Vnitřní zateplení stěn

Pro bezpečné bydlení bez chorob a plísní

Tepelněizolační vlastnosti stěn u starých budov nevyhovují dnešním normovým požadavkům a způsobují nadměrné tepelné ztráty. U budov, kde není možné využít vnější zateplení, je řešením právě vnitřní zateplení Multipor. Pro efektivní snížení tepelných ztrát stačí i menší tloušťka interiérového zateplení, která je šetrná i ke konstrukci. Větší tloušťka izolantu není vždy zárukou lepších vlastností stěny.

ExSal Therm

Skladba stěny s vnitřním zateplením

Skladba stěny s vnitřním zateplením
0.
Stávající stěna z: pálených cihel, kamene, betonu, minerál. tvárnic (vápenopískové, pórobetonové), nepálené hlíny
5.
Finální úprava (např. Ytong vnitřní stěrka) + vnitřní difúzně otevřený nátěr
 
1.
Konopný izolační pás (separační vrstva)
6.
Multipor izolační klín
 
2.
Vyrovnávací vrstva, typ viz str. 12
7.
Ostění - Multipor deska tl. 20, 30 a 40 mm
 
3.
Multipor minerální deska(lepená Multipor lehkou maltou)
8.
Omítkový rohový profil (ideálně plastový)
 
4.
Vyztužená vrstva Multipor malta s výztužnou tkaninou 160 ± 5 g/m², 7 × 7 mm
9.
Ukončovací omítková lišta
 
 
10.
Doplňkový sortiment - systémové řešení
 

Doporučené komponenty

 
Konopné vlákno k dilataci mezi podlahou a vnitřní tepelnou izolací
Konopné vlákno k dilataci
mezi podlahou a vnitřní
tepelnou izolací
Příklad osazení elektroinstalačních zařízení
Příklad osazení
elektroinstalačních
zařízení
 
Pro založení nad soklem vždy volíme zakládací lišty pro externí zateplení
Pro založení nad soklem vždy volíme zakládací lišty pro externí zateplení
Pro založení nad soklem vždy volíme zakládací lišty pro externí zateplení
Založení první řady desek se vždy provádí na separační vrstvu
 

Eshop Ytong

Stavební fyzika – principy návrhu vnitřního zateplení

Stavební fyzika a princip posuzování - brožura PDF
Konstrukční detaily DWG