Vnitřní stěrka hlazená

 • Extra hladký povrch
 • Hygienická čistota prostředí
 • Vysoce prodyšná
 • Vyztužená vlákny
 • Snadno opravitelná

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Speciální stěrka pro vytváření extra hladkého povrchu, prodyšná, vysoce alkalická (pH > 12) – znemožňuje rozvoj plísní a řas. S hydrofilní schopností – pohlcuje vodní páru, a tím reguluje vzdušnou vlhkost. Snadno opravitelná po poškození.

  Norma/předpis

  EN 998-1

  Použití

  Pro finální hladké povrchové vrstvy vnitřních omítek. Stěrku lze provést jako broušenou nebo hlazenou.

  Složení

  Suchá směs je složena z vápenného hydrátu, plniv, vlákna a zušlechťujících přísad.

  Příprava podkladu

  Stěrka Ytong vápenná jemná se nanáší po odpovídající technologické přestávce na podklad z vápenocementových a vápenných omítek bez nutnosti penetrace. Při hodně savém podkladu je vhodné podklad navlhčit.

  Zpracování

  Do čisté nádoby nalijeme odpoví­dající množství vody, (12 l vody pro 1 pytel 20 kg) a do ní za stálého míchaní přidáváme suchou směs. Používáme elektrické pomaluběžné míchadlo s vhodným mísidlem [1]. Mícháme do té doby, než bude mít směs optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát cca 20 minut a znovu důkladně promícháme.

  Aplikace

  Stěrku naneseme ručně na podklad v tloušťce 1–2 mm
  ocelovým kletovacím hladítkem [2]
  [2a] Nanášení stěrky ocelovým hladítkem [2B] Nanášení či vyrovnání stěrky ocelovým kletovacím hladítkem
  a po stažení necháme zavadnout. Po zavadnutí (podle teplotně vlhkostních podmínek a savosti podkladu cca do 2 hodin) celou plochu přetáhneme ještě jednou vrstvou tloušťky do 1 mm a jemně vyhladíme. Pro dosažení extra hladkého povrchu je možné po 24 hodinách stěrku upravit broušením.

  Důležitá upozornění

  Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu, nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C.

  Bezpečnost a hygiena

  Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

  Balení a skladování

  V papírových pytlích 20 kg. Skladujte v suchu na dřevěném roštu, chraňte před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost v uzavřeném obalu 12 měsíců.

  Zajištění kvality

  Kvalita je trvale sledovaná v laboratoři výrobního závodu. Výrobky odpovídají EN 998-1 a SŘV je nezávisle kontrolovány státní zkušebnou TZÚS.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - vnitřní stěrka hlazená

    jednotka hodnota
  Pevnost v tlaku N/mm² Kategorie CS I
  Přídržnost. N/mm² 0,2
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) 0,39
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 90 % W/(m.K) 0,44
  Faktor difuzního odporu μ - ≤ 9
  Reakce na oheň tř. - A1
  Kapilární absorbce vody max. kg/m2min0,5 W0
 • Základní údaje

  Základní údaje - vnitřní stěrka hlazená

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnost kg/m3 1030
  Zrnitost mm 0,3
  Spotřeba záměsové vody l/pytle 12
  Opakované promíchání směsi po min 20
  Minimální teplota zpracování °C ≥ 5
  Doba zpracování hod. 2
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty (NPD)
  Skladovatelnost měsíc 12
  Obsah pytle kg/l 20
  Orientační spotřeba suché maltové směsi kg/m² 1,5 kg při tl. 1 mm
  Minimální tloušťka vrstvy mm 2
  Maximální tloušťka vrstvy mm 3
  NPD = nebylo stanoveno    
 • Pracovní postup

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.

Vápenka Vitošov