Villa Butterfly potřebovala materiál, který jí nevezme křídla nápadu

Majitelé si pro svůj krásný, ale specifický pozemek vybrali stejně atypický projekt. Na stavbě se stavebník podílel ve velké míře i osobně – spolu s projekční kanceláří zvládli tvarově složitou stavbu realizovat v kombinaci svépomoci a najatých profesí. Jako optimální materiál, který umožní skloubit všechny tyto požadavky, zvolili Ytong.

Manželé se dlouho rozhlíželi po pozemku, který by vyhovoval jejich představám o bydlení v moderním a nadčasovém rodinném domě. Měli dosavadní zkušenosti s bydlením v několika pronajatých rodinných domech a řadu inspirace nasbírali také při svých cestách po světě. Právě zkušenosti s bydlením na venkově je od prvotní představy venkovského bydlení nasměrovaly k tomu, že se rozhodli hledat pozemek ve městě. S ohledem na jejich životní styl bylo toto řešení mnohem praktičtější.

Pozemek jako výzva pro tvůrčí řešení

Naskytla se jim možnost koupit stávající zahradu v širším centru města, což s sebou neslo určitá specifika. Jedná se o pozemek v jižním svahu, jehož šíře jen o málo překročila 20 metrů a délka činí 100 metrů. Charakter pozemku, lokalitu, a hlavně představy stavebníka v sobě spojil návrh projekční kanceláře Qualit projekty. Cesta k výsledné podobě „motýla“ však nebyla přímočará. Výsledku předcházelo několik návrhů od usedlejšího přes ryze funkcionalistický až po futuristický, který měl důvtip a ztotožnil se s geniem loci tohoto pozemku nejlépe. Půdorys stavby svým tvarem připomíná motýla s roztaženými křídly, proto byla stavba pojmenována Villa Butterfly. Vzhledem k v avantgardnímu řešení půdorysu o zastavěné ploše cca 300 m², byl po dlouhých debatách vybrán materiál Ytong, se kterým má projekční a stavební kancelář již dlouholeté dobré zkušenosti.

Atypické tvary vyžadovaly snadno opracovatelný materiál

„Systém Ytong jsme použili pro svislé nosné i nenosné konstrukce, včetně doplňků, například překladů nad otvory. Hlavním důvodem byly atypické tvary půdorysu domu – pórobeton se na stavbě dobře opracovává bez nároků na složitou mechanizaci. Bylo zapotřebí řezat tvárnice do ostrých i tupých úhlů tak, aby vzájemně na sebe jednotlivé vrstvy zdiva vázaly. Hlavní argument ve prospěch Ytongu byl ten, že i po opracování tvárnic do požadovaného tvaru zůstaly zachovány jejich fyzikální a technické vlastnosti, jako jsou pevnost – únosnost, tepelná a zvuková izolace apod. Toho při použití například cihelných voštinových bloků nelze docílit. Když se totiž řezem poruší celistvost obvodového rámečku, ztrácejí voštinové tvárnice část svých vlastností, nebo se sníží jejich hodnoty. To se týká například pevnosti v tlaku – únosnosti, v některých případech i tepelně a zvukově izolačních parametrů. Velkou výhodou je při použití Ytongu také výrazně menší objem prořezů a následně odpadu, se kterým se nemusí dál manipulovat, “ vysvětluje projektant domu Aleš Miler praktické hledisko materiálu.

Složité stavění? Majitel se do řízení stavebních prací pustil sám

Majitel nejprve oslovil několik stavebních společností, ale jejich ochota ujmout se atypické zakázky nebyla velká – vyžadovala specifický přístup mnoha zúčastněných stavebních profesí. Proto se nakonec dohodl stavebník s projekční kanceláří, že bude garantem také vlastní realizace stavby. V praxi to znamenalo, že stavebník si sám dodával materiál, kancelář Qualit projekty zabezpečovala dohled nad technologií provádění a spolupracovala při výběru stavebních řemesel a materiálů. Tento způsob byl sice pro stavebníka sice časově náročnější, na straně druhé byl více vtažen „do děje“ a poskytl mu více prostoru pro vlastní iniciativu a invenci při tvorbě svého nového domova. Díky angažovanosti majitele se na stavbě podařilo oproti cenovým nabídkám jednotlivých stavebních společností výrazně ušetřit.

 

 

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Referenční stavby rodinných domů

Další kategorie referencí