Životní prostředí

Životní prostředí

Chceme aktivně přispívat k ochraně klimatu a za tímto účelem jsme si stanovili ambiciózní cíle. Na jedné straně chceme snížit naši vlastní emisní stopu CO2 do roku 2030 o 30 %, na té druhé pomáháme snižovat spotřebu energie budov projektovaných z našich materiálů. Tyto materiály jsou svým složením šetrné k životnímu prostředí, za což obdržely řadu ocenění a certifikátů. 

Cirkulární ekonomika

Životní prostředí

Cirkulární ekonomika v našem případě znamená, že všechny naše výrobky jsou recyklovatelné, čímž zabraňujeme plýtvání přírodními zdroji.

Jedním z takových příkladů je navrácení zbytků pórobetonu zpět do výrobního cyklu. Jedná se o zbytky, které vznikají přímo při výrobě, a které lze po intenzivním recyklačním procesu znovu použít. K této recyklaci využíváme speciální drtičky.

Výzkum a vývoj 

Životní prostředí

Cílem našeho inovačního oddělení je reagovat na konkrétní požadavky z praxe. Aktuální postřehy z trhu pak díky desítkám let zkušeností a mezinárodnímu zázemí dovedeme zpracovat v nový produkt. 
Více o inovacích

Digitální plánování

Životní prostředí

Společnost Xella, výrobce stavebních materiálů Ytong, Silka a Multipor, zavedla jako jedna z prvních firem v Evropě koncept služeb Blue.sprint založený na bázi digitálního plánování s využitím BIM. Díky digitálnímu plánování jsme byli schopni dosáhnout v konkrétních projektech úspory nákladů až 20 procent a časové úspory až 30 procent.
Vice o digitálním plánování.