Multipor lehká malta

 • Suchá směs pro lepení desek Multipor
 • Lehce zpracovatelná
 • Nízká spotřeba
 • Přilnavá
 • Voděodolná a paropropustná
 • Ekologicky nezávadná

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Lehká minerální malta LW

  Norma

  EN 998-1

  Použití

  Malta je určena k lepení tepelněizolačních desek Multipor a vytvoření výztužné vrstvy s hladkým povrchem. Je určena pro vnitřní i venkovní použití, včetně dvouvrstvé aplikace na sokly.

  Složení

  Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

  Zpracování

  Směs zpracováváme pouze, když je teplota vzduchu a teplota povrchu větší než +5 °C a v teplých měsících hlídáme, aby nedošlo k rychlému vysychání. Obsah pytle (20 kg) postupně vsypeme do čisté vody o množství 7,5–8 litrů a promícháme elektrickým pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [1]. Necháme cca 5 minut odstát a poté ještě jednou celou směs promícháme. Podklad pro lepení desek Multipor musí být pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu natahujeme celoplošně na desky Multipor v rovnoměrné vrstvě zubovou stěrkou [2]. Pro desky 50–125 mm používáme stěrku se zuby 12 mm.
  Pro desky tloušťky 150 mm a více používáme stěrku se zuby min. 15 mm. Namaltované desky okamžitě klademe a přitiskneme na stěnu nebo strop, přitlačíme a podržíme několik sekund. Desky nepoklepáváme paličkou, kladivem apod. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 1,5 hodiny.

  Důležitá upozornění

  Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C.

  Bezpečnost a hygiena

  Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

  Balení a skladování

  V papírových pytlích 20 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Multipor lehká malta

    jednotka hodnota
  Pevnost v tlaku N/mm² Kat. CSII
  Pevnost v tahu za ohybu N/mm² 1,50
  Přídržnost. N/mm² 0,08
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) 0,18
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 90 % W/(m.K) 0,20
  Faktor difuzního odporu μ - ≤ 10
  Reakce na oheň tř. - A2
  Kapilární absorbce vody max. kg/m2min0,5 W2
 • Základní údaje

  Základní údaje - Multipor lehká malta

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnost kg/m3 850
  Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m3 800
  Spotřeba záměsové vody l/pytel 7,5-8
  Opakované promíchání směsi po min 5
  Minimální teplota zpracování °C ≥ 5
  Doba zpracování hod. 1,5
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty (NPD)
  Skladovatelnost měsíc 12
  Obsah pytle kg/l 20
  Orientační spotřeba suché maltové směsi
  při lepení
  kg/m² 3,5
  Orientační spotřeba suché maltové směsi
  při omítání
  kg/m² 3,5 kg při tl. 5 mm
  NPD = nebylo stanoveno
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.
 • Dokumenty ke stažení

Vhodná mísidla a zubová stěrka

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.