Zkušenosti architekta se projevily v novátorském řešení střechy

Objekt byl navržen jako dvoupodlažní s hlavními obytnými místnostmi situovanými na jih. Obvodové zdivo, schodiště, příčky a střešní konstrukce vycházejí z uceleného programu Ytong. „Absencí mokrých procesů a nutnosti podepření se výstavba velmi zjednodušila a zcela jsme mohli vyloučit technologickou přestávku. Schodiště z dílců Ytong vybudované v průběhu stavby prvního nadzemního podlaží navíc výrazně ulehčilo přístup do druhého podlaží,“ vyjmenovává důvody pro volbu Ytongu architekt Ľubor Hollý. To vše díky okamžité únosnosti schodišťových a stropních prvků Ytong.

Podstatným důvodem pro použití masivní střechy z pórobetonu bylo zajištění stabilního vnitřního klimatu po celý rok. Vysoká objemová hmotnost materiálu brzdí nežádoucí toky tepla – v létě dovnitř a v zimě ven. Jelikož těžký materiál poskytuje dostatečně velkou tepelnou kapacitu, ohřev daného místa i celé střechy trvá několikanásobně delší dobu. Základ spočívá ve vysokém tepelněabsorpčním efektu – i při extrémních venkovních teplotních změnách prochází pórobetonem malý difúzní tok tepla. Akumulační schopnost masivních panelů Ytong vykazuje přibližně 15krát vyšší hodnoty než u minerální vlny používané pro lehké střechy.

Snížení teplotních výkyvů na minimum přispívá k tomu, že teplotní odezva změny venkovní teploty se projevuje podstatně později a nejvyšší podlaží se stává plnohodnotným obytným prostorem po celou část roku. To představuje zásadní rozdíl oproti takzvaným lehkým konstrukcím (většinou nosné dřevěné trámy, minerální vata), které se vyznačují nízkou akumulací tepla. To vede k silnému prohřívání v létě a ochlazování v zimních měsících. Použití masivních střech z Ytongu tak ve svém důsledku vede ke snížení nákladů na vytápění nebo chlazení objektů.

Montáž střechy: Šest hodin a bylo hotovo

Zajímavý a do značné míry novátorský byl návrh skladby střešní konstrukce. „Vznikl na základě zkušeností architekta se systémem Ytong a fóliemi Vaeplan,“ vysvětluje Martin Mihál, odborný poradce pro projektanty společnosti Xella Slovensko. Střešní sendvič tvoří samolepící fólie, polystyrenu EPS S 150 pro namáhané střešní konstrukce, lepící malta, střešních dílce Ytong o tloušce 200 mm a vápenocementová omítka.

„Montáž střešních dílců Ytong na ploše cca 9 x 9 m trvala přibližně šest hodin. Rozložení a nalepení polystyrenu zabralo asi půlden. Kompletní pokládka fólie si vyžádala pracovní den. Výhoda zvoleného řešení spočívá v rychlosti, absenci složitých detailů a bednění a spolehlivosti,“ říká Martin Mihál. Samolepící fólie Vaeplan spojuje výhody bitumenových natavených pásů a fólie (distributor pro Slovensko).

Okraj střešní roviny byl řešen pomocí tvárnice Ytong nalepené na střešní dílec, čímž vznikl pevný okraj ohraničující polystyren, na který se svrchu umístil okapový profil fólie a zboku vznikl jednotný podklad pod omítku.

V místech zvýšeného namáhání (rohy a okraje) pracovníci polystyren dodatečně mechanicky kotvili do podkladu. Také fólie byla v místech spojů připevněna ke konstrukci střechy jako pojistka celoplošného lepení (pokládá se jako samolepka aplikovatelná po odtrhnutí krycí vrstvy). Na metr čtvereční stačí v průměru jedna kotva.

Nejen střecha. Také obvodové zdivo, schodiště, příčky …

Pórobetonová střecha s výtečnými tepelněizolačními vlastnostmi podtrhla celý koncept stavby, která vznikla z pórobetonu. Obvodové zdivo Ytong P2-400 o tloušťce 300 mm bylo dodatečně zatepleno polystyrenem o tloušťce 100 mm. Vlivem toho byl dům po výstavbě zařazen do třídy B z pohledu energetické certifikace. Pokud by byl v objektu použit obnovitelný zdroj energie, dosáhl by třídy A.

Z pórobetonu sestává i konstrukce schodiště z atypických schodišťových stupňů. Schodišťové prvky jsou vyrobeny z pórobetonu P4,4-600 a vyztuženy svařovanou betonářskou žebírkovou ocelí BSt 500. Volba padla toto řešení s ohledem na jednoduchost, rychlost a přesnost. Svou roli sehrála také univerzálnost z hlediska finálního vzhledu i výstavby.

„Montáž střešních dílců Ytong na ploše 9 x 9 m trvala přibližně šest hodin. Rozložení a nalepení polystyrenu zabralo asi půlden. Kompletní pokládka fólie si vyžádala pracovní den. Výhoda zvoleného řešení spočívá v rychlosti, absenci složitých detailů a bednění a spolehlivosti.“

 1. perfektní tepelněizolační schopnosti kompaktního objektu z pórobetonu
  (úspory energie na topení a chlazení)
 2. komfort bydlení
 3. rychlost a jednoduchost výstavby
 4. absence technologické přestávky
 5. bez nebezpečí tepelných mostů
 6. okamžitá únosnost
 7. minimalizace mokrého procesu
 8. vzájemná kompatibilita stavebních
  prvků od jednoho výrobce

Zpět na hlavní stránku NEWSLETTERU