Ytong/Silka zdicí malta zimní

 • Suchá směs pro tenkovrstvé zdění
 • Lehce zpracovatelná
 • Nízká spotřeba
 • Přilnavá
 • Ekologicky nezávadná

Zdicí malta zimní

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)

  Norma

  EN 998-2

  Použití

  Malta je určena k tenkovrstvému zdění přesných tvárnic Ytong a ostatních pórobetonových a vápenopískových zdicích prvků. Je určená pro vnitřní i venkovní použití.

  Složení

  Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

  Zpracování

  Obsah pytle (25 kg) postupně vsypeme do čisté vody o množství 6,5 litrů a promícháme pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [1], až vznikne vláčná hmota pastovité konzistence bez hrudek. Po 5 minutách zrání znovu promícháme. Malta má správnou konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící [2]. V případě potřeby je možné maltu rozředit s 2 – 4 dcl vody. Zpracovatelnost malty je v závislosti na klimatických podmínkách cca 2 hodiny. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu a uvolňujících se částí, nesmí být mastný. Nesmí být namrzlý nebo zmrzlý.
  Čerstvou zdicí maltu nanášíme na podklad celoplošně lžící Ytong se zuby 5 × 5 mm [2] na vodorovné, u hladkých tvárnic i na svislé spáry. Do malty klademe prachu zbavené tvárnice a doklepáváme gumovou paličkou tak, aby spáry měly stejnou tloušťku. Po dobu zpracování a zrání materiálu se doporučuje chránit konstrukci odpovídajícím způsobem před povětrnostními vlivy.

  Důležitá upozornění

  Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nemíchat zmrzlé. Teplota při zpracování (teplota okolí) se doporučuje v rozsahu 0 °C až 10 °C.

  Bezpečnost a hygiena

  Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

  Balení a skladování

  V papírových pytlích 25 kg skladovat v suchu, chránit před vlhkem a mrazem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - Ytong/Silka zdicí malta zimní

    jednotka hodnota
  Pevnost v tlaku N/mm² třída M10
  Přídržnost. N/mm² 0,3
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) 0,61
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 90 % W/(m.K) 0,66
  Faktor difuzního odporu μ - 15/35*
  Reakce na oheň tř. - A1
  Kapilární absorbce vody max. kg/m2min0,5 NPD
  NPD = nebylo stanoveno    

  NPD = nebylo stanoveno
  *tabulková hodnota

 • Základní údaje

  Základní údaje - Ytong/Silka zdicí malta zimní

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnost kg/m3 1400 - 1500
  Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m3 1650 - 1750
  Zrnitost mm 0 - 0,6
  Spotřeba záměsové vody l/pytle 6,5
  Opakované promíchání směsi po min 5
  Minimální teplota zpracování °C ≥ 0 ≤ 10
  Doba zpracování hod. 2
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty (NPD)
  Skladovatelnost měsíc 12
  Obsah pytle kg/l 25
  Minimální tloušťka vrstvy mm 1
  Maximální tloušťka vrstvy mm 3
  NPD = nebylo stanoveno    
 • Dokumenty ke stažení

Malty mísidla

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.