
  zdicích prvků fb
  N/mm2 12 12 12 12 15 15 20
  Součinitel tepelné
  vodivosti λ10DRY
  W/mK 0,600 0,650 0,700 0,750 0,650 0,700 0,750
  Návrhová hodnota
  součinitele tepelné
  vodivosti λU
  W/mK 0,660 0,715 0,770 0,825 0,715 0,770 0,825
  Faktor difuzního
  odporu μ (ČSN EN 1745)
  - 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
  Měrná tepelná
  kapacita c (ČSN EN 1745)
  J/(kg.K) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  Součinitel tepelného
  přetvoření αb
  1/K 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6 8.10-6
  Vlhkostní přetvoření ε mm/m ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,20
  Přídržnost N/mm² 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Vlastnosti zdiva

  Charakteristická hodnota
  vlastní tíhy zdiva
  kN/m3 14,0 16,0 18,0 20,0 16,0 18,0 20,0
  Charakteristická pevnost
  zdiva v tlaku fk 1)
  N/mm2 6,61 6,61 6,61 6,61 7,99 7,99 10,21

  1) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K=0,80.

 • Základní údaje

  Základní údaje - vápenopískové tvárnice Silka výšky 250 mm

  tvárnice
   
   
  tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  d × v × š
   
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normali-
  zovaná
  pevnost
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  Rw
   
  požární
  odolnost
  hmotnost
  tvárnice
   
  spotřeba
  malty
  směrné
  časy
  zdění
  kusů na
  paletě
  třída [mm] [mm] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/ks] [kg/m2] [h/m2] [ks/pal]
  Provedení: Pero + Drážka
  S12-1800 300 248 × 248 × 300 0,39 12,0 58 REI 180 31,7 4,5 0,54 48
  S20-2000 240 248 × 248 × 240 0,29 20,0 59 REI 180 27,8 3,6 0,48 64
  S20-2000 200 248 × 248 × 200 0,24 20,0 56 REI 180 23,7 3,0 0,44 60
  S20-2000 175 248 × 248 × 175 0,21 20,0 53 REI 180 20,5 2,6 0,46 48
  S20-2000 150 248 × 248 × 150 0,18 20,0 52 EI 120 18,0 2,3 0,48 64
  S12-1400 115 498 × 248 × 115 0,17 12,0 47 EI 90 19,9 1,7 0,44 64
  S12-2000 70 498 × 248 × 70 0,08 12,0 42 EI 60 16,4 1,1 0,63 64

  Základní údaje - vápenopískové tvárnice Silka výšky 200 mm

  výrobek
   
   
  tvárnice
   
   
  tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  š x v x d
   
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normali-
  zovaná
  pevnost
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  Rw
   
  požární
  odolnost
  hmotnost
  tvárnice
   
  spotřeba
  malty
  směrné
  časy
  zdění
  kusů na
  paletě
  typ třída [mm] [mm] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/ks] [kg/m2] [h/m2] [ks/pal]
  Provedení: Pero + Drážka
  Silka 24 S20-1800 240 333 × 199 × 240 0,34 20,0 59 REI 240 28,6 4,3 0,48 45
  Silka 24 S20-1600 240 333 × 199 × 240 0,40 20,0 56 REI 240 25,5 4,3 0,48 45
  Silka 18 S20-1800 180 333 × 199 × 180 0,25 20,0 54 REI 180 21,5 3,2 0,47 60
  Silka 18 S20-1500 180 333 × 199 × 180 0,32 20,0 52 REI 180 17,9 3,2 0,47 60
  Silka 12 S15-1500 120 333 × 199 × 120 0,21 15,0 48 EI 120 11,9 2,2 0,46 90
  Silka 8 S15-1500 80 333 × 199 × 80 0,14 15,0 45 EI 60 8,00 1,4 0,72 135

  Základní údaje - vápenopískové tvárnice Silka výšky 100 mm

  výrobek
   
   
  tvárnice
   
   
  tl. zdiva
  bez
  omítek
  rozměry
  š x v x d
   
   
  tepelný
  odpor RU
   
  normali-
  zovaná
  pevnost
  tvárnice
  v tlaku
  fb
  vzduchová
  neprů-
  zvučnost
  Rw
   
  požární
  odolnost
  hmotnost
  tvárnice
   
  spotřeba
  malty
  směrné
  časy
  zdění
  kusů na
  paletě
  typ třída [mm] [mm] [m2K/W]   [dB] [min] [kg/ks] [kg/m2] [h/m2] [ks/pal]
  Provedení: Pero + Drážka
  Silka 10/24 S20-1800 240 333 × 98 × 240 0,34 20,0 59 REI 240 14,1 8,9 0,55 90
  Silka 10/18 S20-1800 180 333 × 98 × 180 0,25 20,0 53 REI 180 10,5 6,7 0,56 120
 • Pracovní postup

 • Detail - Propojení zdiva se sloupkem skeletu

  Detail Silka

 • Detail - Akustická stěna tl. 250 mm

  Detail Silka

 • Detail - Pata a koruna zdiva

  Pata a koruna zdiva

 • Detail - Kombinace zdiva Silka a Ytong

  Kombinace zdiva Silka a Ytong

 • Detail - Provedení vyzdívky suterénu

  Provedení vyzdívky suterénu

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.