Vnitřní zateplení

Pro bezpečné bydlení bez chorob a plísní

Tepelněizolační vlastnosti stěn u starých budov nevyhovují dnešním normovým požadavkům a způsobují nadměrné tepelné ztráty. U budov, kde není možné využít vnější zateplení, je řešením právě vnitřní zateplení Multipor. Pro efektivní snížení tepelných ztrát stačí i menší tloušťka interiérového zateplení, která je šetrná i ke konstrukci. Větší tloušťka izolantu není vždy zárukou lepších vlastností stěny.

Ukázka systému

Doporučené komponenty

 
Ukázka systému
Konopné vlákno k dilataci mezi podlahou a vnitřní tepelnou izolací
Konopné vlákno k dilataci
mezi podlahou a vnitřní
tepelnou izolací
Příklad osazení elektroinstalačních zařízení
Příklad osazení
elektroinstalačních
zařízení
 
Pro založení nad soklem vždy volíme zakládací lišty pro externí zateplení
Pro založení nad soklem vždy volíme zakládací lišty pro externí zateplení
Pro založení nad soklem vždy volíme zakládací lišty pro externí zateplení
Založení první řady desek se vždy provádí na separační vrstvu
 

Doporučené povrchové úpravy

povrchová úprava postup poznámka
     
Omítka z Multipor lehké malty
s barvou
Ve dvou vrstvách, vyztužená síťovinou,
povrch silikátová barva.
Vyhladit nerezovým nebo plastových hladítkem,
proces „mokré do mokrého“.
Vápenocementový štuk s barvou Ve vrstvě 2–3 mm, na podkladní vyztuženou
vrstvu z Multipor lehké malty.
Hladší povrch, vyhladit filcem,
proces „mokré do mokrého“.
Keramický obklad Na vyztuženou přikotvenou vrstvu omítky
s perlinkou.
Do 20 kg/m².
Tapeta Z dřevitého papíru. Lepení na vyrovnaný podklad
z vápenocementového štuku. Bez penetrace.
Dřevěné obložení Podle projektu vnitřního zateplení. Montáž na samostatný rošt kotvený do nosného podkladu.
Barvy, další vrstvy Silikátové barvy. Nátěr, nástřik, nanášení válečkem.