Ytong příčkový panel – podrobné představení

 

Stačí podstupovat podle našeho návodu na práci s příčkovým panelem Ytong

Pro montáž budete potřebovat páčidlo pro panely, multifunkční montážní vozík a montážní doplňky, jež všechny zapůjčíte u nás v Xelle.

 1. Prostudujte si montážní plán a označte umístění příček

  Pomocí vozíku zdvihnete panel z palety, transportujete je a zároveň je na něm můžete připravit pro řezání, a to pouze v jednom člověku. Před započetím montáže si prostudujte dokumentaci, tedy doporučený plán, a vyznačte na stěnách umístění příček za pomocí zednické šňůry s křídou. Označte rovněž pozice dveřních otvorů.

 2. Namíchejte maltu

  Maltu Ytong fix P připravte přesně podle návodu na obalu. Míchejte nejprve 3 minuty, počkejte 5 minut a poté opět promíchejte. Po přípravě malty míchadlo očistěte ve vodě. Abyste si práci usnadnili, použijte stojan na vědro

 3. Připevněte podložky

  Před montáží Ytong příčkového panelu umístěte na horní hranu panelu dvě gumové podložky pomocí hřebíků nebo sponkovačky. Ty udrží dilataci od stropní konstrukce a zároveň ochrání panel od přenosu zatížení z průhybu stropu. Na boční hranu panelu pro usnadnění montáže přidejte ještě jednu podložku nebo pásek polystyrenu, která opět určí šířku dilatace, která má být mezi příčkovým panelem a nosnou konstrukcí. Spodní roh odsekněte, abyste mohli volněji vložit hever a následně i dřevěný klín.

 4. Umístěte panely

  Před vlastní montáží panelů si připravte nářadí a podkladové klíny tak, abyste je měli po ruce. Pomocí manipulačního vozíku dovezte panel k místu, kde bude následně vlastní stěna stát. Montážní vozík vám usnadní zdvih panelu do svislé polohy. Ustavení panelu provádějte nejprve dilatovanou stranou k vedlejší zdi pomocí heveru. Panel vmanipulujte přesně do vyznačené linky a dotlačte pomocí heveru do vedlejší stěny a stropu, aby došlo přesně k stlačení pryžové podložky vymezující dilataci. Kontrolujte vzniklý dilatační prostor mezi panelem a stěnou, kdy má dojít k částečnému stlačení gumových podložek.

  Prostor, který vznikl pod panelem, zajistěte pomocí dřevěných klínů, a tím zafixujete montážně příčkový panel. Vodováhou zkontrolujte rovinnost usazení panelu a pomocí podbíjení dřevěných klínů korigujte rovné a přesné usazení panelu. Příčné klíny zůstanou montážní podpěrou před dokončením.

 5. Panely zajistěte kotvou do stropní konstrukce

  První a následně každý druhý panel zajistěte pomocí pružné kotvy. Tu upevníte do panelu pomocí hřebíků do stropní konstrukce pomocí vrutu s hmoždinkou dle typu stropní konstrukce. Styčnou spáru příčkového panelu namaltujte maltou fix P. Další příčkové panely ustavujte ve stejném duchu podle projektu do potřebné celkové délky stěny. Nanášejte takové množství malty fix P, aby po stlačení druhým panelem zůstala promaltovaná část od 2 do 3 mm. Přebytečné lepidlo vytlačte ven. Jen tak si budete jisti, že je spár pečlivě vyplněna. Po pár hodinách lepidlo zavadne, a tak jej můžete odstranit pomocí zednické lžíce.

 6. Zkontrolujte rovinnost panelů

  Počínaje druhým a každým dalším druhým panelem vkládejte pod panel také podélný dřevěný klín. Ten zůstane trvale pod panelem. Koncový panel také zajistěte spodním klínem. U druhého a dalšího panelu zkontrolujte vzájemnou rovinnost panelů v celé ploše stěny. Pokud panel není ve správné poloze, zkorigujte jeho umístění pomocí heveru, srovnáním v koruně panelu či v případě vyboulení panelu v ploše pomocí hřebíků nebo montážních plíšků, které zajistí panel do doby, než malta fix P dosáhne pevnosti.

 7. Nadpraží usazené do L profilu

  Pro vytvoření montážních otvorů, délkového zkrácení, řezání nadpraží či jiné úpravy lze pro hladký řez použít běžnou stavební kotoučovou pilu. Na místě řezaný panel usadíte do nadpraží mezi panelové stěny pomocí ocelových L profilů, které jsou součástí sady pro panely. Dolní hrany panelů seřízněte o pár milimetrů, aby lépe dosedly na L profil, a byl tak vytvořen prostor také pro ukotvení panelu pomocí vrutů. Z jedné strany styčnou spáru promaltujte maltou Ytong fix P.

  Maltu naneste také na řezanou stran panelu nadpraží. Druhou spáru ponechte jako dilatační. Vyplňuje se tedy polyuretanovou pěnou. Montážně vložené panely zafixujte do doby vyzrátí lepidla. Potřebné zvýšení nadpraží proveďte při stejných zásadách maltování jen jedné spáry a provedení dilatačně pomocí PUR pěny druhé spáry. Opět panel montážně fixujte.

 8. Nadpraží usazené do sedla v panelu

  Nadpraží můžete také provést bez ocelových L profilů. Sedlo pro osazení nadpraží jednoduše vyříznete do panelu. S pomocí destiček dočasně jistěte nadpraží. Pomůžou vám i s rovným osazením panelu nadpraží. Ložnou spáru maltujte vždy na obou stranách. Styčnou spáru nadpraží opět maltujte jen na jedné straně a druhou stranu ponechte dilatační s vyplněním PUR pěnou. Panel před vypadnutím zajistěte také z druhé strany stěny.

 9. Vyplňte dilatační spoje

  Po dokončení výstavby všech stěn dokončete práci vyplněním všech dilatačních spojů pomocí polyuretanové pěny. Prostor v patě stěny vyplňte běžnou cementovou maltou. Po jejím vytvrzení můžete odstranit příčné klíny a prostor po těchto klínech opět vyplňte běžnou cementovou maltou. Po uschnutí montážní pěny odřízněte její přebytečné části. Po takto provedené úpravě stěn budou stěny z Ytong příčkového panelu perfektně zarovnané s extra hladkým povrchem.

 

Inspirujte se domy z Ytongu, ve kterých už majitelé spokojeně bydlí

Máte už hotový projekt?

Zašlete nám ho a do 7 dnů obdržíte nacenění materiálu zdarma.