Multipor lehká malta

 • Suchá směs pro lepení desek Multipor
 • Lehce zpracovatelná
 • Nízká spotřeba
 • Přilnavá
 • Voděodolná a paropropustná
 • Ekologicky nezávadná

Specifikace

Lehká minerální malta LW

Norma

EN 998-1

Použití

Malta je určena k lepení tepelněizolačních desek Multipor a vytvoření výztužné vrstvy s hladkým povrchem. Je určena pro vnitřní i venkovní použití, včetně dvouvrstvé aplikace na sokly.

Složení

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Zpracování

Směs zpracováváme pouze, když je teplota vzduchu a teplota povrchu větší než +5 °C a v teplých měsících hlídáme, aby nedošlo k rychlému vysychání. Obsah pytle (20 kg) postupně vsypeme do čisté vody o množství 7,5–8 litrů a promícháme elektrickým pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [1]. Necháme cca 5 minut odstát a poté ještě jednou celou směs promícháme. Podklad pro lepení desek Multipor musí být pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu natahujeme celoplošně na desky Multipor v rovnoměrné vrstvě zubovou stěrkou [2]. Pro desky 50–125 mm používáme stěrku se zuby 12 mm.
Pro desky tloušťky 150 mm a více používáme stěrku se zuby min. 15 mm. Namaltované desky okamžitě klademe a přitiskneme na stěnu nebo trop, přitlačíme a podržíme několik sekund. Desky nepoklepáváme paličkou, kladivem apod. Čerstvá malta je za normálních teplot zpracovatelná asi 1,5 hodiny.

Důležitá upozornění

Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

Balení a skladování

V papírových pytlích 20 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.
 • Základní údaje

  Základní údaje - Multipor lehká malta

    hodnota jednotka
  Sypná hmotnost 850kg/m3
  Objemová hmotnost zatvrdlé malty 800 kg/m3
  Spotřeba záměsové vody 7,5-8 l/pytle
  Opakované promíchání směsi po 5 min
  Minimální teplota zpracování ≥ 5 °C
  Doba zpracování 1,5 hod.
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty (NPD)
  Skladovatelnost 12 měsíc
  Obsah pytle 20 kg/l
  Orientační spotřeba suché maltové směsi 3,5/5 mm kg/m², kg/m³
  NPD = nebylo stanoveno    
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Multipor lehká malta

    hodnota jednotka
  Pevnost v tlaku Kat. CSII N/mm²
  Pevnost v tahu za ohybu 1,50 N/mm²
  Přídržnost. min. 0,08N/mm²
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % 0,18 W/(m.K)
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 90 % 0,20W/(m.K)
  Faktor difuzního odporu μ ≤ 10 -
  Reakce na oheň tř. A2 -
  Kapilární absorbce vody max. W2kg/m2min0,5
 • Dokumenty ke stažení

Vhodná mísidla a zubová stěrka