Ytong Malta fix P

Zdící malta Ytong
 • Suchá směs pro tenkovrstvé zdění
 • Lehce zpracovatelná
 • Nízká spotřeba
 • Přilnavá
 • Ekologicky nezávadná

Zdicí malta zimní

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)

  Norma

  EN 998-2

  Použití

  Malta je určena k tenkovrstvému lepení pórobetonových příčkových panelů Ytong.

  Složení

  Ytong malta fix P je směs složena z cementu a písku se specifickou strukturou zrn a malého procenta organických pomocných látek. Výsledkem je dobrá přilnavost a rovnoměrná vazba v relativně suchém prostředí.

  Zpracování

  Obsah pytle (25 kg) postupně vsypeme do čisté vody o množství cca 6 litrů [1] a promícháme elektrickým pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [2], až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence bez hrudek. Po 5 minutách zrání směs znovu promícháme. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 4 hodiny. Plochy před nanášením malty nevlhčíme.
  Maltu natahujeme celoplošně na svislé spáry panelů [3] v dostatečné vrstvě tak, aby se malta během usazování panelů ve spáře plnoplošně rozprostřela a ze spáry se vytlačila malta přebytečná. [4] Nelepíme již jednou nalepené panely. Doba korekce 15 min

  Důležitá upozornění

  Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Ytong malta fix P se nesmí zpracovávat při teplotách pod 0°C. Je třeba dodržovat pokyny výrobce pro montáž panelů Ytong.

  Bezpečnost a hygiena

  Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

  Balení a skladování

  V papírových pytlích 17 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Ytong malta fix P

    jednotka hodnota
  Pevnost v tlaku N/mm² ≥ 10
  Pevnost v tahu za ohybu N/mm²  
  Přídržnost. N/mm² ≥ 0,3
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) ≤ 0,49
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 90 % W/(m.K) ≤ 0,53
  Faktor difuzního odporu μ (EN 1745) - < 5/20
  Reakce na oheň tř. - A1
  Kapilární absorbce vody max. kg/m2min0,5 NPD
  NPD = nebylo stanoveno
 • Základní údaje

  Základní údaje - Ytong malta fix P

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnost kg/m3 1450 +/- 50
  Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m3  
  Zrnitost mm < 1,0
  Spotřeba záměsové vody l/pytle 6
  Opakované promíchání směsi po min 5
  Minimální teplota zpracování °C 0
  Doba zpracování hod. ≥ 4
  Čas tvrdnutí (v závislosti na
  teplotě ovzduší)
  dny 28 dní
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného
  v místě určeného použití malty (NPD).
  Trvanlivost (proti zmrazování /
  rozmrazování)
  Historie ukázala, že malta
  má vysokou odolnost proti
  zmrazování / rozmrazování
  při aplikaci v určeném místě
  použití.
  Skladovatelnost měsíc 12
  Obsah pytle kg/l 25
  Orientační spotřeba suché
  maltové směsi
  kg/m², kg/m³ 0,58 pro panel
  tl. 75 mm
  Minimální tloušťka vrstvy mm 2
  Maximální tloušťka vrstvy mm 3
  NPD = nebylo stanoveno
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník
 • Pracovní postup

  Ytong malta fix P - pracovní postup
  Ytong malta fix P - pracovní postup
  Ytong malta fix P - pracovní postup
  Ytong malta fix P - pracovní postup
  Ytong malta fix P - pracovní postup
 • Další videoukázky
 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.