Věncové tvárnice

 • Optimální izolace věnce
 • Snadná a rychlá montáž
 • Jednoduché ztracené bednění
 • Nízká objemová hmotnost
 • Snadná opracovatelnost
 • Výborná požární odolnost
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost

Specifikace

Věncová tvárnice je dvouvrstvá deska složená z pórobetonové tvárnice P4-550 tloušťky 50 mm a tepelné izolace EPS grafit tl. 75 mm.

Norma/předpis

EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Věncové tvárnice se používají jako vnější ztracené bednění pozed-ních věnců a stropů.

Provedení

Hladké

Rozměrové tolerance

Délka, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Zpracování

Osazují se tak, že pórobeton tvoří venkovní vrstvu. Na osazení použít Ytong zdicí maltu a dbát na plnoplošné vymaltování celých spar.

Malta

Ytong zdicí malta

Reakce na oheň

Pórobeton: třída A1 – nehořlavé
dle EN 13501-1
EPS: třída E

Povrchové úpravy

Vnější omítky:
Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
Doporučené vlastnosti:
- objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
- přilnavost ≥ 0,2 MPa
- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
- faktor difúzního odporu µ ≤ 10,
- dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – věncové tvárnice

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P4-550 EPS
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 550 3-40
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 4,2 0,3
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,140 -
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,146 0,035
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10 100-220
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000 -
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6 -
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20 -
  Přídržnost [N/mm2] 0,3 -
  Tloušťka [mm] 50 75

 • Základní údaje

  Základní údaje - věncové tvárnice

  výrobek
   
  tl. zdiva
  bez omítek
  rozměry
  d x v x š
  tepelný
  odpor
  R10DRY
  tepelný
  odpor
  RU
  spotřeba
  malty
  kusů
  na paletě
  počet
  kusů
  typ [mm] [mm] [m².K/W] [m².K/W] [kg/m²] [ks/m²] [ks/m]
  125/250 125 599 × 249 × 125 2,53 2,50 1,8 24 1,67
  125/200 125 599 × 199 × 125 2,53 2,50 1,8 24 1,67

  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.


 • Příklady použití věncové tvárnice

  Příklady použití věncové tvárnice

 • Dokumenty ke stažení

  Věncová tvárnice - Produktový list
  Pracovní postupy

  Prohlášení o vlastnostech výrobků dle 305-2011

  Ytong_Vencovka_125
  Ytong_Vencovka_125

  Archív

  CE štítky dle 305-2011

  20000098 Ytong P4-500 Věncovka / 125 mm