Ytong Jumbo

Systém velkoformátových pórobetonových tvárnic vhodný pro strojové zdění

 • Zkracuje dobu zdění, 0,45 m² zdiva v jenom kroku
 • V četě stačí 2 pracovníci oproti 4
 • Snižuje fyzickou námahu zedníků
 • Zvyšuje přesnost stěny
 • Snižuje stavební náklady
 • 7 × větší vyzděná plocha v jednom kroku
 • Stěny tloušťky 250, 300 a 375mm

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I

  Norma/předpis

  EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

  Použití

  Nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.

  Provedení

  Hladké (HL)

  Rozměrové tolerance

  Dle kategorie TLMA:
  Délka: ± 3 mm
  výška ± 2 mm
  šířka: ± 2 mm

  Malta

  Ytong zdicí malta
  Ytong zakládací malta tepelněizolační

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé
  EN 13501-1

  Zpracování

  Tvárnice Ytong Jumbo jsou určené pro zdění na maltu pro tenké spáry TLMA. Tenkovrstvá zdicí malta se nanáší v tl. 1–3 mm na ložné plochy v celé ploše. Pro správné množství nanášené malty je doporučeno používat výhradně lžíce s odpovídajícími zuby a odpovídající šířkou. Stejným způsobem se nanese malta i na svislou stěnu tvárnic (styčnou plochu).
  Po usazení tvárnice se upraví její umístění pomocí vodováhy a vhodné gumové paličky. Vytlačené zbytky malty se nerozetírají, ale tentýž den se seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce. Zdí se na vazbu, s minimálními přesahy 0,2 násobek výšky tvárnic. Vazba rohů se provede s přesahy alespoň na šířku zdiva. Při šířce zdiva 375 mm je potřebné vazbu zdiva v rohu staticky posoudit. Povrchové úpravy
  Vnitřní omítky
  Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
  Sádrové a vápenosádrové omítky.
  Keramické obklady: Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
  Vnější omítky: Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
  Doporučené vlastnosti omítek:
  • objemová hmotnost 800 až 1200 Kg/m3
  • pevnost v tlaku: 2–5 N/mm²
  • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 N/mm²
  • přilnavost ≥ 0,2 N/mm²
  • nasákavost w ≤ 0,5 Kg.m-2.h-0,5,
  • faktor difúzního odporu µ ≤ 10,
  • dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem.
  ETICS – dle doporučené skladby výrobce.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - tvárnice Ytong Jumbo pro obvodové a nosné stěny

      Univerzal Statik
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P3-450 P4-550
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 450 550
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 3,5 5,0
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,110 0,140
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,116 0,147
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 1000
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3 0,3
  vlastnosti zdiva:
  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva [kN/m3] 5,7 6,6
  Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk [N/mm2] 2,32 3,14

  *) Dle EN 1996-1-1 čl. 3.6.1.2 rovnice (3.3) při použití malty pro tenké spáry, K = 0,80.


 • Základní údaje

  Základní údaje - tvárnice Ytong Jumbo pro obvodové a nosné stěny

  prove-
  dení
  tl.
  zdiva bez omítek

  rozměry
  tvárnic


  d x v x š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu
  tepla

  UU*
  vzduchová
  neprůz-
  vučnost
  laboratorní


  Rw

  požární odolnost spotřeba malty směrné časy zdění**
  stěna plná/
  stěna s otvory
  kusů na paletě
    [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [kg/m²] [h/m²] [ks]
  Univerzal
  HL
  375 599×749×375 3,41 3,23 0,294 47 REI 180 3,2 0,25/0,45 8
  Univerzal
  HL
  300 599×749×300 2,73 2,59 0,362 46 REI 180 2,6 0,20/0,36 8
  Univerzal
  HL
  250 599×749×250 2,27 2,16 0,429 45 REI 180 2,1 0,20/0,30 12
  Statik
  HL
  375 599×749×375 2,68 2,55 0,368 49 REI 180 3,2 0,20/0,45 8
  Statik
  HL
  300 599×749×300 2,14 2,04 0,452 48 REI 180 2,6 0,20/0,36 8
  Statik
  HL
  250 599×749×250 1,79 1,70 0,535 47 REI 180 2,1 0,20/0,30 12

  *) Stanoveno na základě zkoušek.
  **) Počítáno s pracovní četou 2 osoby a minijeřáb.

  HL - hladká
  Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny.
  Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

 • Dokumenty ke stažení

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.