Zakládací tvárnice Ytong Start

 • Snižuje vzlínání vlhkosti při výstavbě
 • Snižuje riziko vzniku plísní v kritických detailech
 • Doplňuje výškový modul stěn
 • Vhodná i pro stěny z jiných materiálů
 • Zlepšuje izolační vlastnosti paty stěn

Specifikace

Částečně hydrofobizované tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I.

Norma/předpis

EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Určení

První vrstva (max. dvě) nosných i nenosných obvodových a vnitřních stěn z pórobetonu, vápenopískových a keramických cihel, lehkého betonu.

Provedení

Hladké (HL)

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Zpracování

První vrstva tvárnic Start se zdí na Ytong zakládací tepelněizolační maltu. Případná druhá vrstva se zdí na tenké maltové lože tl. 1–3 mm. Zásadně se dodržuje plnoplošné maltování celé ložné i styčné spáry. Vystoupé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce.
Zásadně se dodržuje plnoplošné maltování celé ložné i styčné spáry. Vystouplé zbytky malty neroztírat, ale tentýž den seškrábnout ostrou hranou zednické lžíce.

Malta

Ytong – zakládací malta tepelněizolační
Ytong - zdicí malta v případě dvou vrstev

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnější povrchová úprava:
Penetrace podkladu, provedení hydroizolace nátěrem, zateplení XPS a opatření povrchovou úpravou nebo obkladem. Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - zakládací tvárnice Start

      Start
  vlastnosti materiálu: jednotka
  P4-550
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 550
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 5,0
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,130
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,137
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3

 • Základní údaje

  Základní údaje - zakládací tvárnice Start

  tl.
  zdiva bez omítek

  rozměry
  tvárnic


  d × v × š
  tepelný odpor

  R10,dry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu
  tepla

  UU
  vzduchová
  neprůz-
  vučnost
  laboratorní


  Rw

  požární odolnost spotřeba zakládací
  malty*
  směrné časy zdění kusů na paletě
  [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min] [l/m´] [kg/m´] [h/m3] [ks]
  375 599 × 124 × 375 2,88 2,74 0,344 50 REIW 180 8,0 4,0 1,60 24
  300 599 × 124 × 300 2,31 2,19 0,424 48 REIW 180 6,6 3,3 1,60 30
  250 599 × 124 × 250 1,92 1,82 0,503 47 REIW 180 5,3 2,7 1,60 36

  *) Orientační spotřeba zakládací malty při průměrné tloušťce vrstvy zakládací malty 25 mm včetně maltování styčných spár.
  Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny.
  Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.
  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

 • Pracovní postup - pokládání tvárnice Start

  Pracovní postup

 • Založení s tvárnicí Ytong Start - detail

 • Založení a vazby zdiva

  Založení a vazby zdiva

 • Stěna nad nevytápěným prostorem z vápenopískových tvárnic Silka

  Stěna nad nevytápěným prostorem z vápenopískových tvárnic Silka

 • Stěna nad nevytápěným prostorem z keramických cihel

  Stěna nad nevytápěným prostorem z keramických cihel

 • Geometrie detailů a zadané podmínky

  Geometrie detailů a zadané podmínky

 • Dokumenty ke stažení