Vnější omítka tepelněizolační

 • Vyvinutá speciálně pro tepelněizolační tvárnice Ytong
 • Zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn
 • Napomáhá odstraňovat vlhkost ze stavby
 • Snižuje riziko vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce
 • Zrychluje finální úpravy stěn
 • Vhodná pro opravy zdiva z pórobetonu

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Tepelněizolační jednovrstvá omítka pro ruční i strojové zpracování s vynikající zpracovatelností, vyztužená sklovláknitou mřížkovou tkaninou.
  Vysprávková malta

  Norma/předpis

  EN 998-1

  Použití

  Minerální jednovrstvá omítka s nízkým součinitelem tepelné vodivosti a vysokou paropropustností. Pro vytváření vnější omítky (možno použít i na vnitřní omítku), která slouží ke zvýšení tepelněizolačních vlastností hotových stěn, omezení hluku a snížení rizika šíření požáru. Díky svým hydrofobním a paropropustným vlastnostem napomáhá odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce. Používá se pro omítání pórobetonových stěn Ytong.
  Vysprávková malta s vlastnostmi odpovídajícími materiálu Ytong. Pro opravy zdiva z pórobetonu. Je určena pro vnitřní i venkovní použití.

  Složení

  Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a tepelněizolačních přísad, hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

  Podklad

  Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod. Podklad není nutné penetrovat.

  Ruční zpracování

  Do čisté nádoby nalijeme odpovídající množství vody (7,5–8 l vody pro 1 pytel 20 kg) a do ní za stálého míchaní přidáváme suchou směs. Požíváme samospádovou míchačku nebo elektrické pomaluběžné míchadlo s vhodným mísidlem [1]. Mícháme do té doby, než bude mít omítka optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát min. 5 minut a znovu důkladně promícháme.

  Strojové zpracování omítky

  Při strojovém zpracování se používá omítací stroj s výstrojí pro lehké omítkové směsi.

  Aplikace omítky

  Omítku naneseme na stěnu ručně zubovou stěrkou se zubem o rozměrech 10 × 10 mm, nebo strojově v tloušťce cca 5–6 mm a následně pročešeme zubovou stěrkou se zubem výšky 10 × 10 mm [2]. Doporučujeme nanášet nebo pročesávat se sklonem stěrky 45°. Zubová stěrka dávkuje a rozprostírá omítku na plochu v potřebné tloušťce a množství. Do srovnané vrstvy vtlačíme výztužnou mřížkovou tkaninu Ytong[3].
  Překrytí styků musí být minimálně 10 cm. Překrytí styků musí být minimálně 10 cm. Překryjeme a vyrovnáme další vrstvou omítky [4]. Výztužná tkanina musí být uložena v 1/2 až 1/3 tloušťky omítky od vnějšího povrchu. Po konečném vyrovnání omítky nesmí být výztužná tka-nina obnažena a celková tloušťka omítky nesmí být menší než 5 mm.

  Doba zrání omítky

  Po zaschnutí cca 5–7 dnů je možné na takto upravený podklad nanášet finální vrstvu.

  Finální úprava

  Jako finální vrstvu je možné aplikovat běžné minerální, silikátové nebo silikónové strukturální omítky[5].

  Aplikace vysprávkové malty

  Požadované množství suché směsi rozmícháme v čisté vodě a mícháme až vznikne vláčná pastovitá hmota. Pozor, odpovídající množství vody je 0,35 litru na kilogram suché směsi (7 l vody pro 1 pytel 20 kg). Spotřeba suché směsi je 0,9 kg/dm³ opravovaného místa. Před opravou výrobků se poškozená místa vyčistí a navlhčí vodou. Poškozená místa vyplníme vysprávkovou maltou s přesahem přes okraj. Přebývající hmota se strhne ocelovým hladítkem do roviny [6], [7], [8]. Doba zrání vysprávkové malty Dobá zrání je 1 týden/10 mm tloušťky opravené vrstvy. Skutečná doba zrání je závislá na klimatických podmínkách. Na opravený podklad naneseme plánovanou omítku v předepsané skladbě a vrstvě.

  Důležitá upozornění

  Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévaní malty je nepřípustné. K rozdělaní malty je nutné použit pitnou vodu, nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C. Po uplynutí doby zpracovatelnosti omítku dále nepoužívejte.

  Bezpečnost a hygiena

  Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

  Balení a skladování

  V papírových pytlích 20 kg. Skladujte v suchu na dřevěném roštu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost v uzavřeném obalu 12 měsíců.

  Zajištění kvality

  Kvalita je trvale sledovaná v laboratoři výrobního závodu. Výrobky odpovídají ČSN EN 998-1 a jsou nezávisle kontrolovány státní zkušebnou TZÚS.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - vnější omítka tepelněizolační

    jednotka hodnota
  Pevnost v tlaku N/mm² Kat. CS II
  Pevnost v tahu za ohybu N/mm² 1,50
  Přídržnost. N/mm² 0,08
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, (23,50), l W/(m.K) 0,13
  Faktor difuzního odporu μ (EN 1745) - ≤ 10
  Reakce na oheň tř. - A2
  Kapilární absorbce vody max. kg/m2min0,5 W1
 • Základní údaje

  Základní údaje - vnější omítka tepelněizolační

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnost kg/m3 850
  Zrnitost mm 1,2
  Spotřeba záměsové vody l/pytle 7,5-8
  Opakované promíchání směsi po min 5
  Minimální teplota zpracování °C ≥ 5
  Doba zpracování hod. 2
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty (NPD)
  Skladovatelnost měsíc 12
  Obsah pytle kg/l 20
  Orientační spotřeba suché maltové směsi kg/m² 4 kg při tl. 5 mm
  Minimální tloušťka vrstvy mm 5
  Maximální tloušťka vrstvy mm 15
  NPD = nebylo stanoveno
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.
 • Pracovní postup

  Aplikace omitky


  [2] Nanášení první vrstvy
  vnější omítky tepelněizolační
  zubovou střěrkou

  [3] Vložení výztužné tkaniny
  Ytong

  [4] Nanášení druhé vrstvy
  vnější omítky tepelněizolační
  „mokrý do mokrého“

  [5] Nanášení finální vrstvy
  podle technologického
  předpisu výrobce

  Aplikace vyspravkove malty


  [6] Vytvoření drážky
  pro elektroinstalaci
  a otvoru pro elektro krabici

  [7] Aplikace vysprávkové malty

  [8] Aplikace vysprávkové malty
  před strhnutím přesahů
 • Dokumenty ke stažení

Malty a mísidla Ytong

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.

Vápenka Vitošov