Vysprávková malta

Vysprávková malta Ytong
 • Suchá směs pro opravy výrobků z pórobetonu
 • Odolná proti trhlinám
 • Rychletuhnoucí
 • Lehce zpracovatelná
 • Ekologicky nezávadná

Specifikace

Plastifikovaná suchá směs na bázi hydraulických pojiv

Norma

EN 998-2

Použití

Malta je určena k opravám pórobetonových výrobků Ytong. Je určena pro vnitřní i venkovní použití.

Zpracování

Podklad musí být únosný, čistý a zbavený nezpevněných zbytků. 3,5 objemového dílu vysprávkové malty vsypeme do 2 dílů vody a mícháme do dosažení zpracovatelné konzistence bez hrudek. Poškozené místo se navlhčí vodou a vyplní vysprávkovou maltou s přesahem přes okraje.
Vhodná zubová stěrka
Jakmile začne malta tuhnout, strhne se přebývající hmota ocelovým břitem do roviny pórobetonového prvku. Podle potřeby se zahladí houbovým hladítkem. Ytong vysprávková malta je zpracovatelná po dobu asi 25 minut.

Spotřeba

1 kg/dm3 opravovaného místa

Doba tvrdnutí

V závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu cca 2 - 5 dní

Barva

Světle šedá

Balení

Papírový pytel 12,5 kg netto

Skladování

V chladu chránit před mrazem, v originálním balení trvanlivost 6 měsíců od data výroby.

Doprava

Bez omezení

Technické údaje

Minerální pojivo na bázi cementu a vápna

Bezpečnostní opatření

Tento produkt obsahuje vápno a cement, s vlhkostí reaguje alkalicky. Při kontaktu s pokožkou a očima důkladně vymýt vodou a konzultujte s lékařem.

Důležitá upozornění

Nepřidávat žádné další přísady jako cement, sádra apod. Do namíchané směsi, která již počala tuhnout nelze dodatečně přidávat vodu. Vysprávková malta nesmí být použita na provlhlé dílce s vnitřní vlhkostí. Je nutné zabránit dodatečnému provlhnutí.

Čištění nářadí

V čerstvém stavu vodou

Teplota zpracování

Během zpracování a vysychání mate riálu nesmí teplota klesnout pod +5 °C.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - vysprávková malta Ytong

    jednotka hodnota
  Pevnost v tlaku N/mm² Kat. CSII
  Pevnost v tahu za ohybu N/mm² 1,50
  Modul pružnosti E N/mm² 3100
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) 0,16
  Reakce na oheň tř. - A1
  Kapilární absorbce vody max. kg/m2min0,5 NPD
  NPD = nebylo stanoveno    
 • Základní údaje

  Základní údaje - vysprávková malta Ytong

    jednotka hodnota
  Zrnitost mm 0 - 2,00
  Spotřeba záměsové vody l/pytle 10
  Opakované promíchání směsi po min 5
  Minimální teplota zpracování °C ≥ 5
  Doba zpracování min. 25
  Čas tvrdnutí (v závislosti na teplotě ovzduší) dny 2–5
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty (NPD)
  Skladovatelnost měsíc 6
  Obsah pytle kg/l 12,5
  NPD = nebylo stanoveno    
 • Dokumenty ke stažení