Ytong Jumbo

Systém velkoformátových pórobetonových tvárnic vhodný pro strojové zdění

 • Zkracuje dobu zdění, 0,5 m² zdiva v jenom kroku
 • Snižuje počet zedníků, četa 2 pracovníci
 • Snižuje fyzickou námahu zedníků
 • Zvyšuje přesnost stěny
 • Snižuje stavební náklady

Specifikace

Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I

Norma/předpis

EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.

Provedení

Hladké (HL)

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Malta

Ytong – tenkovrstvá zdicí malta
Ytong – zakládací tepelně izolující malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Zpracování

Tvárnice Ytong Jumbo jsou určené pro přesné zdění na tenké maltové lože. Tenkovrstvá zdicí malta se nanáší v tl. 1–3 mm na ložné plochy v celé ploše. Pro správné množství nanášené malty je doporučeno používat výhradně lžíce s odpovídajícími zuby a odpovídající šířkou. Stejným způsobem se nanese malta i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu).
Po usazení tvárnice se upraví její umístění pomocí vodováhy a vhodné gumové paličky. Vytlačené zbytky malty se nerozetírají, ale tentýž den se seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. Zdí se na vazbu, s minimálními přesahy 0,2 násobek výšky tvárnic, tzn. tvárnice Jumbo výšky 500 mm mají přesahy 100 mm. Vazba rohů se provede s dvojnásobnými přesahy, tj. 200 mm. Povrchové úpravy
Vnitřní omítky
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
Sádrové a vápenosádrové omítky.
Vnější omítky*: Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
Doporučené vlastnosti omítek:
 • objemová hmotnost 800 až 1200 Kg/m3
 • pevnost v tlaku: 2–5 N/mm²
 • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
 • přilnavost ≥ 0,2 N/mm²
 • nasákavost w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5,
 • faktor difúzního odporu µ ≤ 10,
 • dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem.
* zdivo tl. 250 mm bez zateplení nesplňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí podle ČSN 73-0540-2
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tvárnice Ytong Jumbo pro obvodové a nosné stěny

      Univerzal Statik
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P3-450 P4-550
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 450 550
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 3,5 5,0
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,110 0,140
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,116 0,147
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000 1000
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3 0,3
  vlastnosti zdiva:
  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva [kN/m3] 5,7 6,6
  Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk [N/mm2] 2,32 3,14

  *) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.


 • Základní údaje

  Základní údaje - tvárnice Ytong Jumbo pro obvodové a nosné stěny

  prove-
  dení
  tl.
  zdiva bez omítek

  rozměry
  tvárnic


  d x v x š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu
  tepla

  UU*
  vzduchová
  neprůz-
  vučnost
  laboratorní


  Rw

  požární odolnost spotřeba malty směrné časy zdění kusů na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m²] [ks]
  Univerzal
  HL
  250 999×499×250 2,27 2,16 0,429 45 REI 180 1,9 0,3 9
  Statik
  HL
  250 999×499×250 1,79 1,70 0,535 47 REI 180 1,9 0,3 9

  *) Stanoveno na základě zkoušek.
  HL - hladká
  Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny. Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

 • Videoukázka Ytong Jumbo • Dokumenty ke stažení