AAAChceme se podělit o témata i praktické ukázky z oblasti statiky
a tepelné techniky
, které Vás nejvíce zajímají.

Kolegové z Technického a zkušebního ústavu stavebnin nás seznámí
s výsledky zkoušek měření pevnosti zdiva a závislosti jeho pevnosti
na vlhkosti
.

O zkušenostech z praxe s použitím stavebního systému Ytong
se s námi podělí ředitelé regionálních stavebních firem.

Pro zájemce jsme v odpolední části připravili prohlídku budovy
z Ytongu
s odborným výkladem.

PROGRAM SEMINÁŘE

8.30-9.00REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9.00ZAHÁJENÍ – ÚVODNÍ SLOVO
9.10-10.051. BLOK
Ytrong-sqare ZAHÁJENÍ DEMONSTRAČNÍ ZKOUŠKY
(Produktový manažer Xella CZ)
Ytrong-sqare VÝVOJ A INOVACE PRODUKTŮ PRO ENERGETICKY
EFEKTIVNÍ A TRVALE UDRŽITELNÉ STAVĚNÍ
Jako jeden z mála evropských společností ve stavebnictví provozuje Xella
vlastní technologické a výzkumné centrum v Braniborsku. Představení
nových produktů a komplexních řešení.
(Produktový manažer Xella CZ)
Ytrong-sqare TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI V TEORII I V PRAXI
Vliv struktury materiálu a vlhkosti na tepelnou vodivost.
Homogenita hmoty Ytong – vliv na tepelné mosty.
Kondenzační zóny ve stěně Ytong.
(Technický poradce Xella CZ)
10.05-10.301. PŘESTÁVKA
Ytrong-sqare NEFORMÁLNÍ DISKUSE U ŠÁLKU KÁVY
10.30-11.152. BLOK
Ytrong-sqare TRVANLIVOST PÓROBETONU YTONG
Prezentace průběhu a výsledků zkoušky.
Stanovení trvanlivosti měřením mrazuvzdornosti.
(Zástupce Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha)
Ytrong-sqare NAVRHOVÁNÍ STAVEB Z POHLEDU STATIKA
Zásady navrhování nosných konstrukcí, návrhové hodnoty pevnosti
zdiva Ytong v porovnání s výsledky měření.
Vliv vlhkosti na pevnost zdiva.
(Produktový manažer Xella CZ)
11.15-11.352. PŘESTÁVKA
Ytrong-sqare NEFORMÁLNÍ DISKUSE U ŠÁLKU KÁVY
11.35-12.503. BLOK
Ytrong-sqare PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ZE STAVEB
Jak předcházet vadám a poruchám na stavbách a stavět jednoduše a rychle.
(Zástupce stavební firmy z regionu)
Ytrong-sqare PRO A PROTI VNITŘNÍMU ZATEPLOVÁNÍ
TEX THERM IN - kapilárně aktivní vnitřní zateplení bez parozábrany
(Zástupce TexColor Ostrava, spol. s r.o.)
Ytrong-sqare VYHODNOCENÍ DEMOSTRAČNÍ ZKOUŠKY
(Produktový manažer Xella CZ)
12.50-14.00SPOLEČNÝ OBĚD
 
14.00-16.00ODBORNÁ EXKURZE
Ytrong-sqare Návštěva realizované stavby v regionu s odborným výkladem

Fotogalerie referenčních staveb Ytong:

PARDUBICE - Srnojedy
PRAHA - budova Výzkumného centra buněčné terapie a tkáňových náhrad
PLZEŇ - komplex budov Věděckotechnického parku Plzeň
OLOMOUC - budova Regionálního centra Olomouc
BRNO - budova Moravského zemského archivu
OSTRAVA - ČEZ Aréna

Tešíme se na Vás!
podpis

Ing. Martin Polák
generální ředitel společnosti
Xella CZ a Xella Slovensko